Vitalis İlaçları › EBICOMB 5/20 mg 100 efervesan tablet › Kullanma Talimatı

EBICOMB 5/20 mg 100 efervesan tablet Kullanma Talimatı

Memantin + Donepezil }

Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 5 October  2012

EBİCOMB 5 /20 mg efervesan tablet

Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

: Her bir efervesan tablette 5 mg donepezil hidroklorür ve 20 mg memantin hidroklorür bulunur.

Yardımcı maddeler

Sodyum hidrojen karbonat, sitrik asit anhidrus, maltodekstrin, sorbitol (E420), sukraloz (E955), polietilenglikol (PEG 6000), böğürtlen aroması içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EBICOMB nedir ve ne için kullanılır?

2. EBICOMB’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EBICOMB nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EBICOMB’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EBICOMB nedir ve ne için kullanılır?

 • EBİCOMB, 5 mg donepezil hidroklorür ve 20 mg memantin hidroklorür içeren beyaz renkli, düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletlerdir.
 • EBİCOMB, 100 efervesan tablet içeren PE/Alüminyum/PET (strip) ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
 • EBİCOMB piperidin tipi geri dönüşümlü asetilkolinesteraz inhibitörü olan donepezil ve NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahil olan memantinin kombinasyonudur.
 • Alzheimer hastalığı (beyine giden mesaj sinyallerinde bozukluk olmasından dolayı hafıza kaybı) belirtileri hafıza kaybı, zihin karışıklığı ve davranış değişikliklerini artışını içermektedir. Sonuç olarak, Alzheimer hastalarının normal günlük aktivitelerini devam ettirmede zorlandıkları görülmüştür. EBİCOMB hafif ve orta şiddetli Alzheimer hastalarında bellek bozukluklarının tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.

 • 2.EBICOMB kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EBICOMB'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • Memantin hidroklorüre, donepezil hidroklorür, piperidin türevi ilaçlara ya da
 • EBİCOMB içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

 • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.
 • EBICOMB'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Mide veya oniki parmak bağırsağı ülseriniz varsa,
 • Nöbet ya da yüz, gövde veya kol, bacaklarda görülen şiddetli bir spazm veya ani kasılmalar varsa,
 • Kalp rahatsızlığınız (düzensiz ya da yavaş kalp atışı) varsa,
 • Astım ya da başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa,
 • Karaciğer hastalığı ya da sarılık geçirdiyseniz,
 • Epileptik nöbet hikayeniz varsa,
 • Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon hikayeniz var ise.
 • İdrara çıkma zorluğu yaşıyorsanız veya böbrek rahatsızlığınız varsa,
 • • Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş olduysa), asit giderici mide ilaçlarını aşırı miktarda kullandıysanız ya da ciddi üriner sistem bozukluğunuz (örn, renal tübüler asidoz; böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı) mevcutsa (bu durumlarda idrar pH'sı yükselebilir).

  Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve EBİCOMB’un klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.
 • Amantadin, ketamin, dekstrometorfan ve diğer NMDA-antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Yukarıda belirtilen etkilerden herhangi biri varsa EBİCOMB’u kullanmayınız ve EBİCOMB almaya başlamadan önce doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

  Ayrıca hamile iseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. EBİCOMB, çocuklar ve 18 yaşından küçük adolesanlar için önerilmemektedir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için gerekliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EBICOMB'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  EBİCOMB aç ya da tok kamına kullanılabilir.

  EBİCOMB alkol ile birlikte alınmaması gerekir. Çünkü alkol ilacın etkisini değiştirebilir. Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (öm. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. İlacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda EBİCOMB kullanımı önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza bilgilendiriniz. Emziren kadınların EBİCOMB kullanmamaları gerekmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Alzheimer rahatsızlığı, araç kullanma performansında bozulmaya sebep olabilir veya makine kullanma kabiliyetini azaltabilir.

  Ayrıca EBİCOMB halsizlik, sersemlik ve kas kramplarına neden olabilir. Eğer bu etkilerden herhangi biri gerçekleşirse, araç ve makine kullanılmaması gerekir.

  EBİCOMB, hafif veya orta düzeyde araç ve makine kullanma kabiliyetini azaltabilir.

  EBICOMB'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Sodyum için uyarı

  EBİCOMB her dozunda 5,89 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Sorbitol için uyarı

  EBİCOMB sorbitol (E420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ya da yeni kullanmaya başladıysanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Bu ilaçlar sizin eczaneden aldığınız ama doktorunuzun size reçete yazmadığı ilaçlar olabilir. Bu ilaçların kullanımı ilerde EBİCOMB’un etkilerini daha güçlü veya daha zayıf yapabilir.

  Özellikle aşağıdaki tip ilaçları alırken doktorunuza bildiriniz.

 • Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örn, galantamin)
 • Ağrı kesiciler veya artirit tedavisi için kullanılan ilaçlar (örn, aspirin, steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar, örneğin ibuprofen ya da diklofenak sodyum).
 • Antikolinerjik ilaçlar (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar örn, tolterodin)
 • Antibiyotikler (örn, eritromisin, rifampisin),
 • Mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn, ketakonazol),
 • Antidepresanlar, (örn, fluoksetin)
 • Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler, örn., fenitoin, karbamazepin)
 • Kalp rahatsızlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn, kinidin, beta-blokörler [propanolol ve atenolol]),
 • Hidroklorotiyazit (veya hidroklorotiyazitli herhangi bir kombinasyon, idrar söktürücü)
 • Kas gevşetici ilaçlar (örn, dantrolen, baklofen, diazepam, suksinilkolin)
 • Oral antikoagülanlar (örn, varfarin)
 • Genel anestezikler (örn., ketamin)
 • Reçetesiz ilaçlar, örneğin bitkisel tedaviler (sarı kantaron- St. Johns wort)
 • Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)
 • Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)
 • Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Dekstrometorfan (Öksürük tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Eğer genel bir anestezi gerektiren bir ameliyat geçirecekseniz, doktorunuza ya da anestezistinize EBİCOMB kullandığınızı bildiriniz. Çünkü EBİCOMB gerekli anestezi miktarını etkileyebilir.

  EBİCOMB böbrek rahatsızlığı ve orta şiddetli karaciğer rahatsızlığı bulunan hastalar tarafından kullanılabilir. Şiddetli derecede karaciğer rahatsızlığı olan hastalar EBİCOMB kullanmamalıdır.


  3.EBICOMB nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, doktorunuzun talimatlarını izleyiniz ve her zaman için kullanım kılavuzunu okuyunuz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

  Tedaviye 5/5 mg/gün (günde tek doz) ile başlanır.

  EBİCOMB akşamları yatmadan hemen önce bir bardak suda eritilerek içilir.

  Tedaviye verilecek en erken klinik cevapların alınması ve EBİCOMB kararlı hal konsantrasyonlarına ulaşabilmesi için 5/5 mg/gün’lük doza en az 4-6 hafta süreyle devam edilmelidir. Doktorunuz ilacınızın dozunu tedaviye verdiğiniz cevaba göre 5/10 mg/gün veya 5/20 mg/gün veya 10/10 mg/gün veya 10/20 mg/gün’e (günde tek doz) artırabilir. Doktorunuzun tavsiyesi olmadan ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

  Donepezil hidroklorürün önerilen en yüksek günlük dozu 10 mg, memantin hidroklorürün ise önerilen en yüksek günlük dozu 20 mg’dır.

  Her zaman doktorunuzun ve eczacınızın ilacınız hakkında verdiği nasıl ve ne kadar almanız gerektiği talimatlarına uyunuz.

  Uygulama yolu ve metodu

 • EBİCOMB ağızdan kulanım içindir.
 • Her gün bir efervesan tablet alınmalıdır.
 • EBİCOMB, her gece yatmadan önce bir bardak suda eritilerek içilir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  EBİCOMB yaşlı hastalarda yukarıda belirtilen dozlarda kullanılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Doktor tarafından hastanın tedaviye verdiği cevaba göre doz artırılabilir. Orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda memantin hidroklorür günlük dozu 10 mg olmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun olan dozu belirleyecektir. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda EBİCOMB kullanımı tavsiye edilmemektedir.

  Eğer EBİCOMB ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla EBICOMB kullanırsanız

  EBİCOMB ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Her gün bir tabletten fazla tablet almayınız. Eğer size önerilen dozdan fazlasını aldıysanız, hemen doktorunuzu arayınız. Eğer doktorunuza ulaşamazsanız hemen bir hastanenin acil bölümüyle temasa geçiniz.

  EBICOMB'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer EBİCOMB kullanmayı unutursanız bir sonraki dozu her zamanki zamanında alınız. Eğer bir haftadan fazla uzun süreyle EBİCOMB almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuzu arayınız.

  EBICOMB ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Geri Ödeme KoduA13798
Satış Fiyatı 1467.58 TL [ 29 May 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 1467.58 TL [ 22 May 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697929021456
Etkin Madde Memantin + Donepezil
ATC Kodu N06DA52
Birim Miktar 5+20
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EBICOMB 5/20 mg 100 efervesan tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
29 May 20231,467.58 TL
22 May 20231,467.58 TL
15 May 20231,467.58 TL
8 May 20231,467.58 TL
28 Apr 20231,467.58 TL
24 Apr 20231,467.58 TL
17 Apr 20231,467.58 TL
7 Apr 20231,467.58 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları