Abdi İbrahim İlaç İlaçları › DEPALEX XR 300 mg uzun etkili 30 film tablet › Kullanma Talimatı

DEPALEX XR 300 mg uzun etkili 30 film tablet Kullanma Talimatı

Sodyum Valproad + Valproik Asit }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Valproik Asit Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 19 June  2020

DEPALEX XR 300 mg uzun etkili film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Bir bölünebilir tablette

300 mg sodyum valproat aktivitesine eşdeğer:

Sodyum valproat    199.8 mg

Valproik asit    87.0 mg

Yardımcı maddeler

Hidroksi propil metil selüloz(4000 mPas), hidroksi propil metil selüloz(15000 mPas), asesülfam potasyum, kolloidal silika hidrat, sodyum lauril sülfat, dibütil sebakat, bazik butillenmiş metakrilat kopolimeri, magnezyum stearat, titanyum dioksit (E171)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEPALEX XR nedir ve ne için kullanılır?

2. DEPALEX XR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DEPALEX XR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DEPALEX XR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DEPALEX XR nedir ve ne için kullanılır?

• DEPALEX XR, antiepileptikler (epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir

• DEPALEX XR, 300 mg sodyum valproat aktivitesine eşdeğer 199.8 mg sodyum valproat ve 87 mg valproik asit içerir. Sodyum valproat beyin üzerinde sakinleştirici etkiye sahiptir.

• DEPALEX XR, beyaz, çentikli, oblong film kaplı tablet , Al/ Al blisterde kullanıma sunulmuştur.

• DEPALEX XR, epilepsi (sara) hastalığının tedavisinde kullanılır. Birçok epilepsi türünün tedavisinde etkilidir.

• DEPALEX XR, bipolar bozukluklara (ruhsal durumdaki zıt yönlü değişiklikler) bağlı maninin (taşkınlık nöbeti) tedavisinde ve tedaviye cevap veren hastalarda sürdürüm tedavisi olarak kullanılabilir.


2.DEPALEX XR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEPALEX XR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

•    DEPALEX XR'ın içindeki etkin madde olan    sodyum    valproat    veya    ilacın    içerdiği

diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

•    Karaciğerinizde akut veya kronik iltihap varsa

•    Daha önceden sizde veya ailenizdeki bireylerde    ilaç kullanımına    bağlı    olarak    gelişen

ağır karaciğer iltihabı öyküsü varsa

•    Oldukça nadir görülen ve porfiri adı verilen metabolik bir hastalığınız varsa

•    Kanınızda amonyak düzeyinin artmasına neden olabilecek metabolik bir hastalığınız varsa (üre döngüsündeki enzimlerin eksikliği)

•    Pankreas hastalığınız varsa

Malarya (sıtma) tedavisinde kullanılan meflokin adlı ilaç ve epilepsi (sara) hastalığının tedavisinde kullanılan lamotrijin adlı ilaç ile birlikte kullanımı önerilmez.

DEPALEX XR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Özellikle DEPALEX XR ile tedaviye başladıktan sonraki ilk altı ay içinde aniden sizde veya çocuğunuzda tekrarlayan kusmalar, aşırı yorgunluk, karın ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, iştah kaybı, üst karın ağrısı, bulantı, deride ve göz aklarında sararma, bacaklarda şişme, genel keyifsizlik ve epilepsi durumunuzda kötüleşme meydana gelirse hemen doktorunuza söyleyiniz.

• Karaciğerin işlevlerinde herhangi bir bozulmayı erkenden tespit edebilmek için doktorunuz özellikle tedavinin ilk altı ayı boyunca düzenli aralıklarla kan testleri yaparak sizi veya çocuğunuzu yakından izlemek isteyebilir.

• Çocuğunuz 3 yaşından küçük ve diğer antiepileptik ilaçlarla aynı zamanda DEPALEX XR tedavisi alıyor ise, beyin hasarı, zeka geriliği ve/veya doğuştan metabolik veya dejeneratif hastalığı varsa ve ağır nöbetler geçiriyorsa daha fazla risk altında olabilir.

•    Çocuğunuz 3 yaşmdan küçük ise ve DEPALEX XR’ın asetilsalisilik asit (aspirin) ile birlikte kullanılmaması gerekir.

•    Sizde sistemik lupus eritemazosus hastalığı (nadir görülen, deriyi, kemikleri, eklemleri ve iç organları tutan bir bağışıklık sistemi hastalığı) mevcutsa.

• Başta kalıtsal enzim eksikliği olmak üzere, kanınızda amonyak seviyesinin artmasına neden olabilecek metabolik bir hastalığınız varsa

• Böbreklerinizin işlevlerinde ciddi bozukluk varsa (doktorunuz tedavi süresince bu organların işlevlerini düzenli aralıklarla kan testleri yaparak izlemek isteyebilir ve ayrıca kanınızda valproat seviyesini izleyerek ilacınızın dozunu ayarlayabilir.)

• İştah artışına bağlı kilo almaya başlarsanız

• Vücudunuzda kendiliğinden kanama veya çürük olursa

Cerrahi bir operasyon geçirecekseniz veya diş tedavisi olacaksanız, DEPALEX XR kullandığınızı doktora söyleyiniz.

Epilepsi tedavisi için kullanılan ilaçlar ile tedavi edilen az sayıdaki hastada kendine zarar verme veya intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Eğer sizde herhangi bir anda böyle düşünceler oluşursa hemen doktorunuza bildiriniz.

DEPALEX XR ile tedaviniz sırasında alkol kullanmayınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bu konuda doktorunuzu bilgilendiriniz.

DEPALEX XR esas olarak böbreklerden atılır ve şeker hastası iseniz idrar testlerinde yanlış pozitif sonuç verebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEPALEX XR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DEPALEX XR tercihen yemeklerle alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, DEPALEX XR'ı kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

Çocuk doğurma çağındaysanız, DEPALEX XR ile tedaviniz sırasında etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

DEPALEX XR ile yapılan epilepsi tedavisi etkili ise ve siz tedavi sırasında hamile kaldıysanız hemen doktorunuza haber veriniz. Doktorunuz tedavinizi yeniden düzenleyebilir ve doğum öncesinde ceninde oluşabilecek herhangi bir istenmeyen durum açısından sizi özel olarak kontrol altında tutabilir.

Doktorunuz DEPALEX XR tedavisinin riskleri konusunda sizi bilgilendirecek ve ancak bütün koşullar sizinle beraber değerlendirildikten sonra tedaviyi uygulayıp uygulamamak konusunda karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

DEPALEX XR tedavisinin başlarında veya DEPALEX XR başka epilepsi ilaçlarıyla birlikte kullanıldığında bazı kişilerde sersemlik hissi ve baş dönmesi gibi belirtiler görülmüştür, bu nedenle araç sürerken veya makine kullanırken dikkatli olunuz.

DEPALEX XR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir tablette 1 mmol (23 mgj’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Bu tıbbi ürün her bir tablette 1 mmol (39 mgj’dan daha az potasyum ihtiva eder; yani esasında “potasyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan nöroleptik ilaçlar

• Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

• Endişe duygusunu ve uykusuzluğu gidermek için kullanılan sakinleştirici ilaçlar

• Epilepsi tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar (fenobarbital, fenitoin, primidon, lamotrijin, karbamazepin, felbamat ve topiramat)

• AIDS ve HIV adlı virüsün neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan zidovudine adlı ilaç

•    Sıtma hastalığını önlemek ve tedavi etmek için kullanılan meflokin adlı ilaç

•    Aspirin (salisilat grubu ilaçlar)

•    Nimodipin (kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

•    Kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar

•    Midede oluşan yaralan (ülser) tedavi etmek için kullanılan simetidin adlı ilaç

•    Tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç olan rifampisin

•    Bazı antibiyotikler (eritromisin, imipenem, panipenem, meropenem, aztreonam    gibi)

•    Kan yağını (kolesterol) düşürmek için kullanılan bir ilaç olan kolestiramin

•    Karaciğer işlevlerini bozan ilaçlar veya alkol alıyorsanız, valproatın karaciğer    üzerine

toksik etkisi artabilir.

Bu ilaçlar DEPALEX XR’ın etkisini değiştirebilir ve istenmeyen etkilere yol açabilir.

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğine lütfen dikkat ediniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.DEPALEX XR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir. Sizin için en uygun doz, yaşınız, vücut ağırlığınız ve ilaca verdiğiniz yanıt dikkate alınarak belirlenir. Bu nedenle doktorunuz sizi düzenli kontrollere çağırabilir ve gerektiğinde ilacın kanınızda ulaştığı seviyeyi ölçen testler isteyebilir.

Uzun etkili formun (DEPALEX XR 300 mg) kullanılması ilacın günde bir kez verilmesine imkan tanır; günde tek doz uygulaması tam olarak nöbet kontrolünün sağlandığı epilepsi vakalarında mümkündür.

DEPALEX XR tedavisine başlama (ağızdan uygulama):

• Bugünkü bilgilerimize göre sodyum valproat'ın enterik kaplı formlarından uzun etkili formuna (DEPALEX XR 300 mg) geçerken aynı günlük dozun sürdürülmesi önerilir.

• Bir başka antiepileptik (sara tedavisinde kullanılan) ile tedaviden DEPALEX XR tedavisine geçerken, iki hafta içinde yavaş yavaş DEPALEX XR dozunu artırarak en uygun doz ayarlanmalı ve diğer ilaçlarla tedavi azaltılarak kesilmelidir.

Eğer gerekiyorsa başka bir antiepileptik (sara tedavisinde kullanılan) ilavesi yavaş yavaş doz artırılarak yapılmalıdır.

Doz:

Başlangıç dozu genellikle günde 10-15 mg/kg olup, daha sonra en uygun doza kadar çıkılır.

24 saatlik ortalama doz:

-Ergenlik çağındaki çocuklar ve erişkinlerde 20-30 mg/kg

• Süt çocukları ve çocuklarda 30 mg/kg

• Bipolar bozukluklara bağlı maninin önlenmesi ve tedavisinde: Tavsiye edilen başlangıç dozu günde 20 mg/kg valproattır.

Bipolar bozuklukların devam tedavisi için tavsiye edilen doz günde 1000 mg ila 2000 mg arasındadır. İstisnai durumlarda, doz günde 3000 mg'dan fazla olmayacak şekilde artırılabilir. Önleyici tedavi en düşük etkin dozu doktorunuz size özel uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan uygulanır.

DEPALEX XR’ın bölünebilir olması ince bir doz ayarlamasına olanak sağlar. Bölünmüş tabletin kapaktaki özel bölmede saklanması tavsiye edilir. Tabletler ezilmemelidir, çiğnenmeden yutulmalıdır ve tercihen yemeklerle birlikte alınmalıdır.

DEPALEX XR tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz DEPALEX XR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Değişik yaş grupları

Epilepsi:

• Çocuklarda dozaj 30 mg/kg/gün civarındadır.

Yaşlılarda kullanımı

Valproatın bipolar bozukluklara bağlı maninin önlenmesi ve tedavisindeki güvenliliği ve etkililiği 18 yaşın altındaki hastalarda değerlendirilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda DEPALEX XR dozu nöbetlerin kontrolüne göre düzenlenmelidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Sizde böbrek veya karaciğer yetmezliği varsa, doktorunuzun DEPALEX XR dozunu azaltması gerekebilir.

Eğer DEPALEX XR ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEPALEX XR kullanırsanız

DEPALEX XR’ın aşırı dozu tehlikeli olabilir.

DEPALEX XR ’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DEPALEX XR'i kullanmayı unuttuysanız

Günlük dozlardan birini almayı unutursanız, hatırladığınız anda alınız. Ancak eğer bir sonraki dozun saati yakınsa, unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu doktorun tavsiye ettiği şekilde, normal olarak alınız.

Birden fazla dozun atlanması halinde ise, hemen doktora başvurulmalıdır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEPALEX XR ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi düzenli olarak sürdürülmeli, doktora danışılmadan herhangi bir değişiklik yapılmamalı veya kesilmem elidir. Tedavinin kademeli olarak kesilmesi gerekir. Tedavinin birdenbire bırakılması (veya dozun büyük oranda azaltılması), nöbetlerin yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir.

Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA16172
Satış Fiyatı 21.65 TL [ 19 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 21.65 TL [ 15 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514030324
Etkin Madde Sodyum Valproad + Valproik Asit
ATC Kodu N03AG01
Birim Miktar 300
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Valproik Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DEPALEX XR 300 mg uzun etkili 30 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
19 Jun 202021.65 TL
15 Jun 202021.65 TL
12 Jun 202021.65 TL
8 Jun 202021.65 TL
1 Jun 202021.65 TL
29 May 202021.65 TL
22 May 202021.65 TL
18 May 202021.65 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları