Pfizer İlaçları › DEPO-MEDROL 40 mg/ml enj. sus. içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

DEPO-MEDROL 40 mg/ml enj. sus. içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Metilprednizolon Asetat }

Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Metil prednisolon sodyum suksinat Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 6 July  2020

DEPO-MEDROL 40 mg/ml ENJEKTABL SÜSPANSİYON İÇEREN FLAKON Kas/eklem/tendon/lezyon içine uygulanır.

•

Etken Madde

1 ml’lik flakonda 40 mg metilprednizolon asetat içerir.

• Yardımcı maddeler:Polietilen glikol, sodyum klorür, miristil-gamma-pikolinyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız._

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEPO-MEDROL nedir ve ne için kullanılır?

2. DEPO-MEDROL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DEPO-MEDROL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DEPO-MEDROL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DEPO-MEDROL nedir ve ne için kullanılır?

DEPO-MEDROL, etkin maddesi bir kortikosteroid olan metilprednizolon asetat içeren bir flakondur. Her 1 ml’sinde 40 mg metilprednizolon asetat içeren 1 ml’lik flakonlarda piyasaya verilmiştir.

DEPO-MEDROL,

• Eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan romatoid artrit, kireçlenme (osteoartrit), eklem çevresindeki keselerin iltihabı (bursit), tendon iltihabı (tendinit), kas kiriş kılıfının iltihabı (tenosinovit), epikondil adı verilen eklem bölgesindeki çıkıntının kronik iltihabı (epikondilit) ve tendon üzerindeki gangliyon adı verilen sinir düğümlerinin enflamasyonu gibi romatizmal hastalıkların,

• Ruhsal durumlara bağlı olarak meydana gelen deride döküntü şeklinde görülen bir deri hastalığı (nörodermit), deride kalın pullanma yapan bir deri hastalığı (hipertrofik lichen planus), deride kaşıntı ile birlikte madeni para şeklinde döküntülerle seyreden bir deri hastalığı (nummüler ekzema), şeker hastalarında sık görülen doku ölümü ile seyreden bir deri hastalığı (necrobiosis lipoidica diabeticorum), bölgesel saç dökülmesi, yüz, boyun, ense, omuzlar, üst kol gibi bölgelerde görülen ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık (diskoid lupus erythematosus) ve böcek ısırıkları gibi deri hastalıklarının,

• Kalın barsak iltihabının (ülseratif kolitte), ince barsağın (ileum) son 10-20 cm’lik kısmının inflamasyonu (crohn hastalığı) gibi mide-barsak sistemi hastalıklarının

 • Tüberküloz beyin zarı (menenjit) iltihabının (uygun antitüberküloz kemoterapi eşliğinde)
 • Böbreküstü bezi hormanlarının oluşumunu etkileyen doğumsal bir hastalık    (konjenital
 • adrenal hiperplazi)

  • Astımın

  • İlaç aşırı duyarlılık reaksiyonlarının tedavisinde kullanılır.


  2.DEPO-MEDROL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DEPO-MEDROL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • DEPO-MEDROL içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Tüm vücudu etkileyebilen (sistemik) enfeksiyon durumunda enfeksiyona karşı    özel tedavi
 • uygulanmamışsa,

  • Ani şekilde gelişen enfeksiyonlarda bölgesel etki için yapılan eklem içi, bursa içi, tendon içi vb. enjeksiyonlarda,

  • İyileşmemiş verem, ülser, ani şekilde gelişen bir tür ruhsal bozukluk (akut psikoz), böbrek üstü bezinden salgılanan bazı hormonların aşırı düzeyde olmasından dolayı ortaya çıkan bir hastalık (Cushing Sendromu), Herpes simpleks adı verilen bir virüsün neden olduğu gözün saydam kısmının iltihabı (keratit), canlı virüs aşılarının (çiçek aşısı vb.) uygulanması sırasında kullanılmamalıdır.

 • Su çiçeği hastasıysanız kullanmayınız.
 • • Süspansiyon olması nedeniyle damar içine ve potansiyel nörolojik (sinirsel) olarak zehirli etkisi nedeniyle beyin omurilik sıvısına (intra-tekal) uygulanmamalıdır.

  DEPO-MEDROL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Verem (tüberküloz) hastasıysanız,
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Osteoporoz (kemik erimesi) hastalığınız varsa,
 • Yüksek tansiyon hastasıysanız,
 • Kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Toplardamar iltihabı nedeniyle kan pıhtısı oluşumu sizde mevcutsa,
 • • Derinizde, deriye rengini veren maddenin (pigment) yoğunluğu varsa,

  • İlaç alerjiniz varsa,

  • Kalp ilaçları kullanıyorsanız,

  • Duygu-durum bozuklukları yaşıyorsanız,

  • Göz içi basıncı artması durumu (glokom) sizde mevcut ise,

  • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

  • Siroz hastasıysanız,

  • Sara (epilepsi) hastasıysanız,

  • Midenizde ülser varsa,

  • Kalın barsak iltihabınız varsa,

  • Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı olan miyastenia gravis sizde mevcut ise,

  • Derinizde iltihap toplanması (apse) varsa,

  • Tiroid hastasıysanız DEPO-MEDROL’ü dikkatli kullanınız

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DEPO-MEDROL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DEPO-MEDROL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzla konuşmalısınız. Doktorunuz ilaca ait yarar ve potansiyel riskleri değerlendirecektir. İlaç hamilelik sırasında ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  kin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve DEPO-MEDROL tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  DEPO-MEDROL’ün araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  DEPO-MEDROL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DEPO-MEDROL flakon her 1 ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani

  esasında "sodyum içermez".

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

  • Asetazolamid - glokom ve epilepsi tedavisinde kullanılır

  • Aminoglutemid - kanser tedavisinde kullanılır

  • Antikoagülanlar - asenokumarol, fenindion ve varfarin gibi kanı inceltilmesi için kullanılan ilaçlar

  • Antikolinesterazlar - distigmin ve neostigmin gibi bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı olan miyastenia gravis’in tedavisinde kullanılan ilaçlar

 • Antibiyotikler (eritromisin gibi)
 • • Aspirin ve non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (ayrıca NSAİİ olarak da adlandırılırlar); orta ila şiddetli ağrı tedavisinde kullanılan ibuprofen gibi

 • Barbituratlar, karbamazepin, fenitoin ve primidon - epilepsi tedavisinde kullanılır
 • Karbenoksolon ve simetidin - kalp yangısı ve asit hazımsızlığında kullanılır
 • Siklosporin - şiddetli romatoid artrit, şiddetli psöriazis ve organ veya kemik iliği transplantı sonrası durumların tedavisinde kullanılır
 • Digoksin - kalp yetmezliği ve/veya düzensiz kalp atışında kullanılır
 • • Diltiazem veya mibefradil - kalp problemlerinin veya yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılır

 • Diüretikler - bazen su tabletleri olarak da adlandırılır
 • Ketokonazol veya itrakonazol - mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır
 • • Pankroniyum - veya bazı cerrahi prosedürlerde kullanılan nöromusküler bloklayıcı ajanlar olarak bilinen diğer ilaçlar

 • Rifampin veya rifabutin - tüberküloz tedavisinde kullanılan antibiyotikler
 • • Aşılar - son zamanlarda aşılandıysanız veya aşılanmak üzere iseniz doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz. Bu ilacı kullanırken 'canlı' aşılarla aşılanmamalısınız. Diğer aşılar daha az etkili olabilir.

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DEPO-MEDROL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  DEPO-MEDROL dozu tedaviye vereceğiniz cevaba ve DEPO-MEDROL’e karşı dayanıklılığınıza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Tedavinin dozu ilacın uygulanacağı bölgenin büyüklüğüne ve kullanıldığı hastalığa göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  Doktorunuz DEPO-MEDROL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken

  kesmeyiniz.

  Yetişkin hastalarda:

  Eklemler: Ekleme uygulanacak dozun miktarı eklemin büyüklüğüne bağlıdır. Büyük eklemlerde (diz, ayak bileği, omuz gibi) 20 ila 80 mg arası (0.5 - 2 ml ), orta boy eklemler için (dirsek ve el bileği gibi) 10 ila 40 mg arası (0.25 - 1 ml ) ve küçük eklemlerde (el ve ayak parmaklarının eklemleri gibi) 4 ila 10 mg arası (0.1 - 0.25 ml ) doz uygulanabilir. Eklem enjeksiyonları için tedaviye cevabın hızına göre her hafta ya da birkaç haftalık süreçlerde uygulama yapılabilir.

  Eklem çevresindeki keselerin ve eklem bölgesindeki çıkıntının iltihabı(bursit ve epikondilit): Genellikle doz 4 ila 30 mg arasıdır. (0.1 - 0.75 ml) Çoğu durumda enjeksiyonun tekrarlanmasına gerek yoktur. Uzun süre devam eden durumlarda enjeksiyonun tekrarlanması gerekebilir.

  Deri hastalıkları: Genellikle doz 20 ila 60 mg arasıdır. (1 -3 ml) Derinin etkilenen bölümünün içine enjekte edilir.

  Diğer durumlar için 40 ila 120 mg arası (1 - 3 ml) doz büyük kaslara enjekte edilir.

  İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Doktorunuz tedavi edilen duruma ve ciddiyetine bağlı olarak; enjeksiyon bölgesini, ne kadar ilaç uygulanacağını, ne kadar enjeksiyon yapılacağını belirleyecektir. Semptomlarınızın etkili bir biçimde düzeltilmesi için doktorunuz size en az dozu olası en kısa sürede enjekte edecektir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Kortikosteroidler bebeklik, çocukluk ve ergenlik çağında geri dönüşümsüz olabilecek şekilde büyüme yavaşlamasına neden olurlar. Tedavi mümkün olabilecek en düşük dozda ve en kısa periyotta yapılmalıdır. İnfantlar ve çocuklar için dozaj azaltılabilir, fakat çocuklar klinik duruma ve hastanın tedaviye cevabına göre gözlem altında tutulmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Kullanma talimatına uygun kullanıldığı sürece yaşlılar için herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Fakat yaşlı hastaların uzun dönem tedavisinde, kortikosteroidlerin yan etkilerinin ileri yaşlarda kemik erimesi, yüksek tansiyon, kan potasyum düzeyinde düşme, şeker hastalığı, enfeksiyonlara duyarlılık ve deri incelmesi gibi ciddi sonuçlar doğurabileceği ve yakın klinik gözlem gerekebileceği unutulmamalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  DEPO-MEDROL böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  DEPO-MEDROL karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer DEPO-MEDROL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  Metilprednizolon dahil kortikosteroidler kan glukozunu arttırabilir, önceden var olan diyabeti kötüleştirebilir ve uzun süreli kortikosteroid tedavisi alanları diabetes mellitus’a yatkın hale getirebilir.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DEPO-MEDROL kullanırsanız

  DEPO-MEDROL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktora veya en yakın hastanenin aciline başvurunuz.

  DEPO-MEDROL almayı unutursanız:

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEPO-MEDROL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedavinin sonlandırılma zamanını doktorunuz belirleyecektir.

  Eğer

 • 3 haftadan fazla DEPO-MEDROL aldıysanız
 • 3 hafta veya daha az süre bile olsa yüksek doz DEPO-MEDROL (32 mg’dan fazla - 0.8 ml) aldıysanız
 • • Halihazırda geçmiş yıl içinde kortikosteroid tabletleri veya enjeksiyonları tedavisi aldıysanız

  • Bu tedaviye başlamadan önce halihazırda adrenal bezleriniz ile ilgili bir problem (adrenokortikoid yetersizlik) yaşadıysanız

  Bu tedaviyi yavaş yavaş bırakmalısınız.

  Bırakma, semptomlarını önlemek için bu ilacı yavaş yavaş bırakmalısınız

  Bu semptomlar; deri kaşıntısı, ateş, kas ve eklem ağrıları, burun akıntısı, nemli gözler, terleme

  ve kilo kaybını içerebilir.

  Eğer bu ilacın dozunun azaltılması ile semptomlarınız tekrarlarsa veya kötüleşirse, acilen doktorunuza bildiriniz.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA02199
Satış Fiyatı 11.38 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 11.38 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699532774811
Etkin Madde Metilprednizolon Asetat
ATC Kodu H02AB04
Birim Miktar 40
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Metil prednisolon sodyum suksinat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DEPO-MEDROL 40 mg/ml enj. sus. içeren 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 202011.38 TL
29 Jun 202011.38 TL
19 Jun 202011.38 TL
15 Jun 202011.38 TL
12 Jun 202011.38 TL
8 Jun 202010.60 TL
1 Jun 202010.60 TL
29 May 202010.60 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları