Drogsan İlaçları › DROFLU COLD 100 ml şurup › Kullanma Talimatı

DROFLU COLD 100 ml şurup Kullanma Talimatı

Ibuprofen + Psedoefedrin Hcl + Klorfeniramin Maleat }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 27 October  2020

DROFLU COLD tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 200 mg ibuprofen ve 30 mg psödoefedrin hidroklori

Yardımcı maddeler

Kalsiyum hidrojen fosfat anhidrat. mikrokristal selüloz, h kroskarmeloz sodyum, povidon, talk, magnezyum stearat

ır içerir, ipromelloz,

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DROFLU COLD nedir ve ne için kullanılır?

2. DROFLU COLD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DROFLU COLD nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DROFLU COLD’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DROFLU COLD nedir ve ne için kullanılır?

DROFLU COLD, 24 tabletlik blister ambalajda sunulan bir ilaçtır. DROFLU C madde olarak ibuprofen ve psödoefedrin içerir.

DROFLU COLD’un etkin maddesi olan ibuprofen, ağrı kesici ve ateş düşürüci sahip nonsteroid antienflamatuvar bir ilaçtır. Psödoefedrin burun ve sinüsk boşluklarında) oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.

OLD, etkin

özelliklere :rde (burun

DROFLU COLD. ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde, başlıca, aşağıda belirtilen durumların tedavi edilmesi için kullanılır.

• Grip, soğuk algınlığı ve sinüzit seyrinde gözlenen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrılar


2.DROFLU COLD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DROFLU COLD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler

- NSAİİ'ler ölümcül olabilecek trombolik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

- DROFLU COLD koroner arter "bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

- NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

Eğer,

DROFLU COLD'un içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşın duyarlılığınız varsa. Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa.

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,

Asetil salisilik asit (Aspirin) ve diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar kullanımı sırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,

Tedavi edilmemiş mide ve on iki parmak bağırsağı ülseriniz varsa,

İltihabi bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)

Hamileliğin geç evresinde (6.aydan itibaren) iseniz,

Koroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyseniz,

Yüksek tansiyon ve koroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarda daralma) hastalığınız varsa.

Beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa.

Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için Monoamın oksidaz inhibitörü kullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız.

Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa.

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa veya beta blokör içeren tansiyon ilaçları, kan pıhtıl ilgili ilaçlar, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duy; bozukluklarında kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan erg ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız,

aşması ile gu-durum otamin gibi


12 yaş altı çocuklarda

DROFLU COLD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

kullanılıp


Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza DROFLU COLD'u

kullanılamayacağına doktorunuz karar verilecektir.

Eğer;

• Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.

• Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunun.

 • Önceden geçirilmiş ciddi bir mide bağırsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecek kanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlık bulguları ortaya çıkabilir. Bu nedenle ülser kanama ve harabiyet gibi ciddi mide bağırsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompası inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir.
 • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşın duyarlılık hallerinde DROFLU COLD kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.
 • • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız.

  Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa doktorunuza başvurunuz.

  Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kişısma ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz; çünkü bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

  Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, DROFLU COLD, böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, DROFLU COLD, karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır (bulantı, halsizlik, uyuklama, kaşıntı, sarılık, kamın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzeri semptomlar).

  İbuprofen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında DROFLU COLD tedavisine devam ediniz.

  DROFLU COLD kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız. Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması riskine karşı yüksek tansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa DROFLU COLD kullanırken dikkatli olunuz.

  Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (öm: yüksek tansiyon, şeker hastalığı) ya da kolesterolünüz yüksekse, sigara kullanıyorsanız belirtilen günlük dozu aşmayınız.

  Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, DROFLU COLD hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.

  Açıklanamayan bir kilo artışı veya ödem (ayak bileğinde şişme) varsa doktorunuza danışınız.

  5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

  60 yaş üzerindeyseniz dikkatli kullanınız.

  Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

  • Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyonunuzda artış varsa, şeker hastalığınız varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

  • Feokromasitoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir).

  • Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahatsızlığınız varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  • Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve delinme gibi ciddi yan etki görülme risli daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.

 • Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir.
 • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran    i
 • ilaçlarla ani ebilir. Bu idir.

  ümlere yol ;ensiz kalp acı dikkatli


  gelişe


  başlangıçlı, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu şikayetlerin ortaya çıkması durumunda psödoefedrin tedavisi hemen kesilme

 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte    ciddi ritim bozukluğu ve ani ö
 • açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes    tanısı (yaşamı tehdit eden

  ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa il kullanmanız gerekmektedir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  DROFLU COLD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

  Hamilelik

  İlcıcı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DROFLU COLD, hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

  danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  DROFLU COLD’un kullanımı tavsiye edilmez.

  DROFLU COLD kullanımı sırasında baş dönmesi gelişebileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

  DROFLU COLD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçerikte bulunan yardımcı maddelerin hiçbiri için kullanım yolu veya dozıiı nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Yüksek tansiyon ilaçları ile birlikte alındığında; tansiyon düşürücü etkilerini azaltabilir.

  • Varfarin ya da heparin gibi antikoagülanların (kanın pıhtılaşmasını ön eyen veya geciktiren ilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini artırabilir.

  • Yan etki riski artabileceğinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesülid gibi COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçları ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

  • Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.

  • Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (öm. gentamisin, kanamisin, streptomisin) idrarla atılımı azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.

  • Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikte alındığında DROFLU COLD'un etkisi gecikebilir.

  • İdrar söktürücü ilaçlar (öm. furosemid, tiazid) ile birlikte kullanıldığında idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.

  • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin ve takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.

  » Mifepriston (düşük ilacı) ile birlikte kullanıldığında, mifepristonun etkinliğinde azalmaya neden olur.

  • insan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili Zidovudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini artırabilir.

  • Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında ityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.

  » Kinolon grubu antibiyotikler (öm. siprofloksasin) ile birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.

  • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozitleri (öm. digoksin. digitoksin) ile birlikte kullanıldıklarında, bu ilaçların böbreklerden atılanlarını etkileyerek kan düzeylerini artırabilir ve kalp ritmi bozukluğuna yol açabilir.

  • Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetlerini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, öm. aspirin, dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanı an selektif serotonin geri alım inhibitörleri (öm. fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) ile birlikte kullanıldığında mide bağırsak kanalında kanama riski artabilir.

  • Sülfonilüre tedavisi (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığında çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) gözlenmiştir.

  • Özellikle yüksek dozlardaki ibuprofenin karaciğerde ilaçları metabolize eden bir enzim olan CYP2C9'u inhibe eden ilaçlar (öm. vorikonazol, flukonazol) ile birlikte kullanıldıklarında ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.

  • DROFLU COLD'un burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (öm. Amitriptilin, mortriptilini imipramin ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOLleri (monoamino oksidaz inhibitörleri: moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa ve beta adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçlarm etkisini kısmen tersine çevirebilir. Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.

  • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) le birlikte kullanılması yan etki riskini arttırır.

  • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.

  • İbuprofen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlarm etkisini azaltabilir ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ADE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini artırabilir.

  • Birlikte kullanımda DROFLU COLD. metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır), kan düzeylerini ve istenmeyen yan etkilerini artırabilir.

  • Ginkgo biloba bitkisel ekstresi ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

  veriniz.


  3.DROFLU COLD nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak ağızdan 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 saatte bir 1-2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır.

  Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  DROFLU COLD tablet ağızdan, bir bardak su ile alınır.

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  12 yaş ve üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda erişkin dozu uygulanır. 60 yaş üzerinde hastalarda dikkatli kullanılmal dır.

  Özel kullanım durumları

  Ciddi böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda DROFLU COLD'un kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsa hekim kontrolü altında düşük dozda kullanılmalıdır.

  Eğer DROFLU COLD 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenim ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  iniz var

  ktor veya


  Kullanmanız gerekenden daha fazla DROFLU COLD kullanırsanız

  DROFLU COLD'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir do eczacı ile konuşunuz.

  DROFLU COLD'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DROFLU COLD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DROFLU COLD tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etkf oluşması beklenmez.

  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14318
Satış Fiyatı 10.12 TL [ 27 Oct 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 10.12 TL [ 20 Oct 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699580570106
Etkin Madde Ibuprofen + Psedoefedrin Hcl + Klorfeniramin Maleat
ATC Kodu R05X
Birim Miktar 100+15+1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DROFLU COLD 100 ml şurup Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Oct 202010.12 TL
20 Oct 202010.12 TL
13 Oct 202010.12 TL
6 Oct 202010.12 TL
25 Sep 202010.12 TL
18 Sep 202010.12 TL
11 Sep 202010.12 TL
7 Sep 202010.12 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları