Takeda İlaçları › IMMUNINE 600 IU IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon › KT › Yan Etkileri

IMMUNINE 600 IU IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon Yan Etkileri

Anti Hemofilik Faktor Ix }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > İnsan Faktör IX Konsantresi Takeda İlaçları ve Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme : 1 June  2020

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi IMMUNINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

kategonlerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

İlacı kullanan her 10 hastanın birinden fazlasını etkileyebilir. İlacı kullanan her 100 hastanın 1 ila 10'unu etkileyebilir.

İlacı kullanan her 1,000 hastanın 1 ila 10'unu etkileyebilir. İlacı kullanan her 10,000 hastanın 1 ila 10'unu etkileyebilir.


Yan etkiler aşağıdaki Çok yaygın:

Yaygın:

Yaygın olmayan:

Seyrek:

İlacı kullanan her 10,000 hastanın birinden azında görülebilir.

Çok seyrek: Bilinmiyor:


Eldeki verilerden hareketle ilacı kullanan hastalardan kaçında görüldüğü bilinemeyenler.

Yaygın olmayan:
 • Boğaz tahrişi ve ağnsı,    kuru öksürük
 • Döküntü ve kaşıntı
 • Ateş
 • Bilinmiyor:
 • Faktör IX'a karşı nötralizan    antikorların gelişimi (inhibitör gelişmesi)
 • Tüketim koagülopatisi (yaygın damar içi pıhtılaşma): Kan damarlan içinde kan pıhtılarının oluşumuyla seyrederek yaşamı tehdit edebilen bir aşırı kan pıhtılaşması durumudur
 • Tehlikeli ve ağır aleıjik tepki (anafılaksi): Yutma veya soluk alıp verme zorluğunun da eşlik edebildiği cilt ve mukoza (ağız, burun gibi içi boş organların iç yüzeyini kaplayan ıslak doku) şişmesi (anjiyoödem).
 • İnhibitör gelişiminden sonra görülen serum hastalığı: Bir tür aşırı duyarlılık tepkisidir; birkaç günden iki haftaya kadar değişen bir süre içinde ateş, kurdeşen, eklem ağnsı, lenf bezlerinde şişme, dalakta büyüme ve bazı kan testlerinde değişikliğe (eozinofıli) neden olur.
 • İnhibitör gelişiminden sonra görülen aşırı duyarlılık tepkisi.
 • Baş ağrısı; Huzursuzluk; Kanncalanma hissi.
 • Kalp krizi (enfarktüs); Çarpıntı (kalbin hızlı çalışması; taşikardi)
 • Tansiyonda düşme (hipotansiyon); Tromboembolik ataklar (zaman zaman damarlar içinde kan pıhtılarının oluşarak bu pıhtıların vücuttaki herhangi bir daman tıkaması); Akciğer damannın kan pıhtısıyla tıkanması (pulmoner emboli); Toplardamarlar içinde pıhtı oluşumu (venöz tromboz); Yüz ve boyunda al basması (flushing).
 • Hınltılı solunum (solunum yollarında olan daralmaya bağlı olarak soluk alıp vermede bozulmaya bağlı); Zorlu soluk alıp verme (dispne)
 • Bulantı; Kusma.
 • Kurdeşen (hassasiyet sonucu ortaya çıkan aleıjik reaksiyonlar ile deride döküntüler ve kaşıntı ile kendini gösteren bir durum; ürtiker)
 • Nefrotik sendrom (göz kapakları, yüz ve bacakların alt bölümünde su toplanmasına bağlı şişme, kilo artışı ve idrarla protein kaybedilmesiyle seyreden bir böbrek hastalığı)
 • Titreme; Aşın duyarlılık tepkileri;
 • İlacın uygulandığı yerde yanma ve batma; Kaslarda gevşemeyle ortaya çıkan gevşeme durumu (letaıji); Solunum zorluğu (göğüste sıkışma hissi)
 • Aynı gruptan diğer ilaçlar ile görülen yan etkiler:
 • Hissetmede azalma ya da anormal his duyumu (parestezi)
 • Yan etkilerin ranorlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Takeda İlaçları ve Ticaret Ltd.Şti.
  Geri Ödeme KoduA03765
  Satış Fiyatı 1365.66 TL [ 1 Jun 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 1365.66 TL [ 29 May 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuTuruncu Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8681429550158
  Etkin Madde Anti Hemofilik Faktor Ix
  ATC Kodu B02BD04
  Birim Miktar 600
  Birim Cinsi IU
  Ambalaj Miktarı 1
  Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > İnsan Faktör IX Konsantresi
  İthal ( ref. ülke : Avusturya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  IMMUNINE 600 IU IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  1 Jun 20201,365.66 TL
  29 May 20201,365.66 TL
  22 May 20201,365.66 TL
  18 May 20201,365.66 TL
  15 May 20201,365.66 TL
  8 May 20201,365.66 TL
  30 Apr 20201,365.66 TL
  24 Apr 20201,365.66 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları