Oro İlaçları › HEKSOBEN gargara 200 ml › Kullanma Talimatı

HEKSOBEN gargara 200 ml Kullanma Talimatı

Benzidamin Hcl + Klorheksidin Diglukonat }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) > Diklofenak sodyum + triamsinolon asetonid Oro İlaçları Ltd. Şti. | Güncelleme : 29 May  2014

HEKSOBEN gargara Ağız çalkalamak için.

Etken Madde

100 ml'lik çözelti 120 mg (%0.12) klorheksidin diglukonat ve 150 mg (%0.15) benzidamin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Sorbitol %70 (E420), gliserol, hidroksietil selüloz, nane aroması, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HEKSOBEN nedir ve ne için kullanılır?

2. HEKSOBEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HEKSOBEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HEKSOBEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.HEKSOBEN nedir ve ne için kullanılır?

*    HEKSOBEN ağız içi bölgesel tedavisinde kullanılan bir ağız preparatıdır.

*    HEKSOBEN nane tadında ve kokusunda, renksiz ve berrak bir çözeltidir. 200 ml'lik Amber renkli PET şişelerde ve 15 ml'lik ölçeği ile birlikte, karton kutu İçerisinde bulunur Her bir kutuda 1 adet 200 ml’lik gargara vardır.

*    HEKSOBEN ağız ve boğazda iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların önlenmesinde, yutma fonksiyonunun rahatlamasında ve diş eti rahatsızlıklarında belirtilerin giderilmesinde kullanılır. Diş hekimliğinde işlemlerden önce koruma amaçlı kullanılabilir.


2.HEKSOBEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HEKSOBEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

*    Benzidamin ve klorheksidine veya içeriğindeki diğer yardımcı maddelere karşı bilinen aşın duyarlılığınız varsa,

*    Hamile iseniz veya çocuk emziriyorsanız.

HEKSOBEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

*    Sadece ağzı çalkalamak içindir, yutmayınız.

*    Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması nedeniyle HEKSOBEN 6 yaşın altındaki çocuklarda tavsiye edilmez.

*    Yalnızca ağız içinde kullanınız, gözler ve kulaklar ile temas ettirilmesinden kaçınınız.

*    Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir. Diş lekelenmesi zararsızdır ve uygulamadan önce diş fırçalamayla en aza indirilebilir,

*    HEKSOBEN yutulmamak ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştınlmalıdır. Seyreltilmeden kullanılır.

*    Boğaz ağrısı bakteri yel enfeksiyonla oluşmuş veya enfeksiyonla birlikte görülüyorsa HEKSOBEN kullanımına ilave olarak doktorunuz antibakteriyel tedavi düşünebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HEKSOBEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi itibari ile yiyecek ve İçecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz HEKSOBEN’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyor iseniz HEKSOBEN’i kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

HEKSOBEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse HEKSOBEN’i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

HEKSOBEN, gliserol içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Klorheksİdin;

*    Klorheksİdin tuzlan sabun ve diğer anyonik bileşiklerle geçimsizdir.

*    Klorheksİdin tuzlan katyonik ve noniyonik yüzey aktif maddelerle geçimlİdir, ancak yüksek konsantrasyonlarda beraber kul lanı Idıklannda bağlanma sebebiyle klorheksidinin etkinliği azalabilir,

* Setrimid ve lissapol NX gibi yüzey direnci azaltıcılarla ise çözünürlükleri arttınlabilİr.

*    Arap zamkı, sodyum alginat, sodyum karboksi metil selüloz gibi anyonik polielektrolitlerle, nişasta ve kitre zamkı İle geçimsizdir, aym zamanda bu maddelerle etkileri de azalır.

*    Brillant green, kloramfenikol, bakır sülfat, floressein sodyum, formaldehit, gümüş nitrat, çinko sülfat gibi maddelerle de geçimsizdir.

*    Sert sularla seyreltildiğinde Ca+2 ve Mg+2 katyonları ile etkileştiğinden çözünmeyen tuzlar halinde çökebilir.

*    Benzoatlarla, bikarbonatlarla, karbonatlarla, boratlarla, nitratlarla, fosfatlarla, sülfatlarla bir araya gelen klorheksİdin tuzlarının çözeltileri %0.05'ten daha derişikse çözünürlüğü daha az tuzlar oluşturacağından çökelirler. Setrimid bu tuzların çözünürlüklerini arttırdığından setrimid ile kombine edildiğinde bu çökmeler olmaz.

*    Klorheksİdin glukonat, setrimid ve benzalkonyum klorürle geçimlidir. Bunlar bakteri öldürücü etkisini eşgüdümlü olarak arttırırlar. Setrimid sert sularla klorheksidinin çökmesini önler.

*    Klorheksİdin glukonat hariç klorheksİdin ve tuzları alkolde suya göre daha iyi çözünür. Klorheksİdin glukonat çözeltisi alkol üzerine ilave edildiğinde çökebilir. Formülasyonda etanol bulunması çözeltiyi Gram negatif mikroorganizmalara karşı daha etkin kılar. Selülozik filtrelerden süzülürken emilebilirler.

Benzidaminle herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.HEKSOBEN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

HEKSOBEN’in yetişkin dozu 15 ml'dir. Gün boyunca 1,5-3 saatlik aralıklarla uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu

HEKSOBEN ağzı çalkalamak veya gargara yapmak İçindir.

HEKSOBEN seyreltilmeden kullanılır.

En az 30 saniye süreyle ağızda tutulur.

Kullanımdan sonra ağızdan atılır.

HEKSOBEN’in içeriğinde yer alan klorheksİdin tedavi süresince plak ve diş eti iltihabında azalma yapar. Eğer HEKSOBEN diğer ağız İçi temizlik uygulamalarına alternatif olarak kullanılıyorsa, ağız en az 1 dakika süreyle HEKSOBEN ile çalkalanmalıdır. HEKSOBEN’deki klorheksidinin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

5-15 mİ HEKSOBEN ile her 1,5-3 saatte bir 30 saniye süre ile gargara yapılır.

Sürekli olarak 7 günden fazla kullanılmamalıdır.

Yanma ve batma hissi oluşursa gargara su ile seyre bilmelidir.

Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması nedeniyle, 6 yaşın altındaki çocuklarda HEKSOBEN’in kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği:

Bozulmuş böbrek fonksiyonu: Emilen benzidamin ve yıkım ürünleri idrarla atıldığı için şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda tüm vücutta etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bozulmuş karaciğer fonksiyonu: Emilen benzidamin yüksek oranda karaciğerde yıkıldığı için şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda tüm vücutta etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz HEKSOBEN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü islenen sonucu alamazsınız.

Eğer HEKSOBEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız İle konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HEKSOBEN kullanırsanız

HEKSOBEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HEKSOBEN yanlışlıkla içilirse, belirtilere yönelik tedavi yapılmalıdır. Belirli bir panzehiri yoktur.

HEKSOBEN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HEKSOBEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Oro İlaçları Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA14697
Satış Fiyatı 33.84 TL [ 28 Nov 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 33.84 TL [ 18 Nov 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699642641171
Etkin Madde Benzidamin Hcl + Klorheksidin Diglukonat
ATC Kodu A01AD11
Birim Miktar 0,15%+0,12%
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 200
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) > Diklofenak sodyum + triamsinolon asetonid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

HEKSOBEN gargara 200 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
28 Nov 202233.84 TL
18 Nov 202233.84 TL
14 Nov 202233.84 TL
7 Nov 202233.84 TL
31 Oct 202233.84 TL
21 Oct 202233.84 TL
17 Oct 202233.84 TL
12 Oct 202233.84 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları