› › › Yan Etkileri

CONCERTA 27 mg 30 kont. salım tableti Yan Etkileri

Metil Fenidat Hcl }

Sinir Sistemi > Psikostimülan İlaçlar > Metilfenidat Hidroklorür Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme : 6 August  2019

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CONCERTA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın    : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

Yaygın    : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek    1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek Bilinmiyor


10.000 hastanın birinden az görülebilir, eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir):
 • Kalp atışında düzensizlikler (palpitasyon)
 • Duygu durum değişikleri veya ruh hali veya kişilik değişiklikleri
 • Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

  görülebilir):

 • Kendini öldürmeyi düşünme veya hissetme
 • Gerçek olmayan şeyler görme, hissetme veya duyma, bunlar psikoz belirtileridir.
 • Kontrolsüz konuşma ve beden hareketleri ( Tourette Sendromu)
 • Alerji belirtileri; deride döküntü, kaşıntı veya ürtiker, yüz, dudak, dil veya vücudun diğer bölgelerinde şişme, nefes darlığı, hırıltılı solunum veya nefes almada zorluk
 • Seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Alışılmadık heyecanlı, aşırı aktif, serbest davranışlı (mani)
 • Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilir)

  Kalp krizi

 • Ani ölüm
 • İntihar girişimi
 • Nöbetler (nöbetler, konvülziyonlar, epilepsi)
 • Cildin soyulması ve morumsu kırmızı lekeler
 • Beyin damarlarının iltihaplanması ve/veya tıkanması
 • Beyindeki kan akımının geçici eksikliği nedeniyle göz, baş, boyun, vücut ve sinir sistemini etkileyen kontrol edilemez kas spazmları
 • Kan hücreleri sayısında azalma (alyuvar, akyuvar ve trombosit), bu durum mikrop kapmayı, kanama ve morarmaları kolaylaştırır.
 • Vücut ısısında ani artış, çok yüksek tansiyon ve şiddetli kasılmalar ('Nöroleptik Malign Sendrom j. Bu yan etkiye metilfenidatın yada metilfenidat ile birlikte alınabilen diğer ilaçların neden olduğu belli değildir.
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 • Sürekli geri gelen istenmeyen düşünceler
 • Olağandışı bayılma, göğüs ağrısı, nefes darlığı (bunlar kalp problemleri belirtileri olabilir)
 • Felç ya da hareket ve görme ile ilgili problemler, konuşma güçlüğü (bunlar beyindeki kan damarları ile ilgili sorunların belirtileri olabilir)
 • Uzamış veya ağrılı ereksiyon ( priapizm)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

  Çok yaygın (10 hastanın en az l’inde görülebilir)

 • Baş ağrısı
 • Sinirlilik
 • Uykuya dalamama
 • Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir):
 • Eklem ağrısı
 • Bulanık görme
 • Gerginlikten kaynaklanan baş ağrısı
 • Ağız kuruluğu, susama
 • Uykuya dalmakta sorun yaşama
 • Yüksek sıcaklık (ateş)
 • Cinsel dürtü ile ilgili problemler
 • Olağandışı saç dökülmesi veya zayıflama
 • Kaslarda gerginlik, kaslarda kramplar
 • İştah kaybı veya iştah azalması
 • Ereksiyonu sürdürmek veya geliştirmede yetersizlik
 • Kaşıntı, döküntü veya kabarık kırmızı kaşıntılı döküntüler (kurdeşen)
 • Olağandışı uykulu ya da uyuşuk hissetme, yorgun hissetme
 • Diş sıkma veya gıcırdatma, panik hissi
 • Karıncalanma hissi, iğne batması, ya da cildin uyuşması
 • Kanda Alanin Aminotransferaz (karaciğer enzim) düzeyinde artış
 • Öksürük, boğaz ağrısı veya burun ve boğaz tahrişi, üst solunum yolu enfeksiyonu; sinüs enfeksiyonu,
 • Yüksek kan basıncı, hızlı kalp atışı (taşikardi)
 • Baş dönmesi (vertigo), zayıf hissetme, kontrol edilemeyen hareketler, olağandışı aktif olma
 • Agresif, ajite, endişeli, depresif, gergin hissetme, çabuk sinirlenme, anormal davranış
 • Mide rahatsızlığı veya hazımsızlık, mide ağrısı, ishal, hasta hissetme, mide rahatsızlığı ve bulantı
 • Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir):
 • Göz kumluğu
 • Kabızlık
 • Göğüs rahatsızlığı
 • İdrarda kan tespit edilmesi
 • Kayıtsızlık
 • Sarsılma veya titreme
 • İdrar boşaltım ihtiyacının artması
 • Kas ağrısı, kas seğirmesi
 • Nefes darlığı veya göğüs ağrısı
 • Sıcak basması
 • Karaciğer test sonuçlarının artması (Kan testinde görülür)
 • Öfke, huzursuz veya ağlamaklı hissetme, çok konuşma, çevreye aşırı farkındalık, uyku problemleri
 • Seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Yönünü kaybetmiş kafası karışmış hissi
 • Görmede sorun veya çift görme
 • Erkeklerde meme şişmesi
 • Aşırı terleme, deride kızarıklık, kırmızı kabarık deri döküntüsü Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilir):

 • Kas krampları
 • Ciltte küçük kırmızı lekeler
 • Anormal karaciğer fonksiyonu karaciğer yetmezliği ve koma dahil
 • Test sonuçlarında değişiklik- karaciğer ve kan testleri dahil
 • Anormal düşünce, duygu veya hissetme eksikliği, bir şeyi tekrar tekrar yapmak, bir şeye takıntılı olmak
 • El ve ayak parmaklarında uyuşma ve karıncalanma hissi, üşüdüğünde renk değişmesi ( beyazdan maviye sonra kırmızıya) (‘Raynaud fenomeni’).
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Migren

  Gözbebekleri büyümesi Çok yüksek ateş

  Yavaş, hızlı veya fazla kalp atışı

  Büyük nöbet ( “grand mal konvülziyonları”)

  Gerçek olmayan şeylere inanmak

  Ciddi mide ağrısı sıklıkla bulantı ve fenalık hissiyle birlikte Büyüme üzerindeki etkileri

  Bir yıldan daha fazla kullanırsanız metilfenidat çocuklarda büyümede gerilemeye yol açar. Bu etki 10 çocuktan T den az oranda görülür.

 • Boy uzamasında veya kilo alınmasında eksiklik olabilir.
 • Doktorunuz sizin veya sizin çocuğunuzun boyunu ve kilosunu aynı zamanda siz veya çocuğunuzun nasıl yediğini dikkatle izlemeli
 • Eğer siz veya çocuğunuz beklendiği gibi büyümüyorsa metilfenidat tedavisi kısa süreliğine durdurulabilir.
 • Eğer herhangi bir yan etki alırsanız doktor veya eczacınız ile konuşun. Buna bu kullanma talimatında yer almayan olası yan etkiler de dahildir.

  Bunlar CONCERTA’nın hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Otism Hastalığı Otism Hastalığı  Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti.
  Geri Ödeme KoduA10670
  Satış Fiyatı 97.31 TL [ 6 Aug 2019 ]
  Önceki Satış Fiyatı 97.31 TL [ 30 Jul 2019 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699593035753
  Etkin Madde Metil Fenidat Hcl
  ATC Kodu N06BA04
  Birim Miktar 27
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Sinir Sistemi > Psikostimülan İlaçlar > Metilfenidat Hidroklorür
  İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  CONCERTA 27 mg 30 kont. salım tableti Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  6 Aug 201997.31 TL
  30 Jul 201997.31 TL
  19 Jul 201997.31 TL
  12 Jul 201997.31 TL
  5 Jul 201997.31 TL
  1 Jul 201997.31 TL
  28 Jun 201997.31 TL
  21 Jun 201997.31 TL
  2019 / 2008 İlaç Fiyatları