İ.E.Ulagay İlaçları › GENTA 120 mg 1 ampül › Kullanma Talimatı

GENTA 120 mg 1 ampül Kullanma Talimatı

Gentamisin Sülfat }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Aminoglikozidler > Gentamisin İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. | Güncelleme : 6 July  2020

GENTA 120 mg IM/IV Ampul Kas veya damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir ampul 120 mg gentamisin (gentamisin sülfat olarak) içerir.

Yardımcı maddeler

Metil paraben, propil paraben, sodyum metabisülfit, EDTA disodyum.2H20, sodyum hidroksit (pH ayarlayıcı olarak) ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GENTA nedir ve ne için kullanılır?

2. GENTA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GENTA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GENTA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


1. GENTA nedir ve ne için kullanılır?

• GENTA, etkin maddesi gentamisin olan bir enjeksiyonluk çözelti içeren ampul şeklinde sunulmaktadır.

• GENTA, aminoglikozit grubu antibiyotiktir.

• Her kutuda 2 ml'lik 1 adet ampul içeren ambalajlarda bulunmaktadır.

• GENTA göğüs, yara ve kan enfeksiyonlan gibi çok çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Doktorunuz ya da eczacınız tarafından verilen tüm talimatlara dikkatle uyunuz.


2.GENTA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GENTA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Gentamisin, sodyum metabisülfit, metil paraben ve propil parabene ya da bu kullanma talimatının başında verilen, GENTA'mn diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

• Myastenia Gravis (kas güçsüzlüğüne sebep olan bir hastalık) varsa.

GENTA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Prematüre bebeklerin tedavisinde,

• Yaşlı bir hasta iseniz,

• Böbrekleriniz tam olarak çalışmıyor ise,

• Şeker hastalığınız var ise,

• Kulak probleminiz, işitme veya denge bozukluğunuz var ise, kulak enfeksiyonu geçirmiş iseniz veya geçmişte işitmeyi etkileyen bir antibiyotik tedavisi görmüş iseniz,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GENTA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczanıza danışınız.

Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

Kesinlikle, doktorunuzun gerekli gördüğü durumlar dışında hamilelik döneminde GENTA’yı kullanmamalısınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

Gentamisin anne sütüne geçer. Bu nedenle, GENTA alıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz veya emzirirken GENTA kullanmayınız, çünkü bu bebeğiniz için zararlı olabilir.

Araç ve makina kullanımı

Araba ve araç kullanma yeteneğinizi etkileyen bir etki ile karşılaşır iseniz araç veya araba kullanmayınız.

GENTA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GENTA sodyum metabisülfit içerir. Nadir olarak şiddetli aşın duyarlılık reaksiyonları ve bronşları daraltıcı etkisi olabilir.

GENTA metil paraben ve propil paraben içerir. Nadir olarak alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve bronşlarda olağanüstü daralmaya neden olabilir.

Bu tıbbi ürün, her 120 mg/2 ml'lik dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyum içermediği kabul edilebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir:

•Diğer aminoglikozitler, sefalotin, metisilin gibi böbreklerinizi veya işitmenizi etkileyen ilaçlar,

•Oral antikoagülanlar olarak isimlendirilen varfarin ve fenindiyon gibi kan sulandıncı ilaçlar (kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan ilaçlar),

•Amfoterisin (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

•Neostigmin ve pridostigmin (kas güçsüzlüğü tedavisinde kullanılan ilaçlar),

•Siklosporin (bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan özellikle organ nakli yapılan hastalarda kullanılan bir ilaç),

•Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),

•Etakrinik asit ve furosemid gibi bazı diüretikler (idrar söktürücüler),

•Genel anestezi sırasında kullanılan kas gevşeticiler (tübokürarin ve süksinil kolin gibi), •Botulinum toksini,

•Bifosfonatlarla (osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlar).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.GENTA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

GENTA’mn dozu enfeksiyonunuzun ciddiyetine, yaşınıza, vücut ağırlığınıza ve böbreklerinizin çalışma durumuna göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

GENTA genellikle kas içine uygulanır ancak bazı hastalarda damar içine de uygulanabilir. Böbrek fonksiyonları normal olan yetişkinlerde günlük doz, tek veya iki ayrı doz halinde uygulanan 3-6 mg/kg’dır.

Uygun kan düzeylerinin sağlandığından emin olmak için, kanınızdaki gentamisin miktarı düzenli olarak ölçülecektir. Gentamisin tedavisi işitme ve böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.

Bazı durumlarda doktorunuz, tedavi öncesinde ve sırasında böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirmek amacı ile kan tahlili yaptırmanızı isteyebilir. Bazen ilacın işitmenizi etkileyip etkilemediğini anlamak için işitme testi yaptırmanız istenebilir.

Uygulama yolu ve metodu

Ven içine uygulanacak ise, direkt damar içine enjekte edilebilir veya serum veya %5 glukoz çözeltisinde çözülerek yavaş enjeksiyon şeklinde infüzyon yolu ile uygulanabilir. Ancak GENTA genellikle "kas içine” uygulanır.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda (1 yaş ve üzeri) ve ergenlerde; önerilen doz günde bir veya iki doz halinde uygulanan 3-6 mg/kg’dır.

1 ay ile 1 yaş arası bebeklerde; günlük doz, bir veya İki doz halinde uygulanan 4.5-7.5 mg/kg'dır.

1 aya kadar alan bebeklerde; önerilen doz günde tek doz halinde 4.5-7.5 mg/kg'dır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalar GENTA’nın etkilerine diğer erişkinlerden daha duyarlı olabilir. Bu nedenle yaşlı hastalarda, gentamisin tedavisi sırasmda, kan ilaç düzeylerinin, böbrek işlevinin takibi için kan tahlili yapılmalı, işitme testleri ile işitme değerlendirilmelidir.

Eğer GENTA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GENTA kullanırsanız

GENTA doktor ya da hemşireniz tarafından uygulanacağı için gerekenden fazla doz alma ihtimali çok zayıftır. Ancak böyle bir şüpheniz var ise, doktor ya da hemşirenize sorunuz.

GENTA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GENTA doktor ya da hemşireniz tarafından uygulanacağından böyle bir durum olası değildir.

GENTA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız. İlacın kullanımı sırasında bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.
Geri Ödeme KoduA03324
Satış Fiyatı 7.68 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 7.68 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699508750634
Etkin Madde Gentamisin Sülfat
ATC Kodu J01GB03
Birim Miktar 120
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Aminoglikozidler > Gentamisin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GENTA 120 mg 1 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 20207.68 TL
29 Jun 20207.68 TL
19 Jun 20207.68 TL
15 Jun 20207.68 TL
12 Jun 20207.68 TL
8 Jun 20207.68 TL
1 Jun 20207.68 TL
29 May 20207.68 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları