Atafarm İlaçları › GYNOFERON 30 DEPO draje › Kullanma Talimatı

GYNOFERON 30 DEPO draje Kullanma Talimatı

Demir + Folik Asit + Mukoproteoz }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Demir Eksikliği İlaçları > Demir Sülfat Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme : 20 October  2020

GYNOFERON depo draje Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir draje 80 mg demire eşdeğer miktarda demir sülfat ve 0,35 mg folik asit içerir.

Yardımcı maddeler

Mukoproteoz, askorbik asit, aseton, karbontetraklorür, hidrojene hint yağı (cutinaHR), magnezyum trisilikat, arap zamkı, magnezyum stearat, sodyum bikarbonat, sakkaroz, talk, beyaz balmumu, titanyum di oksit, carnauba wax, izopropil alkol, polivinil pirolidon K-30, eudragit S 100, eudragit E 100, dibutil ftalat, nişasta, eritrosin lak (eurolake eritrosin), distile su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GYNOFERON nedir ve ne için kullanılır?

2. GYNOFERON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GYNOFERON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GYNOFERON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GYNOFERON nedir ve ne için kullanılır?

Her bir GYNOFERON depo draje, etkin madde olarak 80 mg demir (demir sülfat halinde) ve 0,35 mg folik asit içerir. GYNOFERON pembe renkli yuvarlak, bikonveks drajeler şeklindedir ve 30 depo draje içeren ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

GYNOFERON erişkinlerde kansızlık (anemi, kandaki kırmızı hücre sayısının düşüklüğü) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

GYNOFERON size, hamilelik süresince uygun beslenmeyle yeterince sonuç alınamayan demir ve folik asit eksikliğinin neden olduğu anemilerin önlenmesi ve tedavisi veya demir ve folik asit eksikliğinin neden olduğu aneminin tedavisi ve önlenmesi amacıyla reçete edilmiştir:

 • Gizli demir eksikliği durumları
 • Demir eksikliği anemileri,
 • Hamilelik, doğum sonrası ve emzirme dönemlerinde görülen demir eksikliği anemileriyle birlikte ortaya çıkan folik asit eksiklikleri.

 • 2.GYNOFERON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GYNOFERON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  GYNOFERON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Fazla miktarda çay, kahve ve kırmızı şarap tüketilmesi, demirin emilmesini engeller. Süt ürünleri, yumurta ve fosfat içeren besinler (bazı gazlı içecekler, eneıji içecekleri, et ürünleri, peynir, kuru sebzeler, kabak çekirdeği, ay çekirdeği gibi yağlı tohumlar) ilaçla beraber alındığında, demirin emilmesini anlamlı oranda azaltır. GYNOFERON'u bu besinlerden en az iki saat sonra alınız.

  C vitamininden zengin besinler (örneğin taze meyve ve sebzeler) ve meyve suları, demir emilimini artırabilirler.

  Tedavi sırasında bazı laboratuvar testleri (idrarda şeker tayininde kullanılan glukoz oksidaz testi ve barsak kanamasının nedenini ortaya koymada kullanılan bir test) yanlış sonuç verebilir. Size bu tür bir test yapılacaksa, doktorunuza GYNOFERON kullandığınızı söyleyiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız. 

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • GYNOFERON süte geçebilir. Bu nedenle emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

 • Araç ve makina kullanımı

  GYNOFERON'un araç veya makine kullanma becerinize olumsuz bir etkisi yoktur.

  GYNOFERON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GYNOFERON sakkaroz içerir.

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  GYNOFERON hidrojene hintyağı içerir.

  Bu nedenle mide bulantısı veya ishale neden olabilir ve barsak tıkanmasında kullanılmaz.

  GYNOFERON sodyum bikarbonat içerir.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  GYNOFERON ile birlikte alındıklarında, bazı ilaçların etkilerinde değişiklik olabilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz, ilacın kesilmesi veya doz ayarlaması yapılması gerekebilir.

  GYNOFERON'u aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız:
 • Enjeksiyon yoluyla uygulanan demir tuzları (baygınlık veya hatta şok görülebilir)
 • Ağır metal zehirlenmesinde kullanılan dimerkaprol (dimerkaprolle tedavi, GYNOFERON'a başlamadan en az 24 saat önce kesilmiş olmalıdır)
 • Böbrek taşı tedavisinde kullanılan asetohidroksamik asit ve bir antibiyotik olan siprofloksazin (GYNOFERON'la birlikte kullanıldıklarında bu ilaçların emilimi azalır)
 • Ülser tedavisinde kullanılan simetidin (GYNOFERON'un emilimi azalır)
 • GYNOFERON'u aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanırken dikkatli olunuz:

  Demir, bağlanma yoluyla birçok tıbbi ürünün emilimini engeller. GYNOFERON ile diğer tıbbi ürünlerin ne kadar aralıklarla kullanılması gerektiğini doktorunuza mutlaka danışınız.

  Siklinler (oralyolla): Tetrasiklinler ve tetrasiklin türevleri

  Bir antibiyotik türü olan siklinlerin mide-barsak emilim oranı düşer.

  Demir tuzlan ve siklinler, 2-3 saat arayla alınmalıdır.

  Magnezyum trisilikat (antasidler):

  Demir tuzlannın mide-barsak emilim oranı düşer. Demir tuzlan ve mide ilaçlan (antasidler), en az 2 saat arayla alınmalıdır.

  Fluorokinolonlar:

  Demir bir antibiyotik türü olan fluorokinolonların emilimini azaltabilir. Demir tuzlan ve fluorokinolon türü antibiyotiklerin kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Tiroid hormonları(tiroksin):

  Tiroid hormonu tiroksinin mide-barsak emiliminde, kanda tiroksin hormonu düzeyinin azlığına (hipotiroksinemi) yol açan bir azalma meydana gelir.

  Demir tuzlan ve tiroid hormonlannın kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Penisilamirı:

  Penisilamin adı verilen ve bakır, çinko, kursun gibi metal zehirlenmelerinde emilmeyi önleyen ilacın emilimi azalır. Demir sülfat ile tedavi kesildiğinde D-penisilaminin zehirleme (toksisite) riski artar. Demir tuzlan ve penisilamin kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Norı-steroidal antienflamatuvar ilaçlar:

  Kortizon içermeyen iltihap önleyici ilaçların (nonsteroid antienflamatuvarlar) demir tuzları ile eş zamanlı kullanımı, mide-barsak üzerinde oluşan rahatsız edici etkiyi şiddetlendirir.

  Bifosfonatlar:

  Kemik erimesinde kullanılan ilaçların (bifosfonatların) mide-barsak emilimi azalır. Demir tuzları ve bifosfonatların kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Metildopa, levodopa, carbidopa:

  Parkinson ilacı olan dopa türevlerinin faydası azalır. Demir tuzları ve dopa türevlerinin kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Kalsiyum, çinko:

  Kalsiyum ve çinko ile demirin mide-barsak emilimi azalır. Demir tuzları ve bu minerallerin kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Diğerleri:

  Hücre koruyucu sitoprotektiflerle eş zamanlı kullanım sırasında demirin emilimi azalabilir. C vitamini (askorbik asit) barsak (intestinal )demir emilimini arttırır. Demir emilimini azaltabileceğinden süt ürünleri (kalsiyum), çay (tannatlar) ve kahve kullanımından kaçınılması gerekmektedir.

  İdrar ve dışkıda kan aranması için kullanılan bir tahlil olan "Guajak Testi" yanlış sonuç verebilir.


  3.GYNOFERON nasıl kullanılır ?

  Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda GYNOFERON kullanılabilir.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

 • Hafif demir eksikliği anemileri, folik asit eksikliği ve gizli demir eksikliği hallerinde: günde 1 kez (sabahlan) 1 depo draje.
 • Ciddi demir eksikliği anemilerinde: günde 2 depo draje (sabah ve akşam yemeklerden önce)
 • Gebelik döneminde demir eksikliğinin önlenmesi ve tedavisi için günde 1 depo draje kullanılması yeterlidir.
Tedavi süresi:

Anemiyi düzeltmek ve demir depolannı normale getirmek için, tedaviye yeterince uzun süre devam etmeniz gerekir. Ciddi demir eksikliği anemilerinde, 3 hafta sonra doz günde bir depo drajeye düşürülebilir. GYNOFERON ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü bu durumda aneminiz tam olarak iyileşmeyebilir.

Uygulama yolu ve metodu

GYNOFERON ağızdan alınır. Depo draje formundaki ilacınızı, tercihen yemeklerden önce aç karnına bütün olarak, bir bardak su ile alınız. Depo drajeleri emmeyiniz, çiğnemeyiniz, ağzınızda tutmayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda Kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer/Böbrek yetmezliği

Şiddetli böbrek hastalığına bağlı eritropoietin eksikliği durumunda, GYNOFERON eritropoietin ile birlikte verilmelidir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Eğer GYNOFERON'urı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GYNOFERON kullanırsanız

6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması ölümcül zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçlan çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayınız.

Önerilen dozu aşmayınız. Dozun aşılması durumunda yaşamı tehdit eden ciddi zehirlenme hali ortaya çıkabilir. Çocuklarda daha düşük dozlar da yaşamı tehdit eden zehirlenmelere neden olabilir. Aşırı doz alimim takip eden yarım veya bir saat içinde, karın ağrısı, (kanlı) ishal, kusma ve kısa süre sonra kan basıncında düşme ve solunum bozukluğu ortaya çıkabilir. Siz veya yakınınızdaki bir kişi çok fazla tablet yuttuysa, zehir danışmayı arayınız veya en yakın hastaneye veya doktorunuza başvurunuz.

Hastaneye götürmeden önce, zehirlenen kişiye süt ve çiğ yumurta içiriniz. Aşırı doz kullanımından sonraki 1 saat içinde mide yıkaması işlemi uygulanabilir.

Folik asit ile doz aşımı görülmez.

GYNOFERON'darı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GYNOFERON'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GYNOFERON ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Kansızlık ile ilgili şikayetleriniz tam olarak geçmeyebilir. GYNOFERON'u doktorunuza veya eczacınıza danışmadan kesmeyiniz.

Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA03497
Satış Fiyatı 20.18 TL [ 20 Oct 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 20.18 TL [ 13 Oct 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828140023
Etkin Madde Demir + Folik Asit + Mukoproteoz
ATC Kodu B03AD03
Birim Miktar 80+0,35+80
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Demir Eksikliği İlaçları > Demir Sülfat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GYNOFERON 30 DEPO draje Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Oct 202020.18 TL
13 Oct 202020.18 TL
6 Oct 202020.18 TL
25 Sep 202020.18 TL
18 Sep 202020.18 TL
11 Sep 202020.18 TL
7 Sep 202020.18 TL
28 Aug 202020.18 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları