Tripharma İlaçları › DOLINE 100 mg 50 ml sprey › Kullanma Talimatı

DOLINE 100 mg 50 ml sprey Kullanma Talimatı

Etofenamat }

Kas İskelet Sistemi > Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar > Etofenamat (topikal) Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

DOLİNE Sprey Deri üzerine uygulanır.

Etken Madde

1 ml Doline Sprey 100 mg etofenamat içerir.

Yardımcı maddeler

Setomakrogol 1000, izopropil alkol, polietilen glikol 400, propilen glikol, diizopropil adipat, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DOLINE nedir ve ne için kullanılır?

2. DOLINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DOLINE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DOLINE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DOLINE nedir ve ne için kullanılır?

DOLİNE, 50 mldik cam şişelerde ve karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır. DOLİNE, etkin madde olarak etofenamat içerir.

Etofenamat, steroid olmayan (kortizonsuz) anti-romatik (romatizma tedavisi) ilaçlar grubundandır ve iltihap/inflamasyon giderici (anti-inflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliklere sahiptir.

DOLİNE , aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

• Spor yaralanmaları gibi künt travmalardan sonra el ve ayaklardaki akut ezilme, burkulma ve zorlanmalara bağlı ağrılı durumlar.

• Diz eklemi iltihabı durumlarında, eklem çevresi yumuşak dokulardaki (bursa, tendon, bağlar ve eklem kapsülü) ağrılı durumlar.


2.DOLINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DOLINE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Etofenamata veya DOLINE'in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı veya diğer ağrı kesici ya da romatizma ilacına (steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar) aşırı duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa.

• Uygulamanız gereken cilt bölgenizde egzema, açık yara, inflamasyon veya enfeksiyon varsa.

• Dudak, burun içi ve gözler gibi mukoza alanları üzerine uygulamayınız.

• Hamileliğin geç evresinde (altıncı aydan sonra) iseniz.

• 18 yaşından küçükseniz.

DOLINE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Astım, saman nezlesi, burun mukozasının kronik şişkinliği (nazal adenoid olarak da adlandırılır), kronik obstrüktif solunum yolu hastalığınız veya kronik solunum yolu enfeksiyonunuz varsa, özellikle de bunlar saman nezlesi benzeri klinik bulgularla birlikteyse.

• Başka maddelere karşı, deri reaksiyonları, kaşıntı veya ürtiker şeklinde alerjik reaksiyonlar yaşıyorsanız.

DOLİNE, cilalı mobilya veya plastik yüzeylerde hasar ve renk değişikliğine

yol açabilir. Bu nedenle, DOLINE'i uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız

veya yukarıdaki maddelerle temastan kaçınınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışın.

DOLINE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DOLINE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

DOLİNE hamileliğin altıncı ayından sonra kullanılmaz. Bu dönemden önce de doktorunuz kullanmanız gerektiğini belirtmedikçe DOLİNE 'i kullanmayınız.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Etofenamatın anne sütüne küçük miktarlarda geçmesi nedeniyle DOLINE'i uzun süreli kullanmayınız ve günlük dozu kesinlikle aşmayınız. Bebeğinizin emzirilmesi sırasında, ilacm bebeğe geçmesinden kaçınmak için göğüs bölgenizde DOLİNE kullanmayınız.

DOLINE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DOLINE'in içerdiği propilen glikol, ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DOLINE'in deri üzerine önerildiği şekilde kullanımında herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.DOLINE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak DOLİNE dozunu size söyleyecektir.

Doktorunuz tarafmdan başka türlü belirtilmedikçe aşağıdaki talimatlara uyunuz. DOLİNE , vücudunuzun etkilenen kısımlarına ve çevresindeki alana, günde 4 kez 7 püskürtme (1 püskürtme 18 mg etofenamata eşdeğerdir) uygulayınız.

Uygulama yolu ve metodu

DOLİNE sadece derinize dışarıdan uygulama içindir. Asla yutmayınız!

DOLINE'i etkilenen bölgeye 1 veya 2 kez püskürttükten sonra hafifçe ovarak yediriniz ve kurumasını bekleyiniz. Doktorunuz belirtmedikçe üzerini bandajla kapatmayınız.

DOLİNE ile tedavi sürenizi doktorunuz size söyleyecektir. Spor yaralanmaları gibi künt travmalarda genellikle bir haftalık tedavi yeterlidir.

Romatizmal hastalıklar için, 3-4 haftalık tedavi çoğu vakada yeterli olmaktadır. Eğer şikayetleriniz devam ederse, daha fazla tedavinin gerekip gerekmediğini belirlemek için doktorunuza danışınız.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklar ve ergenlik dönemi yaş grubunda DOLİNE ile deneyim olmadığından, 18 yaşm altmdaki hastalarda DOLİNE kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer DOLİNE 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DOLINE kullanırsanız

Eğer deri üzerine önerilen dozdan daha fazla kullandıysanız, DOLINE'i deriden uzaklaştırınız ve su ile yıkayınız.

DOLİNE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DOLINE'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

DOLINE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA02472
Satış Fiyatı 31.45 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 31.45 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699772519128
Etkin Madde Etofenamat
ATC Kodu M02AA06
Birim Miktar 0.1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Kas İskelet Sistemi > Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar > Etofenamat (topikal)
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DOLINE 100 mg 50 ml sprey Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 May 202231.45 TL
13 May 202231.45 TL
6 May 202231.45 TL
25 Apr 202231.45 TL
18 Apr 202231.45 TL
8 Apr 202231.45 TL
4 Apr 202231.45 TL
28 Mar 202231.45 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları