Angelini İlaç İlaçları › DESYREL 50 mg 30 tablet › Kullanma Talimatı

DESYREL 50 mg 30 tablet Kullanma Talimatı

Trazodon Hcl }

Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Trazodone Angelini İlaç San ve Tic A.Ş | Güncelleme : 30 December  1899

DESYREL tablet 50 mg

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her DESYREL 50 mg’da, 50 mg trazodon HCl bulunur.

Yardımcı maddeler

DESYREL 50 mg’da laktoz monohidrat, kalsiyum fosfat dibazik, mısır nişastası, gün batışı sarısı lak (E110), polivinil pirolidon, mikrokristalin selüloz, sodyum karboksimetil nişasta ve magnezyum stearat bulunur. Kaplama içeriğinde ise etil selüloz, hint yağı, balık nefsi ve talk bulunur.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DESYREL nedir ve ne için kullanılır?

2. DESYREL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DESYREL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DESYREL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DESYREL nedir ve ne için kullanılır?

 • DESYREL , depresyon gibi depresif bozuklukların tedavisinde etkili olan ve etkisinin kısa sürede başlamasıyla (yaklaşık bir hafta) karakterize bir antidepresan ajandır.
 • DESYREL 50 mg, kutuda, 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. Tabletler, turuncu- sarı renkli, bikonveks, bir yüzü çentikli film tabletler şeklindedir.

 • 2.DESYREL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DESYREL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine bilinen aşırı duyarlılık.
 • Kronik alkol kullanıyorsanız ya da uyku ilacı alıyorsanız,
 • Yakınlarda kalp krizi geçirdiyseniz,
 • 18 yaşın altındaki genç ve çocuklarda DESYREL’in kullanımı yoktur.
 • DESYREL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Sara hastasıysanız, özellikle dozajda ani artış ve azalmalardan kaçınınız,
 • Eğer karaciğer ve böbrek rahatsızlığınız varsa, özellikle de şiddetliyse,
 • Angina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı), kalpte ileti veya ritim bozukluklarınız varsa,
 • • Hipertiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi),

 • Prostat büyümesi gibi idrar yapma bozuklukları,
 • • Akut dar açılı glokom gibi yükselmiş göz içi basıncı,

  • Eğer şizofreni veya diğer zihinsel bozukluklarınız varsa,

  • Eğer yaşlıysanız yan etkilere daha yatkın olabilirsiniz.

  DESYREL, çocuklarda ve 18 yaşından küçük genç erişkinlerde kullanılmamalıdır. Ayrıca, 25 yaşından küçük hastalarda kullanıldığında, bu tıbbi ürün grubunun intihar girişimi, intiharı planlama ve düşmanlık duygusu (esas itibarıyla saldırganlık, inatlaşma ve öfke) gibi istenmeyen etkilerin riskini arttırabileceğinin söylenmesi gerekmektedir. Bunun dışında,

  güvenlilikle ilgili olarak, DESYREL ’in büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve davranışsal gelişimi kapsayan uzun süreli etkileri hala saptanmış değildir.

  İlaç tedavisinin başlangıcı ve doz değişikliklerinde hastalar, özellikle de yüksek risk taşıyanlar yakından izlenmelidir. Hastalar (ve hastaların bakıcıları), herhangi bir klinik kötüleşme, intihar davranışı veya düşünceleri ve davranışta olağandışı değişiklikler açısından özel dikkat göstermeli ve bu semptomlar bulunuyorsa derhal doktora başvurmalıdır._

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DESYREL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Trazodon alkolün yatıştırıcı etkilerini şiddetlendirmektedir. Trazodon ile tedavi sırasında alkol kullanmayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DESYREL’i hamilelik sırasında ancak doktorunuz risk-yarar oranını dikkatlice değerlendirdikten sonra kullanabilirsiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  Trazodon uyku hali veya baş dönmesi yapabilir. Bu durumda araç veya makine kullanmayınız.

  DESYREL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DESYREL, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  DESYREL’de bulunan gün batışı sarısı lak (E110) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer, özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

  • MAOİ (monoamin oksidaz inhibitörleri): Tranilsipromin, fenelzin ve izokarboksazid (depresyon tedavisinde çok seyrek kullanılırlar) veya selejilin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır) gibi ilaçlar

  Eğer, şu anda bunlardan herhangi birini alıyorsanız veya son iki hafta içerisinde aldıysanız doktor veya eczacınıza söyleyiniz.

 • Depresyon tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar (amitriptilin veya fluoksetin gibi)
 • Karbamazepin ve fenitoin gibi sara hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Klonidin gibi yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Ketokonazol ve itrakonazol gibi mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Ritonavir ve indinavir gibi AİDS tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan digoksin
 • Enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin
 • Uyku ilaçları veya sakinleştiriciler
 • • Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan levodopa

 • St. John’s otu adı verilen bitkisel ürün
 • • Kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir ilaç olan varfarin

  • Ameliyat öncesi, anestezik madde ve kas gevşetici uygulanmadan önce doktorunuza trazodon kullandığınızı söyleyiniz.

 • Trazodon tedavisi sırasında alkol almayınız. Çünkü trazodon alkolün sizi etkileme şeklini değiştirebilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DESYREL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Bu ilacın kullanımı erişkinlerle sınırlandırılmıştır. Tabletler, hastalığınızın şiddetine bağlı olarak kademeli doz artışına olanak sağlamak üzere çentiklidir.

  Erişkinlerde kullanımı: Günlük başlangıç dozu, bölünmüş dozlar halinde yemeklerden sonra veya tek doz halinde akşam yatma vaktinden önce alınan 75-150 mg’dır.

  Doz, tek doz veya bölünmüş dozlar halinde uygulanmak üzere günde 300 mg’a kadar artırılabilir. Bölünmüş dozun büyük kısmını yatma vakti alınız.

  Hastaneye yatırılan hastalarda doz, bölünmüş dozlar halinde günde 600 mg’a kadar artırılabilir.

  Doktorunuz DESYREL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tedaviye akşam uygulaması ile başlayınız. Günlük dozlar zaman içinde artırılmalıdır. DESYREL’i yemeklerden sonra kullanırsanız ilaçla ilişkili yan etkilerin sıklığını azaltmış olursunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda ve 18 yaşından küçük genç erişkinlerde kullanmayınız.

  Yaşlılarda kullanımı

  Çok yaşlı ve zayıf hastalarda önerilen günlük başlangıç dozu, bölünmüş dozlar halinde veya tek doz halinde yatma vaktinde uygulanan 100 mg’dır. Bu doz, tolerans ve etkinliğe bağlı olarak, gözetim altında, “Erişkinlerde kullanımı” başlığı altında açıklandığı şekilde aşamalı olarak artırılabilir. Yaşlıysanız 100 mg üzerindeki tek dozlardan kaçınmalısınız. Dozların günde 300 mg’ın üzerine çıkılması olası değildir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Eğer böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, özellikle de şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu durumunda, DESYREL ile tedaviye başlamadan önce doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz.

  Karaciğer yetmezliği: Eğer karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa, özellikle de ağır

  karaciğer fonksiyon bozukluğu durumunda, DESYREL    ile tedaviye başlamadan önce

  doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz.

  Eğer DESYREL ’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DESYREL kullanırsanız

  Aşırı bir DESYREL dozunun kazara yutulması/alınması durumunda, derhal doktorunuzla temasa geçiniz ya da en yakındaki hastaneye gidiniz. Bu “Kullanma Talimatı”nı yanınıza alınız.

  DESYREL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DESYREL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Unuttuğunuz dozu hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak, eğer bir sonraki dozunuzu alma vakti gelmişse, unutulan dozu atlayıp bir sonraki dozunuzu her zamanki gibi alınız.

  DESYREL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzun önerisi olmadan bu ilaçla tedaviyi kendi kendinize sonlandırmayınız.
  Doktorunuz ilacı bırakmanızı söylediğinde dozu kademeli olarak azaltmanız gerekir.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Angelini İlaç San ve Tic A.Ş
Geri Ödeme KoduA02259
Satış Fiyatı 73.75 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 73.75 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699565093606
Etkin Madde Trazodon Hcl
ATC Kodu N06AX05
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Trazodone
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DESYREL 50 mg 30 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 202373.75 TL
15 Sep 202373.75 TL
8 Sep 202373.75 TL
1 Sep 202373.75 TL
29 Aug 202373.75 TL
21 Aug 202373.75 TL
14 Aug 202373.75 TL
7 Aug 202373.75 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları