Servier İlaçları › COVERSYL 2.5 mg 30 film tablet › Kullanma Talimatı

COVERSYL 2.5 mg 30 film tablet Kullanma Talimatı

Perindopril Arginin }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Perindopril Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. | Güncelleme : 5 December  2017

COVERSYL 2,5 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 2,5 mg perindopril arjinin (1,6975 mg perindoprile eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat (buzağı kaynaklı), magnezyum stearat (E470B), maltodekstrin, kolloidal hidrofobik silis, sodyum nişasta glikolat, gliserol (E422a), hipromelloz (E464), makrogol 6000, titanyum dioksit (E171).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. COVERSYL nedir ve ne için kullanılır?

2. COVERSYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. COVERSYL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. COVERSYL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.COVERSYL nedir ve ne için kullanılır?

• COVERSYL anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü adı verilen ilaçlar sınıfındandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.

• COVERSYL tabletler beyaz, yuvarlak, konveks şeklinde film kaplı tabletlerdir. Tabletler, beyaz opak kapaklı akış düzenleyicili kutuda 30 film kaplı tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır.

Bu ilaç buzağı kaynaklı laktoz monohidrat yardımcı maddesini içerir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

COVERSYL aşağıdaki rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır:

• Yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde,

• Kalp yetmezliği tedavisinde (kalbin vücudun ihtiyacı olan kanı yeterli miktarda pompalayamadığı durum),

• Stabil koroner arter hastalığı olan (kalbi besleyen damarlarda (koroner arterler) daralma sonucu kalbin kanlanmasında azalma) ve kalp krizi geçirmiş ve/veya kalp kan damarlarını 1/8

genişletmek için operasyon geçirmiş hastalarda kalp krizi gibi kardiyak olay riskinin azaltılmasında.


 • 2.COVERSYL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  COVERSYL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Perindopril'e ve/veya içerdiği diğer maddelere (‘Yardımcı maddeler' bölümünde listelenmiştir) veya aynı gruba ait olan (ADE inhibitörü) ilaçlara karşı alerjik reaksiyonunuz (hipersensitivite) varsa,

  • Daha önce sizde veya ailenizde herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasında solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü gibi belirtiler görüldüyse veya başka nedenlerde bu tür belirtiler (anjiyoödem) görüldüyse,

  • Hamileyseniz veya emziriyorsanız,

  • Aliskiren içeren kan basıncı düşürücü ilaçlar ile tedavi görüyorsanız ve beraberinde şeker hastalığınız (diyabet) varsa veya böbrek fonksiyonlarınız bozulmuşsa,

  • Diyalize veya buna benzer kan filtrasyonu işlemine giriyorsanız. Kullanılan cihaza bağlı olarak COVERSYL sizin için uygun olmayabilir,

  • Böbreklerinize giden kan akımının azaldığı böbrek sorununuz varsa (renal arter stenozu),

  • Kalp yetmezliği için sakubitril/valsartan ile tedavi görüyorsanız (Bkz

  COVERSYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  ve “Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı”).

  COVERSYL'in çocuklarda ve ergenlerde kullanımı önerilmez.

  COVERSYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Aortik stenozunuz varsa (kalpten gelen ana damarda daralma) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kası rahatsızlığı) veya böbrek arterinde stenozunuz (böbreğe kan taşıyan atar damarda daralma) varsa,

  • Başka kalp rahatsızlığınız varsa,

  • Karaciğer rahatsızlıklarınız varsa,

  • Böbrek rahatsızlığınız varsa veya diyalize giriyorsanız ,

  • Kanınızda aldosteron adı verilen hormonun seviyelerinde anormal artışlar varsa (Primer aldosteronizm),

  • Sistemik lupus eritematöz veya skleroderma gibi kollajen vasküler (bağ dokusu rahatsızlığı) rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz,

  • Diyabetiniz varsa (şeker hastalığı),

  • Tuz kısıtlayan bir diyet uyguluyor ya da potasyum içeren tuzlar kullanıyorsanız,

  • Anestezi alacaksanız ve/veya ameliyat olacaksanız,

  • LDL aferezi olacaksanız (bir makine yardımıyla vücudundaki kolesterolün atılması),

  • Balarısı veya eşekarısı sokmalarına karşı alerjinizin etkilerini azaltmak için duyarsızlaştırma tedavisi görecekseniz,

  • Yakın zamanda ishal ve kusma veya dehidratasyon (susuz kalma) şikayetiniz olduysa,

  • Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız ve alerjiniz olduğu belirtilmişse,

  • Yüksek kan basıncı tedavisi için aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız: o anjiyotensin II reseptör blokörü (ARB) (sartanlar olarak da bilinir-örneğin; valsartan,telmisartan,irbesartan), özellikle diyabet (şeker hastalığı) ile ilişkili böbrek hastalığınız varsa,

  o aliskiren

  Doktorunuz, böbrek fonksiyonlarınızı, kan basıncınızı, kanınızdaki elektrolit miktarını (potasyum gibi) düzenli aralılarla kontrol edebilir (Bakınız “COVERSYL'i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız” başlıklı bölüm).

  • Siyah ırka mensupsanız; Anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) riski yüksek olabilir ve bu ilaç kan basıncını siyah olmayan ırka göre daha az düşürebilir.

  • Aşağıdaki ilaçlardan birisini kullanıyorsanız anjiyoödem (solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü) riski artabilir.

  o rasekadotril (ishal tedavisinde kullanılır),

  o sirolimus, everolimus, temsirolimus ve mTor inhibitörleri olarak isimlendirilen sınıfa ait diğer ilaçlar (nakledilmiş organın reddedilmesini önlemek için kullanılırlar),

  o uzun dönemli kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan sakubitril (valsartan ile birlikte aynı tablette kombinasyon halinde de mevcuttur).

  Anjiyoödem

  COVERSYL dahil ADE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda anjiyoödem (yutma veya nefes almada güçlük, yüz,dudaklar ve dilde şişme ile ortaya çıkan ciddi bir alerjik reaksiyon) rapor edilmiştir. Bu durum tedavi süresince herhangi bir zamanda meydana gelebilir.Bu tür belirtiler ile karşılaşırsanız COVERSYL kullanmayı bırakıp hemen doktorunuza danışmalısınız (Bakınız Bölüm 4 Olası yan etkiler nelerdir?).

  “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”.

  COVERSYL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Dozlar yemekten önce bir bardak su ile yutulmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  COVERSYL hamilelikte kullanılmaz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışınız. Tedavi sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  COVERSYL emzirirken kullanılmaz.

  Araç ve makina kullanımı

  COVERSYL genellikle dikkati etkilemez ancak bazı hastalarda düşük kan basıncına bağlı olarak sersemlik ve halsizlik oluşabilir. Eğer bu şekilde etkilenirseniz araç veya makine kullanma yetiniz olumsuz etkilenebilir.

  COVERSYL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı madeler hakkında önemli bilgiler

  36,29 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Diğer ilaçlar COVERSYL ile tedaviyi etkileyebilir. Doktorunuz ilacın dozunu değiştirmeye ihtiyaç duyabilir ve/veya başka önlemler alabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

 • •  Anjiyotensin II reseptör blokörleri (ARB) ve aliskiren (Bakınız “COVERSYL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” ve “COVERSYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” başlıklı bölümler) dahil olmak üzere yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar, veya diüretikler (böbrek tarafından üretilen idrar miktarını artıran ilaçlar),

 • •  Potasyum tutucu diüretikler (örn: triamteren, amilorid), tuz yerine potasyum içeren tuzlar, vücudunuzda potasyumu artırabilen diğer ilaçlar (örneğin heparin (pıhtılaşmayı önleyen kan inceltici ilaç) ve trimetoprim/sülfometoksazol olarak da bilinen kotrimoksazol),

 • • Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan potasyum tutucu diüretikler: günde 12,5 mg ile 50 mg dozlar arasında kullanılan eplerenon ve spironolakton,

  • Lityum (depresyon veya manik depresyon tedavisinde kullanılır),

  • Ağrı kesici olarak kullanılan steroid yapıda olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen) veya yüksek doz aspirin,

  • İnsülin veya metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar,

  • Baklofen (multipl skleroz hastalığına bağlı kas sertliğini tedavi etmek için kullanılır),

  • Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi zihinsel hastalıklarında tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. Trisiklik antidepresanlar, antipsikotikler..),

  • Vücudun bağışıklık sisteminden kaynaklanan hastalıklarda veya organ nakli ameliyatlarından sonra organ reddini önlemek amacıyla kullanılan bağışıklık sistemi baskılayıcıları (örn. Siklosporin, takrolimus),

  • Trimetoprim (enfeksiyon tedavisinde kullanılır),

  • Estramustin (kanser tedavisinde kullanılır),

  • İshal tedavisinde (rasekadotril) veya nakledilmiş organın reddedilmesini önlemek için sıklıkla kullanılan ilaçlar (sirolimus, everolimus, temsirolimus ve mTor inhibitörleri olarak isimlendirilen sınıfa ait diğer ilaçlar), (Bkz. “COVERSYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” başlıklı bölüm),

  • Sakubitril/valsartan (uzun dönemli kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan) (Bkz. “COVERSYL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” ve “COVERSYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” başlıklı bölümler)

  • Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır),

  • Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde kullanılır),

  • Nitratlar dahil vazodilatörler (kan damarlarını genişleten ilaçlar),

  • Düşük kan basıncı, şok veya astım tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. efedrin, noradrenalin veya adrenalin),

  • Özellikle damar yoluyla kullanılan altın tuzları (romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) belirtilerinin tedavisinde kullanılır).


  3.COVERSYL nasıl kullanılır ?

  COVERSYL'i daima doktorunuzun size söylediği şekilde almalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yüksek kan basıncı: başlangıç ve devam dozu günde tek doz olarak 5 mg'dır. Eğer gerekiyorsa doz bir ay sonra günde tek doz 10 mg'a çıkartılabilir. Yüksek kan basıncı tedavisi için önerilen en yüksek doz 10 mg'dır.

  Kalp yetmezliği: Olağan başlangıç dozu günde tek doz olarak 2,5 mg'dır. İki hafta sonra doz günde tek doz 5 mg'a çıkartılabilir. Kalp yetmezliği tedavisi için önerilen en yüksek doz 5 mg'dır.

  Stabil koroner arter hastalığı (bakınız bölüm 1.COVERSYL nedir ve ne için kullanılır?): Olağan başlangıç dozu günde tek doz olarak 5 mg'dır. İki hafta sonra doz günde tek doz 10 mg'a çıkartılabilir. Bu endikasyon için en yüksek doz 10 mg'dır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletinizi sabahları tercihen her gün aynı saatte yemekten önce bir bardak su ile yutmalısınız. Doktorunuz sizin için uygun olan doza karar verecektir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Perindoprilin çocuklarda ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanılması önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yüksek kan basıncı: Eğer 65 yaş ve üzerindeyseniz olağan başlangıç dozu günde tek doz 2,5 mg'dır. Doz bir ay sonra günde tek doz 5 mg'a ve gerekirse daha sonra günde tek doz 10 mg'a çıkartılabilir.

  Stabil koroner arter hastalığı: Eğer 65 yaş ve üzerindeyseniz olağan başlangıç dozu günde tek doz 2,5 mg'dır. Doz bir hafta sonra günde tek doz 5 mg'a ve bir hafta daha sonra günde tek doz 10 mg'a çıkartılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Yaşlı hastalarda, renal fonksiyonlara bağlı olarak dozu günde 10 mg'a çıkarmadan önce bir hafta boyunca günde bir defa 2,5 mg, sonraki hafta günde bir defa 5 mg verilmelidir. Doz sadece bir önceki düşük doz iyi tolere edildiği takdirde artırılmalıdır.

  Hafif dereceli böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 60 ml/dak'ya eşit veya yukarı ) olan hastalarda önerilen günlük doz 5mg'dır.

  Orta derecede böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 30-60 ml/dak) olan hastalarda önerilen günlük doz 2,5 mg'dır.

  İleri derece böbrek yetmezliği (15< kreatinin klerensi <30 ml/dak) olan hastalarda önerilen doz iki günde bir 2,5 mg'dır.

  Hemodiyalizli hastalarda (kreatinin klerensi < 15) önerilen doz diyaliz gününde 2,5 mg'dır. Hemodiyalizdeki hastalar için, doz diyalizden sonra verilmelidir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Eğer COVERSYL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla COVERSYL kullanırsanız

  Aşırı doz alımında en çok karşılaşılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzanıp bacakları yukarı kaldırmak iyi gelecektir.

  COVERSYL'den almanız gerekenden fazlasını almışsanız, size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz veya doktorunuz ile konuşunuz.

  COVERSYL'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı her gün kullanmalısınız. Düzenli kullanıldığında tedavi daha etkili olacaktır.

  5/8

  Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  COVERSYL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA16687
  Satış Fiyatı 16.15 TL [ 14 Sep 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 16.15 TL [ 6 Sep 2021 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699552090892
  Etkin Madde Perindopril Arginin
  ATC Kodu C09AA04
  Birim Miktar 2.5
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Perindopril
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  COVERSYL 2.5 mg 30 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Sep 202116.15 TL
  6 Sep 202116.15 TL
  27 Aug 202116.15 TL
  16 Aug 202116.15 TL
  9 Aug 202116.15 TL
  30 Jul 202116.15 TL
  26 Jul 202116.15 TL
  16 Jul 202116.15 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları