Abdi İbrahim İlaç İlaçları › ECOPIRIN 100 mg 30 enterik kaplı tablet › Kullanma Talimatı

ECOPIRIN 100 mg 30 enterik kaplı tablet Kullanma Talimatı

Asetilsalisilik Asit }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Asetilsalisilik Asit Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 21 February  2020

ECOPİRİN 100 mg enterik kaplı tablet

Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

100 mg asetil şali silik asit

Yardımcı maddeler

Nişasta, Ac-Di-sol (kroskarmelloz sodyum), Hidroksipropil metil selüloz, Trietil Sitrat, Talk 8070, Talk, Sunset Yellow, Eudragit-L30D Solids

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ECOPIRIN nedir ve ne için kullanılır?

2. ECOPIRIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ECOPIRIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ECOPIRIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ECOPIRIN nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


2.ECOPIRIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ECOPIRIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Asetil şali silik aside, diğer salisilatlara veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlığınız (aleıjiniz) var ise,
 • Geçmişte ilaçlar tarafından, özellikle de ağrı kesiciler (non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar) tarafından tetiklenen astım öykünüz varsa,
 • Mide ya da bağırsak ülseriniz (yara) varsa,
 • Kanama eğiliminiz (kalıtsal bir kan hastalığı olan hemofili veya diğer kanama bozuklukları (hemorajik bozukluk) var ise,
 • Şiddetli böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Haftada 15 mg veya daha yüksek dozda metotreksat (kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız
 • Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz.
 • ECOPIRIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Ağrı kesici, iltihap giderici ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlılık ve diğer nedenlere bağlı aleıjiniz var ise,
 • Daha önce mide ya da bağırsak ülseri geçirdiyseniz,
 • Daha önce mide ya da bağırsak kanaması geçirdiyseniz,
 • Eşzamanlı olarak kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyor iseniz,
 • Böbrek fonksiyonlarınızda ya da dolaşım sisteminizde bozukluk var ise,
 • Şiddetli glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliği hastası iseniz,
 • Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk varsa,
 • Bir ağrı kesici olan ibuprofen isimli ilacı kullanıyorsanız,
 • Daha önceden geçirilmiş astım, saman nezlesi, burun eti, kronik solunum yolu hastalıklarınız varsa,
 • Aleıjik reaksiyon (deri reaksiyonları, kaşıntı, kurdeşen gibi) şikayetleriniz varsa,
 • Diş çekimi gibi küçük operasyonlar da dahil herhangi bir ameliyat geçirecekseniz,
 • Eklemlerde kızarıklık, hassasiyet, sıcaklık, ve şişlik yakınmaları ile ortaya çıkan tekrarlayıcı iltihabi bir hastalık olan Gut hastalığınız ya da yatkınlığınız var ise.
 • Çocuklarda ve gençlerde, ateşle veya ateşsiz seyreden enfeksiyonlarda su çiçeği ve grip ihtimali bertaraf edilene kadar hekime danışılmadan kullanılmamalıdır; Bu durumlarda eşzamanlı ECOPİRİN kullanımı ile birlikte, beyin ve karaciğeri etkileyen, ölümcül olabilen nadir görülen bir hastalık olan Reye Sendromu riski artabilir. Çocuklarda doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. 16 yaş altında spesifik bir endikasyon olmadıkça kullanımı önerilmez (Kawasaki hastalığı gibi).

  Kalp ve damar hastalıklarının tedavisi için uzun süreli ECOPİRİN tedavisine başlamadan önce, doktorunuz tarafından size özel yarar risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

  Yeterli olarak kontrol edilmemiş yüksek tansiyon hastaları dikkatlice izlenmelidir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  ECOPIRIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ECOPİRİN, alkolle birlikte kullanıldığında mide kanaması riski artabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Düşük doz asetilsalisilikasitin doğum kontrol metotlanyla klinik olarak ilişkili etkileşimini gösteren klinik ve klinik öncesi çalışma mevcut değildir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.

  ECOPİRİN, hamileliğin son 3 ayında kullanılmamalıdır. Hamileliğin ilk 6 ayında ise doktorunuza danışmadan ECOPİRİN kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ECOPİRİN düşük miktarlarda anne sütüne geçer. Süt vermenin kesilmesi genellikle gerekli değildir. Bununla birlikte düzenli kullanımda ya da yüksek dozlardan sonra emzirmeye devam edilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

  ECOPIRIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Yardımcı madde olarak içerdiği sunset yellow(günbatımı sarısı) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ECOPİRİN'in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan metotreksat
 • Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan ibuprofen
 • Kan sulandırıcı (antikoagülan), pıhtı eritici (trombolitik), kandaki trombosit sayısını azaltıcı (antiplatelet) ilaçlar
 • Ağrı kesiciler ve iltihap gidericiler
 • Depresyon tedavisinde kullanılan SSRI (seçici seratonin gerialım inhibitörü) grubu ilaçlar
 • Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin
 • Kan şekerini düşüren ilaçlar, örneğin; insülin, sülfonilüre
 • İdrar söktürücü ilaçlar (diüretikler)
 • Kortizon türü ilaçlar
 • ADE inhibitörleri gibi tansiyon düşürücü ilaçlar
 • Sara hastalığında kullanılan valproik asit
 • Sülfınpirazon, benzbromaron, probenesid gibi ürik asit düzeyini düşüren ilaçlar
 • İbritumomab, omasetaksin, tositumomab gibi lösemi ve lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Tansiyon düşürücü olan kalsiyum kanal blokerleri, lösemi tedavisinde kullanılan dasatinib, eklem kıkırdağı hastalıklarında kullanılan glukosamin, ağrı kesici olarak kullanılan ketorolak (nazal/sistemik), multivitaminler, omega-3 yağlı asitleri, kan sulandırıcı olan polisülfat sodyum, potasyum ve fosfat eksikliğinde kullanılan potasyum fosfat, vitamin E, bir diyet tuzu olan amonyum klorür, virüs enfeksiyonlarında kullanılan tipranavir, pulmoner hipertansiyon-akciğer atardamarında basınç artışı tedavisinde kullanılan treprostinil
 • Lösemi tedavisinde kullanılan hiyaluronidaz,
 • Multivitaminler (ADEK, folat)
 • Kemik erimesinde kullanılan tiludronat,
 • Karbonik anhidraz enzimleri ile potansiyel etkileşim olabilir, ancak ancak klinik olarak önemi bulunmamaktadır.


  3.ECOPIRIN nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça;

 • Yeni kalp krizinin önlenmesinde ve hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrısında: Günde 1-3 tablet
 • Kalp ve damar ameliyatlarında ameliyat sonrası damar tıkanmaları ve pıhtıların önlenmesinde: Günde 1 tablet
 • Geçici felçlerin ve inmenin önlenmesinde: Günde 1-3 tablet
 • Kawasaki hastalığında; hekim önerisine göre kullanılmalıdır.
 • Uygulama yolu ve metodu

  Tabletleri bir miktar su ile tercihen yemeklerden önce ağızdan alarak kullanınız.

  ECOPİRİN, uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Tedavi sürenize doktorunuz karar vermelidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  ECOPİRİN'in 18 yaş altı çocuklarda güvenlilik ve etkililiği kanıtlanmamıştır. Bu yaş grubu için veri yoktur. Bu yüzden, 18 yaş altı çocuklarda ECOPİRİN kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanımı yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği: ECOPİRİN şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer ECOPİRİN'/// etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuş unuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ECOPIRIN kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ECOPIRIN kullanırsanız

  5

  ciddi zehirlenme belirtileri olabilir. Sersemlik ve kulak çınlaması özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda ciddi zehirlenme belirtileri olabilir.

  ECOPİRİN'derı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

  ECOPIRIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ECOPİRİN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA11404
Satış Fiyatı 4.47 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514040019
Etkin Madde Asetilsalisilik Asit
ATC Kodu B01AC06
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Asetilsalisilik Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ECOPIRIN 100 mg 30 enterik kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 20204.47 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları