Abdi İbrahim İlaç İlaçları › FERPLEX 40 mg 15 ml oral süspansiyon › Kullanma Talimatı

FERPLEX 40 mg 15 ml oral süspansiyon Kullanma Talimatı

Demir Protein Suksinilat }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Demir Eksikliği İlaçları > Demir Protein Süksinilat Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 30 July  2020

FERPLEX 40 mg/15 ml oral çözelti Ağızdan alınır.

Etken Madde

15 mriik her bir flakon, 40 mg Fe+3(üç değerli demir)’e eşdeğer miktarda demir proteinsüksinilat içerir.

Yardımcı maddeler

Sorbitol (E420), propilen glikol, sodyum sakkarin, Sodyum metil hidroksibenzoat (E219), Sodyum propil hidroksibenzoat (E217), vişne esansı, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FERPLEX nedir ve ne için kullanılır?

2. FERPLEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FERPLEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FERPLEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FERPLEX nedir ve ne için kullanılır?

FERPLEX kahverengi, şekersiz, vişne aromalı oral çözelti olup polietilen kapaklı, 15 ml’liktek kullanımlık flakonlarda kullanıma sunulmaktadır.

FERPLEX, etkin madde olarak 40 mg Fe+3 (üç değerli demir)’e eşdeğer miktarda demir proteinsüksinilat içerir. Demir proteinsüksinilat bir demir formudur. İnsanlarda demir, kırmızı kan hücrelerinin esas maddesi olan hemoglobin adlı proteinin üretimi ve görevi için çok önemlidir

FERPLEX, yetersiz beslenme, hamilelik ve kan kayıplarından ileri gelen demir eksikliği kansızlıklarında koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılır. Çocuklarda kullanılabilir. Bu ürünün etkin maddesi olan demir proteinsüksinilat diğer demir içeren ürünlere göre mideyi daha az tahriş eder.


2.FERPLEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FERPLEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

-    Demire veya içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

-    Demir yüklenmesi durumunuz (hemokromatozis, kronik hemolizis) varsa, (bu durum kronik karaciğer ve pankreas hastalığına yol açabilir.)

-    Demir eksikliğine bağlı olmayan kansızlık durumunuz varsa,

-    Kronik pankreatit ve karaciğer sirozu hastalığınız varsa kullanmayınız.

FERPLEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Demir eksikliği yada demir eksikliği anemisine neden olan ve tedavi edilmiş bir hastalığınız olup olmadığını öğreniniz.

Süte dayanıksızlığınız varsa, bu üründe sütten elde edilen protein içerdiğinden alleriye neden olabilir.

Eğer;

-    Düzenli alkol kullanıyorsanız,

-    Hepatit (sarılık), mide ülseri, barsağın iltihaplı hastalıkları ve pankreas hastalığınız varsa dikkatli kullanınız.

-    Kanamanız devam ediyor, menstürasyon kanamanız şiddetli ve uzun süreli yada hamilelik gibi özel bir durumunuz yoksa bu ürünü 6 aydan fazla KULLANMAYINIZ.

Oral demir preparatlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normal olup herhangi bir önlem gerektirmez

Dışkıda kan aranması için yapılan testler FERPLEX kullanımı sırasında yapıldığında yanıltıcı olabilir. Bu nedenle bu inceleme sırasında tedavi kesilmelidir.

“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

FERPLEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Süt, yumurta, kahve, çay ve diyetsel lifler içeren yiyecekler demir emilimini azaltabilirler. Bu nedenle FERPLEX bu gibi gıdaların alımından bir saat önce veya iki saat sonra alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FERPLEX hamilelikte demir desteği olarak kullanılır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FERPLEX emzirme döneminde demir desteği olarak kullanılır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkisi bildirilmemiştir.

FERPLEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan sorbitol (E420) nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

FERPLEX Sodyum metil hidroksibenzoat (E219) ve Sodyum propil hidroksibenzoat (E217) içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FERPLEX’in tetrasiklinler (bir çeşit antibiyotik), bifosfonat grubu ilaçlar, kinolon grubu antibakteriyeller, penisilamin, tiroksin, levodopa, karbidopa, alfa-metildopa ile eş zamanlı kullanımı bu ilaçların emilimini azaltabilir. FERPLEX ile bu ilaçların alınışları arasında en az 2 saatlik bir zaman aralığı olmalıdır.

FERPLEX’in antiasitler ile birlikte kullanımında demir emilimi azalır.

FERPLEX ile birlikte kullanımında, kloramfenikol demir emilimini geciktirebilir.

Eş zamanlı olarak 200mg’ın üzerinde C vitamini ile birlikte alınması demirin etkinliğini arttırır.


3.FERPLEX nasıl kullanılır ?

FERPLEX yetişkinlerde 1 ya da 2 flakon iki eşit doza bölünmüş olarak tercihen yemeklerden önce alınır.

Gebelik ve emzirme sırasında kullanımında sakıncası yoktur.

Hekiminizin önereceği süre kadar kullanılmalıdır (Ortalama 2-3 ay).

Demir eksikliği belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra vücudün demir depolarının dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

FERPLEX ağızdan kullanım içindir.

FERPLEX çözelti, direkt olarak flakondan ya da su ile seyreltilerek içilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

: Doktorunuzun önerisine göre tercihen yemeklerden önce günde 1.5 ml/kg (4mg/kg demire eş değer) şeklindeki dozaj ikiye bölünerek uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı

: Yaşlılardaki kullanımı aynen erişkinlerdeki gibidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer hastalıklarında kullanılmamalıdır.

Eğer FERPLEDCin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FERPLEX kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla FERPLEX kullandıysanız; bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal görülebilir. Sersemlik, renk solukluğu veya siyanoz, hatta şok gelişebilir. Hastanın kusturulması ve/veya mide yıkanması gerekebilir. Zehirlenme üzerinden zaman geçmiş ise vücuttaki fazla demiri bağlayacak desferoksamin gibi bir ilaç kullanılabilir.

6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla fazla miktarda alınması/yutulması ciddi zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alındığında doktorunuzu ya da zehir danışmayı derhal arayınız.

FERPLEDCden kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FERPLEX'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FERPLEX ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi erken kesilmemelidir, çünkü bu durumda varolan hastalığınızın tedavisi yarım kalmış olacak ve yeterli iyileşme gerçekleşmeyecektir.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA02992
Satış Fiyatı 36.39 TL [ 30 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 36.39 TL [ 24 Jul 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514655657
Etkin Madde Demir Protein Suksinilat
ATC Kodu B03AB09
Birim Miktar 40
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Demir Eksikliği İlaçları > Demir Protein Süksinilat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FERPLEX 40 mg 15 ml oral süspansiyon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
30 Jul 202036.39 TL
24 Jul 202036.39 TL
17 Jul 202036.39 TL
13 Jul 202036.39 TL
6 Jul 202036.39 TL
29 Jun 202036.39 TL
19 Jun 202036.39 TL
15 Jun 202036.39 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları