Johnson & Johnson İlaçları › DACOGEN 50 mg enj. sol. için toz 10 ml 1 flakon › Kullanma Talimatı

DACOGEN 50 mg enj. sol. için toz 10 ml 1 flakon Kullanma Talimatı

Decitabine }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Decitabine Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme : 22 May  2020

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DACOGEN nedir ve ne için kullanılır?

2. DACOGEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DACOGEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DACOGEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DACOGEN nedir ve ne için kullanılır?

 • DACOGEN, toplardamarlardan enjeksiyon yoluyla uygulanan bir kanser ilacıdır.
 • DACOGEN kutusu içindeki tek kullanımlık flakon beyaz-beyaza yakın renkte toz şeklinde 50 mg desitabin (etkin madde) içerir. Toz içeren flakon steril su ile seyreltildikten sonra uygun serumların içine katılarak damar içi enjeksiyona uygun bir çözelti haline getirilir. DACOGEN, çözelti haline getirildikten sonra toplardamarlardan uygulanır.
 • DACOGEN aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır;

 • Kemik iliğinin kan hücrelerini yeterli sayıda üretemediği ya da kan hücrelerinin normal işlevlerini gösteremediği ve lösemi gelişim riskinin bulunduğu bir kemik iliği hastalığı olan miyelodisplastik sendromu (MDS) bulunan erişkinlerin tedavisinde,
 • Kan hücrelerinizi etkileyen bir kanser türü olan akut miyeloid lösemi (AML) hastalığında da kullanılır. DACOGEN’i bu hastalık tanısı konulduğunda kullanırsınız. Yalnızca erişkinlerde kullanılır.

 • 2.DACOGEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DACOGEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • DACOGEN’e ya da ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise (yardımcı maddeler listesine bakınız),
 • Bebeğinizi emziriyorsanız,
 • DACOGEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Kanınızdaki pulcukların (trombosit), kırmızı kan hücrelerinin (eritrosit) ya da beyaz kan hücrelerinin (lökosit) sayısı azalmışsa,
 • Sizde iltihabi bir durum (enfeksiyon) varsa,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Ciddi böbrek probleminiz varsa,
 • Bir kalp hastalığınız varsa.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DACOGEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DACOGEN ile tedavi sırasında yiyecek ve içecek kullanılması pratik olarak mümkün değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • DACOGEN, anne kamında gelişmekte olan cenine (fetus) zarar verebilir. Hamile iseniz, DACOGEN’i KULLANMAYINIZ.

 • DACOGEN ile tedavi görürken ve tedaviniz sonlandıktan 3 ay sonrasına kadar etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • DACOGEN’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. DACOGEN kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz.
 • Erkeklerde ve kadınlarda doğurganlık ve doğum kontrol yöntemi

 • Erkekler tedavinin uygulanması sırasında baba olmayı planlamamalıdır.
 • Erkekler DACOGEN ile tedavi görürken ve tedavi sonlandıktan 3 ay sonrasına kadar etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.
 • Tedaviye başlamadan önce spermlerinizin alınarak saklanması konusunu doktorunuzla konuşunuz.
 • Tedavi sırasında kadınlar etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdırlar. Tedavi bittikten sonra hamile kalmanın kadınlar için ne zaman güvenli olduğu bilinmemektedir.
 • Tedaviye başlamadan önce yumurtalarınızın dondurulması konusunda doktorunuzla konuşunuz.
 • Araç ve makina kullanımı

 • DACOGEN kullanırken kendinizi halsiz ya da yorgun hissedebilirsiniz. Bu durumda araç ve makine kullanmayınız.
 • DACOGEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her bir flakon 0.5 mmol potasyum içerir. İntravenöz infüzyon için sulandırıldıktan ve seyreltildikten sonra, seyreltmek için kullanılan infüzyon sıvısına bağlı olarak bu ilaç bir dozunda 1 ila 10 mmol arasında potasyum içerebilir. Bu sebeple azalmış böbrek fonksiyonu olan veya kontrollü potasyum diyetinde hastalarda dikkatli olunmalıdır.

  Her bir flakon 0.29 mmol sodyum içerir. İntravenöz infüzyon için sulandırıldıktan ve seyreltildikten sonra, seyreltmek için kullanılan infüzyon sıvısına bağlı olarak bu ilaç bir dozunda 0.6 ila 6 mmol arasında sodyum içerebilir. Bu sebeple kontrollü sodyum diyetinde hastalarda dikkatli olunmalıdır. 

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • DACOGEN ve belirli bazı diğer ilaçlar birbiriyle etkileşim gösterebilir. Reçeteli ilaçlar ile reçetesiz ürünler olan vitaminler ve bitkisel ürünler de dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar konusunda doktorunuza bilgi veriniz. Bunun nedeni DACOGEN’in diğer ilaçların etkisini değiştirebilme olasılığıdır. Aynı zamanda bazı diğer ilaçlar da DACOGEN’in etkisini değiştirebilir.
 • Testler ya da kontroller:
 • DACOGEN ile tedaviye başlamadan önce ve her tedavi dönemi öncesinde size kan testleri yapılacaktır. Bu testler sizin,

 • kan hücrelerinizin yeterli sayıda olup olmadığını anlamak,
 • karaciğer ve böbreklerinizin düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yapılmaktadır.
 • DACOGEN’e ek olarak herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.

 • 3.DACOGEN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • DACOGEN size bu tür ilaçların nasıl uygulanacağını bilen bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır. Çözelti size damarınızdan verilecektir.
 • Doktorunuz boy ve kilonuza (vücut yüzeyine) göre ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
 • DACOGEN, üçer veya beşer günlük tedavi dönemleri şeklinde uygulanır.
 • 5-günlük tedavi seması

 • DACOGEN’i 5 gün peş peşe alacaksınız, sonra 3 hafta ara vereceksiniz. Bu bir tedavi döngüsü olarak adlandırılır ve her 4 haftada bir tekrarlanır.
 • Doz bir m2 vücut yüzeyi başına 20 mg’ dır.
 • Genellikle, en az 4 tedavi döngüsü alacaksınız.
 • 3-günlük tedavi seması

 • DACOGEN’i 3 gün peş peşe günde 3 defa üçer saatlik süreyle alacaksınız. Bu bir tedavi döngüsü olarak adlandırılır ve her 6 haftada bir tekrarlanır.
 • Doz bir m vücut yüzeyi başına 15 mg’dır.
 • İster 3 günlük, ister 5 günlük şemayı kullanın her bir tedavi döneminden önce, yeni bir tedavi uygulanabilecek ölçüde iyi olup olmadığınızı anlamak için size bir kan testi yapılacaktır.
 • Doktorunuz tedaviye verdiğiniz cevaba göre dozunuzu erteleyebilir ve toplam döngü sayısını değiştirebilir. DACOGEN’in kullanımıyla ilgili daha ayrıntılı sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  Uygulama yolu ve metodu

  DACOGEN, her bir tedavi döneminde ya 3 gün süreyle, günde 3 defa ve damarınızdan 3 saati geçen bir sürede ya da 5 gün süreyle günde 1 defada ve damarınızdan 1 saati geçen bir sürede uygulanır (intravenöz infüzyon).

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  DACOGEN 18 yaş altı çocuk ya da ergenlerde kullanılmaz.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalara, genellikle daha genç yetişkin hastalara verilen aynı dozlar uygulanmıştır. Toksisite için doz azaltımı, genel popülasyon için belirlenen şekilde gerçekleştirilmelidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  DACOGEN’in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin deneyim mevcut değildir.

  Eğer DACOGEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DACOGEN kullanırsanız

  DACOGEN size hastanede ve uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmanız gereken fazlasını kullanmanız ihtimali yoktur.

  DACOGEN'i kullanmayı unuttuysanız

  DACOGEN size hastanede ve uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmayı

  unutma ihtimaliniz yoktur.

  DACOGEN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Genelde tedaviniz 4 tedavi dönemi sürer. Doktorunuz tedaviye yanıt verip vermediğinize göre, tedavi

  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA11763
Satış Fiyatı 2779.01 TL [ 22 May 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 2779.01 TL [ 18 May 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699593775048
Etkin Madde Decitabine
ATC Kodu L01BC08
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Decitabine
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DACOGEN 50 mg enj. sol. için toz 10 ml 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 May 20202,779.01 TL
18 May 20202,779.01 TL
15 May 20202,779.01 TL
8 May 20202,779.01 TL
30 Apr 20202,779.01 TL
24 Apr 20202,779.01 TL
17 Apr 20202,779.01 TL
10 Apr 20202,779.01 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları