Deva İlaçları › FARDOBEN gargara 200 ml › Kullanma Talimatı

FARDOBEN gargara 200 ml Kullanma Talimatı

Benzidamin Hcl + Klorheksidin Glukonat }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) > Diklofenak sodyum + triamsinolon asetonid Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 21 December  2012

FARDOBEN gargara Ağız çalkalamak için

-

Etken Madde

100 ml'lik çözelti 120 mg (%0.12) klorheksidin glukonat ve 150 mg (%0.15) benzidamin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum sakarin, gliserin, polisorbat 20, nane esansı, etanol %96, sodyum bikarbonat veya İM HCl çözeltisi, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FARDOBEN nedir ve ne için kullanılır?

2. FARDOBEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FARDOBEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FARDOBEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FARDOBEN nedir ve ne için kullanılır?

 • FARDOBEN ağız içi bölgesel tedavisinde kullanılan bir ağız preparatıdır.
 • FARDOBEN. renksiz yada sarımsı berrak bir çözeltidir.    200 mL amber    renkli
 • cam şişede, 5 mL ve 10 mL’ye işaretli ölçek ile birlikte    karton kutu içerisinde

  bulunur. Her bir kutuda 1 adet şişe bulunmaktadır.

  • FARDOBEN, ağız ve boğazda iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların önlenmesinde, yutma fonksiyonunun rahatlamasında ve diş eti rahatsızlıklarında belirtilerin giderilmesinde kullanılır. Diş hekimliğinde işlemlerden önce koruma amaçlı kullanılabilir.


  2.FARDOBEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FARDOBEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Benzidamin ve klorheksidine veya içeriğindeki diğer yardımcı maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılığınız varsa.

  • Hamile iseniz veya çocuk emziriyorsanız.

  FARDOBEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Sadece ağzı çalkalamak içindir, yutmayınız.

  • Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması nedeniyle FARDOBEN 6 yaşın altındaki çocuklarda tavsiye edilmez.

  • Yalnızca ağız içinde kullanınız, gözler ve kulaklar ile temas ettirilmesinden kaçınınız.

  • Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir. Diş lekelenmesi zararsızdır ve uygulamadan önce diş fırçalamayla en aza indirilebilir.

  • FARDOBEN yutulmamalı ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırılmalıdır. Seyreltilmeden kullanılır.

  • Boğaz ağrısı bakteriyel enfeksiyonla oluşmuş veya enfeksiyonla birlikte görülüyorsa FARDOBEN kullanımına ilave olarak doktorunuz antibakteriyel tedavi düşünebilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  FARDOBEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FARDOBEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz FARDOBEN’i kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya

  eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyor iseniz FARDOBEN'i kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  FARDOBEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

  bilgiler

  İçeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere

  bağlı olumsuz etki beklenmez.

  Bu tıbbi ürün, az miktarda - her dozda 100 mg'dan daha az -etanol (alkol) içerir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Klorheksidin;

 • Klorheksidin tuzları sabun ve diğer anyonik bileşiklerle geçimsizdir.
 • Klorheksidin tuzları katyonik ve noniyonik yüzey aktif maddelerle geçimlidir, ancak yüksek konsantrasyonlarda beraber kullanıldıklarında bağlanma sebebiyle klorheksidinin etkinliği azalabilir.
 • Setrimid ve    lissapol NX gibi yüzey direnci azaltıcılarla ise çözünürlükleri
 • arttırılabilir.

 • Arap zamkı,    sodyum alginat, sodyum karboksi metil selüloz gibi anyonik
 • policlektrolitlerle, nişasta ve kitre zamkı ile geçimsizdir, aynı zamanda bu maddelerle etkileri de azalır.

  • Brillant green, kloramfenikol, bakır sülfat, floressein sodyum, formaldehit, gümüş nitrat, çinko sülfat gibi maddelerle de geçimsizdir.

 • Sert sularla    seyredildiğinde Ca~: ve Mg ' katyonları ile etkileştiğinden
 • çözünmeyen tuzlar halinde çökebilir.

 • Benzoatlarla,    bikarbonatlarla, karbonatlarla, boratlarla, nitratlarla, fosfatlarla,
 • sülfatlarla bir araya gelen klorheksidin tuzlarının çözeltileri %0.05'tcn daha derişikse çözünürlüğü daha az tuzlar oluşturacağından çökelirler. Setrimid bu tuzların çözünürlüklerini arttırdığından setrimid ile kombine edildiğinde bu

  çökmeler olmaz.

  • Klorheksidin glukonat, setrimid ve benzalkonyum klorürle geçimlidir. Bunlar bakteri öldürücü etkisini eşgüdümlü olarak arttırırlar. Setrimid sert sularla klorheksidinin çökmesini önler.

  • Klorheksidin glukonat hariç klorheksidin ve tuzlan alkolde suya göre daha iyi çözünür. Klorheksidin glukonat çözeltisi alkol üzerine ilave edildiğinde çökebilir. Formülasyonda etanol bulunması çözeltiyi Gram negatif mikroorganizmalara karşı daha etkin kılar. Selülozik filtrelerden süzülürken emilebilirler.

  Benzidaminle herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.FARDOBEN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Uygulama yolu ve metodu

  FARDOBEN ağzı çalkalamak veya gargara yapmak içindir. FARDOBEN seyreltilmeden kullanılır. En az 30 saniye süreyle ağızda tutulur. Kullanımdan sonra ağızdan atılır. FARDOBEN'in içeriğinde yer alan klorheksidin tedavi süresince plak ve diş eti iltihabında azalma yapar. Eğer FARDOBEN diğer ağız içi temizlik uygulamalarına alternatif olarak kullanılıyorsa, ağız en az 1 dakika süreyle FARDOBEN ile çalkalanmalıdır. FARDOBEN'deki klorheksidinin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  5-15 mİ FARDOBEN ile her 1,5-3 saatte bir 30 saniye süre ile gargara yapılır.

  Sürekli olarak 7 günden fazla kullanılmamalıdır.

  Yanma ve batma hissi oluşursa gargara su ile seyreltilmelidir.

  Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması nedeniyle, 6 yaşın altındaki çocuklarda FARDOBEN'in kullanılması tavsiye edilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği/ karaciğer yetmezliği:

  Bozulmuş böbrek fonksiyonu: Emilen benzidamin ve yıkım ürünleri idrarla atıldığı için şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda tüm vücutta etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

  Bozulmuş karaciğer fonksiyonu: Emilen benzidamin yüksek oranda karaciğerde yıkıldığı için şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda tüm vücutta etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz FARDOBEN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Eğer FARDOBEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğıına dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FARDOBEN kullanırsanız

  FARDOBEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FARDOBEN yanlışlıkla içilirse, belirtilere yönelik tedavi yapılmalıdır. Belirli bir panzehiri yoktur.

  FARDOBEN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FARDOBEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Herhangi bir etki beklenmemektedir.

  Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA13477
Satış Fiyatı 16.14 TL [ 17 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 16.14 TL [ 10 Jun 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525648082
Etkin Madde Benzidamin Hcl + Klorheksidin Glukonat
ATC Kodu A01AD11
Birim Miktar 0,15%+0,12%
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 200
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) > Diklofenak sodyum + triamsinolon asetonid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FARDOBEN gargara 200 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Jun 202216.14 TL
10 Jun 202216.14 TL
3 Jun 202216.14 TL
27 May 202216.14 TL
20 May 202216.14 TL
13 May 202216.14 TL
6 May 202216.14 TL
25 Apr 202216.14 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları