Nobel İlaç İlaçları › DOSETIA 30 mg 28 kapsül › Kullanma Talimatı

DOSETIA 30 mg 28 kapsül Kullanma Talimatı

Duloksetin Hcl }

Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Duloksetin Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme : 6 July  2020

DOSETİA 30 mg kapsül Ağızdan alınır

Etken Madde

Duloksetin

Her kapsül 30 mg duloksetine eşdeğer miktarda enterik kaplı duloksetin hi pelletleri içerir.

Yardımcı maddeler

Nötr pellet size 26, hidroksi propil metil selüloz 603, kris talk, HPMC-AS-LF, trietilsitrat, amonyum hidroksit, Opadry White C (hipromelloz, titanyum dioksit (El71), talk), opak beyaz gövde-opak laciver kapsül (jelatin, indigo carmine blue (E 132), titanyum dioksit (El71))

droklorür

tal şeker, 2A28361 t kapaklı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DOSETIA nedir ve ne için kullanılır?

2. DOSETIA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DOSETIA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DOSETIA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DOSETIA nedir ve ne için kullanılır?

DOSETİA, opak beyaz gövde / opak lacivert kapaklı sert jelatin kapsüllerdir. 28 ambalajlarda bulunur.

Her kapsül mide asidine karşı koruyucu bir tabaka ile kaplı duloksetin hidroklorür içerir.

DOSETİA size (yetişkinlere),

 • Depresyon,
 • Diyabete bağlı nöropatik ağrı (sinir hasarıyla oluşan diyabete bağlı nöropatik a saplanır gibi, iğne batması ve sızı şeklinde, zonklayıcı ve elektrik çarpr
 • kapsüllük

  pelletleri

  ğrı, bıçak nası gibi

  kavramlarla tanımlanan ağrının tıp dilindeki karşılığıdır. Ağrının olduğu bölgede his kaybı görülebilir veya sıcak, soğuk, basınç, dokunma gibi uyarılar ağrı hissine neden olabilir),

  • Genel anksiyete bozukluğu (genel anksiyete bozukluğu, sürekli endişeli ve sinirli hissetme halidir),

  • Fibromiyalji (fibromiyalji özellikle sırt, boyun ve omuzlarda belirgin olmak üzere tüm vücutta görülebilen ve halsizliğin de eşlik edebildiği ağrı ile karakterize bir kas-iskelet sistemi rahatsızlığıdır),

  • Kronik ağrı (kemik, eklem veya kaslarda hissedilen kronik ağrı, devamlı h ssedilen, nükseden gerilme hissi, ağrı ve/veya sertliktir)

  diye adlandırılan hastalıkların tedavisi için verilmiş bulunmaktadır.

  Kendinizi daha iyi hissettiğiniz dönemde de depresyonunuzun ve anksiyetenin tekrar amasını

  önlemek için doktorunuz size DOSETİA vermeye devam edebilir.


  2.DOSETIA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DOSETIA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Duloksetin veya DOSETİA’nın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa (“Yardımcı maddeler” kısmına bakınız)

  • Karaciğer hastalığınız varsa

  • Ciddi böbrek hastalığınız varsa

  • Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) olarak bilinen ilaçlardan kullanmaktaysanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız)

  • Genellikle depresyon tedavisi için kullanılan fluvoksamin, bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan siprofloksasin veya enoksasin kullanıyorsanız

  • Duloksetin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı’ bölümüne bakınız)

  oktorunuz


  Yüksek tansiyonunuz veya kalp hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. D DOSETİA alıp alamayacağınızı size söyleyecektir.

  DOSETIA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdakiler DOSETİA’mn size niçin uygun olmayabileceğini gösteren nedenlerdir. Eğer aşağıdakilerden herhangi bir tanesi sizde mevcutsa ilacı kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

  Eğer,

  • Depresyon tedavisi için başka ilaçlar kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı’ bölümüne bakınız)

  • Bitkisel yolla tedavi için kullanılan kantaron (St. John’s Wort) kullanıyorsanız

  • Böbrek hastalığınız varsa

  • Daha önce nöbet geçirmişseniz

  • Taşkınlık (mani) durumunuz varsa

  • Bipolar bozukluktan (İki uçlu bozukluk, Manik Depresif Hastalık) muzdarip iseniz

  • Bazı glokoni (gözdeki basıncın artması) türleri gibi göz problemleriniz varsa

  • Kanama bozuklukları (çürük oluşma eğilimi) öykünüz varsa

  • Düşük sodyum düzeyi riski altındaysanız (örneğin diüretik ilaç kullanıyorsanız, özellikle de ileri yaştaysanız)

  • Karaciğer yetmezliğine neden olabilecek bir ilacı halen kullanıyorsanız

  • Duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı’ bölümüne bakınız)

  DOSETİA huzursuzluk hissine ya da oturma veya hareketsiz durabilme güçlüğüne neden olabilir. Eğer size böyle bir şey olursa doktorunuza bildirin.


  İntihar düşüncesi ve depresyonun artması veya anksiyete bozuklukları

  Depresyonda iseniz ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa zaman zaman kendiıjıi verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu ilaçların etkilerini t göstermesi genellikle 2 hafta ancak bazen daha fazla zaman alacağından, antidepre ilk kullanılmaya başlandığında bu durum artabilir.

  ze zarar olarak an ilaçlar


  am


  Eğer aşağıda belirtilenlere sahipseniz bu şekilde düşünme ihtimaliniz daha fazladır:

  • Daha önce kendini öldürme veya zarar verme ile ilgili düşünceleriniz olmuşsa

  • Genç bir yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen veriler, antidepresan ile tedavi görmüş, psikiyatrik hastalığı olan, 25 yaşından genç yetişkinlerin daha fa2;la intihar eğiliminde olduğunu göstermiştir.

  a olursa,


  Herhangi bir zamanda rahatsız edici düşünce veya eyleminiz olduysa ve> bunları hemen doktorunuza bildiriniz.

  anksiyete

  Bir akrabanıza veya yakın bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu veya bozukluğu yaşadığınızı anlatabilir ve ondan bu kullanma talimatını okumasını isteyebilirsiniz. Bu, kendiniz için faydalı olabilir. Depresyonunuzun veya anksiyete bozukluğunuzun daha kötüye gidip gitmediğini veya davranışlarınızdaki değişiklikten dolayı endişe duyup duymadıklarını sorabilirsiniz.

  Çocuklar ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanımı:

  DOSETİA’nın normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gerekir. Bu tip ilaçlar 18 yaş altındaki hastalarda kullanıldığında intihar girişimi, intihar düşünceleri ve düşmanlık hissi (saldırganlık, karşı çıkma ve öfkenin ön planda olduğu) gibi yan etkilerin görülme riskinin arttığını bilmeniz gerekir. Buna rağmen doktorunuz, yararına olacağı inancıyla, 18 yaş altındaki hastalara DOSETİA önerebilir. Eğer doktorunuz 18 yaş altındaki bir hastaya DOSETİA reçete etmişse ve siz bu konuyu tartışmak istiyorsanız lütfen doktorunuza geri dönünüz. 18 yaş altındaki hastalar DOSETİA kullanırken, yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi biri ortaya çıkar ve kötüleşirse doktorunuzu haberdar etmelisiniz. Duloksetinin bu yaş grubundaki hastalardaki büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve davranışsal gelişim üzerine uzun dönemdeki güvenlilik etkileri de henüz gösterilmemiştir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DOSETIA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DOSETIA aç veya tok kamına kullanılabilir. DOSETİA ile tedavi olurken alkol alınması halinde dikkatli olunmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DOSETİA’yı ancak, doğmamış çocuğunuz için potansiyel yararlan ve oluşturduğu potansiyel riskleri doktorunuz ile tartıştıktan sonra ancak doktorunuzun kararı ile kullanmalısını^.

  Doktorunuzun DOSETİA kullandığınızı bildiğinden emin olunuz. Hamile aldığınızda, benzer ilaçlar (SSRI grubu ilaçlar), bebeğin nefes alış verişini mavimsi görünmesine neden olan yenidoğanın kalıcı pulmoner hipertansiyonu (PP adlandırılan ciddi bir durumun olma riskini artırabilir. Bu belirtiler genellikl doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğiniz böyle bir durumda ise ile derhal temasa geçiniz.


  Eğer DOSETİA’yı hamileliğinizin sonlarına doğru kullanmaya başladıysanız, doğduğunda bazı belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler genellikle doğumdan hemen s


  ken ilaç hızlandırıp ) olarak e bebek ktorunuz


  HN


  do


  bebeğiniz onra veya


  bebeğiniz doğduktan sonra birkaç gün içinde başlayabilir. Bu belirtiler, gevşek kaslar, titreme,

  heyecanlılık hali, tam olarak beslenememe, nefes alıp vermede zorluk ve nöbet ola doğduğunda bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri varsa veya bebeğiniz hakkında endişeleniyorsanız, size tavsiyede bulunabilecek doktorunuzu arayınız.

  ülir. Eğer sağlığı


  n


  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Emzirirken DOSETİA önerilmemektedir.

  kullanımı

  A’nın sizi


  Araç ve makina kullanımı

  DOSETİA kendinizi uykulu ve sersemlemiş hissetmenize neden olabilir. DOSET nasıl etkilediğini bilmeden araç veya herhangi bir alet ya da makine kullanmayınız.

  DOSETİA’nın içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DOSETİA kristal şeker içerir. Eğer doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  DOSETİA’nın etkin maddesi olan duloksetin başka ilaçlar içinde de bulunup durumlarda kullanılabilir:

  aşağıdaki


  Diyabetik nöropatik ağrı, fibromiyalji, kemiklerin, eklemlerin ya da kasların kronik ağrısı, depresyon, anksiyete ve idrar kaçırma.

  Aynı anda birden çok sayıda bu tür ilaçlardan kullanmaktan kaçınınız. Halihazırda duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıp kullanmadığınızı doktorunuz ile kontrol ediniz.

  Diğer ilaçlarla birlikte DOSETİA kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz ile kontrol etmeden önce reçetesiz satılan ve bitkisel kökenli ilaçlar da dahil olmak üzere herhangi bir ilaç kullanmaya başlamayınız ve kullandığınız ilacı bırakmayınız.

  Aşağıdakilerden herhangi bir ilacı kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

  Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOİ): Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) adı verilen diğer antidepresan ilaçlardan kullanmaktaysanız (veya son 14 gün içinde kullandıysanız) DOSETİA kullanmamalısınız. DOSETİA da dahil olmak üzere reçeteye tabi birçok ilaçla birlikte bir MAOİ kullanılması ciddi ve hatta hayati tehlike oluşturabilecek yan etkilere neden olabilir. DOSETİA kullanmadan en az 14 gün önce MAOİ kullanımının kesilmesi gerekir. Aynı şekilde bir MAOİ kullanmadan 5 gün önce kullanmayı kesmeniz gerekir.

  i ilaçların DOSETİA


  Uyku veren ilaçlar: Bunlar benzodiazepinler, güçlü ağrı kesiciler, antipsikotikler, fe|nobarbital ve antihistaminikler de dahil olmak üzere doktorunuzun reçete etmiş olduğu ilaçları çerebilir.

  Serotonin düzeyini artıran ilaçlar. Triptanlar, tramadol, triptofan, SSRI’lar (paroksetin ve fluoksetin gibi), trisiklikler (klomipramin, amitriptilin gibi), petidin, kantaron (St.John’s Wort) ve venlafaksin örnek verilebilir. Bu ilaçlar yan etki riskini artırırlar. Bu ilaçlardan herhangi birini DOSETİA ile birlikte alarak herhangi bir alışılmadık belirti yaşayacak olursanız, doktorunuza başvurunuz.

  sulandırıcı ilaçlar v^şya kanın


  Oral antikoagülanlar veya antiplatelet ajanlar: Kanı pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar kanama riskini artırabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DOSETIA nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  DOSETİA’yı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Eğer emin mutlaka doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  değilseniz


  Uygulama yolu ve metodu

  Önerilen DOSETİA dozu günde iki kapsüldür (toplam 60 mg duloksetin). DOSETİA’nın etkisinin çok fazla veya çok az olduğunu düşünüyorsanız doktorunuz ile görüşünüz

  Uygulama şekli:

  DOSETİA ağız yoluyla kullanım içindir. Kapsülünüzü su ile birlikte bütün olarak yutunuz.

  DOSETİA almayı hatırlamanıza yardımcı olması için, ilacı her gün aynı saatte almak daha kolay olabilir.

  DOSETİA’yı ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini doktorunuzla Doktorunuzla konuşmadan DOSETİA kullanmayı bırakmayınız.

  konuşunuz.


  Eğer DOSETİA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Çocuklar ve ergenlik döneminde kullanımı

  DOSETİA’nın normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gere

  Yaşlılarda kullanımı

  cır.


  65 yaş ve üzeri hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

  Özel kullanım durumları

  DOSETİA son dönem böbrek hastalığı bulunan (diyaliz gerektiren) veya ağ

  r böbrek


  Yaşlılarda kullanımı

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DOSETIA kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DOSETIA kullanırsanız

  DOSETİA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DOSETIA'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Unuttuğunuzu fark ettiğiniz anda kapsülünüzü hemen alınız. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, kaçırdığınız dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu planlanmış zamanında alınız. Bir gün içerisinde, sizin için bir günlük olarak reçete edilmiş olan miktardan fazla DOSETİA kullanmayınız.

  DOSETIA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz söylemeden kapsüllerinizi kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuz artık daha fazla DOSETİA kullanmaya ihtiyacınız olmadığını düşündüğünde, tedaviyi tamamen kesmeden önce en az 2 haftalık bir süre boyunca dozunuzu azaltmanızı isteyecektir. DOSETİA’yı aniden kesen bazı hastalarda şu belirtiler görülebilir;

  Baş dönmesi, iğne batıyor gibi karıncalanma hissi, uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamama), yorgunluk, uyuklama, rahatsız veya tedirgin hissetme, kaygı duyma, bulantı veya kusma, titreme, baş ağrısı, huzursuzluk, ishal, aşırı terleme veya verti bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) gibi belirtiler görülmüştür.

  (denge


  go


  Bu belirtiler genellikle ciddi olmayıp, birkaç gün içinde ortadan kaybolur, ancak sorun yaratan belirtiler yaşayacak olursanız, önerileri için doktorunuza danışmaksın

  sızın için

  ilZ.


  Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Satış Fiyatı 32.38 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 32.38 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699540160019
Etkin Madde Duloksetin Hcl
ATC Kodu N06AX21
Birim Miktar 30
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Duloksetin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DOSETIA 30 mg 28 kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 202032.38 TL
29 Jun 202032.38 TL
19 Jun 202032.38 TL
15 Jun 202032.38 TL
12 Jun 202032.38 TL
8 Jun 202032.38 TL
1 Jun 202032.38 TL
29 May 202032.38 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları