Osel İlaçları › DIAPAM 10 mg 2ml x 100 ampül › Kullanma Talimatı

DIAPAM 10 mg 2ml x 100 ampül Kullanma Talimatı

Diazepam }

Sinir Sistemi > Anksiyolitikler > Diazepam Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 22 February  2019

DİAPAM Ampul 10 mg/2 ml

Damar içine veya kas içine uygulama içindir.

Etken Madde

Her 2 ml’lik ampul 10 mg diazepam içermektedir.

Yardımcı maddeler:Propilen glikol, etil alkol, sodyum benzoat, benzoik asit, benzyl alkol ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DIAPAM nedir ve ne için kullanılır?

2. DIAPAM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DIAPAM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DIAPAM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DIAPAM nedir ve ne için kullanılır?

DİAPAM’in etkin maddesi benzodiyazepinler adı verilen bir ilaç grubuna dahil olan diazepamdır. Her bir ampul 2 ml’sinde 10 mg etkin madde içermektedir.

DİAPAM, 2 ml’lik 10, 50 veya 100 adet ampul, bir adet kullanma talimatı ile birlikte karton kutularda sunulmaktadır. DİAPAM aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılmaktadır:

 • Anksiyetenin (endişe, kaygı) kısa süreli tedavisinde,
 • • Alkolü bırakan hastalarda oluşan belirtiler (huzursuzluk, titreme, hayal görme, huzursuzluk-taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu)

  • Kasların gevşemesine yardımcı olmak ve kas kasılmaları ile serebral inme için (beyni etkileyen ve hareket sorunlarına ve kas sertliğine neden olan bir koşul)

 • Havale (nöbet)
 • Titreme (ailevi kaynaklı olabilir bazen ise nedeni belli olmayabilir)
 • Ağrılı kas kasılmalarının ilerleyici bir türü

 • 2.DIAPAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DIAPAM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Diazepam veya diğer benzodiazepin grubu ilaçlara veya DİAPAM’ın içindeki yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa

 • Nefes darlığı yaşıyor veya nefes alıp vermede zorlanıyorsanız
 • Ruhsal çöküntü (depresyon) yaşıyorsanız (endişenin eşlik ettiği veya etmediği)
 • Ruhsal hastalığınız varsa (psikoz)
 • Dar açılı glokomunuz varsa (göz içi basıncının artması)
 • Miyastenia gravis isimli bir hastalığınız varsa (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı)
 • Uykuda geçici solunum yetmezliği görülüyorsa
 • Ciddi karaciğer hastalığınız varsa
 • • Porfiri (ciltte kabarcıklar, karın ağrısı ve sinir sistemi hastalıklarına neden olan kalıtsal bir rahatsızlık)

 • 6 aylıktan küçük bebeklerde DİAPAM kullanılmaz.
 • DIAPAM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Geçmişte alkolizm veya madde bağımlılığı sorunu yaşadıysanız
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Akciğer sorunlarınız varsa
 • Kanınızda albümin adı verilen proteinin düzeyleri düşükse
 • Kişilik bozukluğunuz varsa
 • • Yaşlıysanız (düşmenize veya yaralanmanıza neden olabilecek zihin karışıklığı veya dikkatsizlik riski)

  • Sara hastalarında DİAPAM’ın aniden kesilmesi nöbetlerin sıklık ve şiddetini artırabilir.

  • DİAPAM’ı alırken bağımlılık riski mevcut olup, bu risk ilaç dozu ve tedavi süresi ile ve ayrıca alkolizm ve madde bağımlılığı yaşamış olan hastalarda artmaktadır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DIAPAM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DİAPAM’ın besinlerle etkileşimi bulunmamaktadır.

  DİAPAM’ı alkol ile birlikte almayınız. Alkol, DİAPAM’ın yatıştırıcı etkilerini artırabilir ve kendinizi son derece uykulu hissetmenize yol açabilir.

  Greyfurt suyu kandaki diazepam miktarını artırabilir.

  Kafein içeren içecekler diazepam etkisini azaltabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğin ilk üç ayında kullanımı ile bebeğinizde konjenital malformasyon (organ ve dokulardaki doğuştan gelen yapısal bozukluklar) riski artar. Bu yüzden hamilelik süresince risk/yarar oranı dikkatli değerlendirilmelidir.

  DİAPAM’ı kesinlikle gerekmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DİAPAM’ın etkin maddesi anne sütüne geçtiğinden, emziren kadınların bu dönemde bu ilacı kullanmaktan kaçınmaları gerekir.

  Bebeğinizi emziriyorsanız DİAPAM kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  DİAPAM dikkatte ve uyanıklıkta, kas fonksiyonlarında azalmaya yol açabileceğinden araç ve makine kullanan kişilerde tehlikeli sonuçlar yaratabilir.

  Bu şekilde bir etki yaşarsanız araç veya makine kullanmayınız.

  DIAPAM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • DİAPAM ampuller propilen glikol içermektedir. Bu nedenle, alkol benzeri semptomlara neden olabilir.
 • Bu tıbbi üründe 200 mg etanol (alkol) vardır. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.
 • • Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

 • Bu tıbbi ürün 2 ml’de 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilir.
 • DİAPAM, 2 ml’sinde 40 mg benzoik asit içermektedir. Bu nedenle, yeni doğmuş bebeklerde sarılık riskini artırabilir.
 • DİAPAM 2 ml’sinde 30 mg benzil alkol içermektedir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir.
 • Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • DİAPAM’ın vücuttan atılmasını yavaşlattığından, simetidin (ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç) veya izoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç).

 • DİAPAM’ın vücuttan daha hızlı atılmasına neden olduğundan rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç).
 • Antasidler (mide asitliğini azaltan ilaçlar) vücutta DİAPAM emilimini yavaşlatabilir.
 • Karbamazepin her iki ilacın da serum seviyelerini düşürebilir, etkileri azalır.
 • • Diğer santral sinir sistemi depresanları ile etkileşebilir. Etki şiddetlenir. Bu ilaçların DİAPAM ile birlikte kullanılması şiddetli uyku haline neden olabilir.

  • Nöromusküler kavşak blokerleri (kürar benzeri ilaçlar, kas gevşeticiler) ile birlikte kullanılması şiddetli uyku haline neden olabilir.

 • DİAPAM’ın alkol ile birlikte kullanılması uyuklamaya yol açabilir.
 • Kesilme sendromu gelişmesi riski, anksiyolitik (endişe, kaygının önlenmesinde kullanılan ilaçlar) veya hipnotik (uyku verici ilaçlar) olarak reçete edilen benzodiazepinlerin kombinasyonu ile artar.
 • Parkinson tedavisinde kullanılan dopaminerjik ilaçlarla (levodopa) birlikte kullanılması bu ilaçların etkilerini azaltabilir.
 • İtrakonazol, ketokonazol ve flukonazol, benzodiazepinlerin etkilerini artırabilir. Benzodiazepin dozunun azaltılması gerekli olabilir.
 • Teofilin, diazepamın etkisini azaltır.
 • • Greyfurt suyu diazepamın etkisini uzatabilir. Bu etkileşim, sağlıklı bireylerde pek bir önem taşımasa da yaşlılık ya da karaciğer sirozu gibi diğer faktörler yan etki riskini artırabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DIAPAM nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Erişkinlerde:

  Yaşlılarda kullanımı

  Uygulama yolu ve metodu

  DİAPAM, damar içine veya kas içine uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

 • Tetanozda:
 • 2-5 yaş arasındaki çocuklarda 1-2 mg uygulanır. Damar içine veya kas içine 3 dakikalık bir sürede verilmelidir. Bu doz 3-4 saatte bir tekrarlanabilir.

  5 yaşından büyük çocuklarda 5-10 mg uygulanır. Damar içine veya kas içine 3 dakikalık bir sürede verilmelidir. Bu doz 3-4 saatte bir tekrarlanabilir.

 • Epilepsi (havale) ve nöbette :
 • 0.2 - 0.3 mg/kg IV (veya IM) veya yaşam yılı başına 1 mg verilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  en düşük ilaç dozu


  Yaşlı hastalarda, ilacın merkezi sinir sistemi üzerine etkileri olduğundan etkili olan DİAPAM dozunun kullanılması tavsiye edilmektedir. Eğer ilaç tolere edilebiliyorsa, kademeli olarak artırılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalarda DİAPAM dikkatli kullanılmalıdır. Doktorunuz dozunu düşürmek isteyebilir.

  Ciddi karaciğer probleminiz varsa DİAPAM’ıkullanmayınız.

  Eğer DIAPAM’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DIAPAM kullanırsanız

  Aşırı doz belirtileri dikkat ve koordinasyon kaybını, uyuklama veya derin uyku hissini, konuşma sorunlarını, kas zayıflığı veya heyecanlanma hissini, kalp atımında yavaşlamayı, solunum zayıflaması ve aşırı halsizlik içerir. Aşırı yüksek dozlar koma (bilinç kaybı), refleks sorunları ve nefes alıp vermede zorlanmaya neden olabilir.

  DIAPAM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DIAPAM'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  İlacınızın dozunu almayı unutursanız, unutulan dozu hatırlar hatırlamaz alınız ve bir sonraki dozu zamanında alınız.

  DİAPAM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
 • DİAPAM’ın ani kesilmelerinde konvül siy onlar (havale), titreme, karın ve kas krampları, kusma ve terleme gibi belirtiler görülebilir. Bu nedenle her türlü uzun süreli tedavide ilaç yavaş yavaş azaltılmalıdır.
 • • Yüksek dozda ilaç kullanıyorsanız, zaman zaman zihin karışıklığı, havale veya olağandışı davranışlar gibi semptomlar yaşayabilirsiniz.

 • Tedaviyi kademeli olarak kesiniz, aksi takdirde hastalığınız eskisinden daha şiddetli şekilde tekrarlayabilir. Bu risk, DİAPAM tedavisini aniden kestiğinizde daha yüksektir. Duygu durum değişiklikleri, endişe, huzursuzluk veya uyku düzeninde değişiklikler görülebilir.
 • Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Geri Ödeme KoduA02327
Satış Fiyatı 60.18 TL [ 22 Feb 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 60.18 TL [ 19 Feb 2019 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuYeşil Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699788750379
Etkin Madde Diazepam
ATC Kodu N05BA01
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Sinir Sistemi > Anksiyolitikler > Diazepam
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DIAPAM 10 mg 2ml x 100 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Feb 201960.18 TL
19 Feb 201960.18 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları