Johnson & Johnson İlaçları › CONCERTA 27 mg 30 kont. salım tableti › KT › Yan Etkileri

CONCERTA 27 mg 30 kont. salım tableti Yan Etkileri

Metil Fenidat Hcl }

Sinir Sistemi > Psikostimülan İlaçlar > Metilfenidat Hidroklorür Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme : 1 June  2020

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CONCERTA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, CONCERTA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eğer herhangi bir alerjik reaksiyon görürseniz derhal doktorunuza danışınız. Bir alerjik reaksiyonun belirtileri, deride döküntü, yutma ve nefes almada zorlanma, dudaklar, yüz, boğaz veya dilde şişmeyi içermektedir. Nefes almada sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CONCERTA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın       : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın            : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek            : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek        : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor       : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın:

• Kalp atışında düzensizlikler (palpitasyon)

Duygu durum değişikleri veya ruh hali veya kişilik değişiklikleri

Yaygın olmayan:
 • •  Kendini öldürmeyi düşünme veya hissetme

 • •  Gerçek olmayan şeyler görme, hissetme veya duyma, bunlar psikoz belirtileridir.

 • •  Kontrolsüz konuşma ve vücut hareketleri (Tourette Sendromu)

 • •  Alerji belirtileri; deride döküntü, kaşıntı veya ürtiker, yüz, dudak, dil veya vücudun diğer bölgelerinde şişme, nefes darlığı, hırıltılı solunum veya nefes almada zorluk

 • Seyrek:
 • •  Alışılmadık düzeyde heyecanlı, aşırı aktif, çekinmeden/ kısıtlamadan davranma (mani)

 • Çok seyrek:
 • •  Kalp krizi

 • •  Ani ölüm

 • •  İntihar girişimi

 • •  Nöbetler (nöbetler, konvülziyonlar, epilepsi)

 • •  Deride soyulma/pul pul dökülme ve morumsu kırmızı lekeler

 • •  Beyin damarlarının iltihaplanması veya tıkanması

 • •  Geçici felç veya hareket ve görme ile ilgili problemler, konuşma güçlüğü (bunlar beyindeki kan damarları ile ilgili sorunların belirtileri olabilir)

 • •  Göz, baş, boyun, vücut ve sinir sistemini etkileyen kontrol edilemez kas spazmları

 • •  Kan hücreleri sayısında azalma (alyuvar, akyuvar ve trombosit), bu durum kanama ve morarmaları kolaylaştırır.

 • •  Vücut ısısında ani artış, çok yüksek tansiyon ve şiddetli kasılmalar ('Nöroleptik Malign Sendrom'). Bu yan etkiye CONCERTA veya CONCERTA ile birlikte alınabilen diğer ilaçlardan hangisinin neden olduğu belli değildir.

 • Bilinmiyor:
 • •  Sürekli geri gelen/akla gelen istenmeyen düşünceler

 • •  Anlaşılmayan bayılma, göğüs ağrısı, nefes darlığı (bunlar kalp problemlerinin belirtileri olabilir)

 • •  Felç ya da hareket ve görme ile ilgili problemler, konuşma güçlüğü (bunlar beyindeki kan damarları ile ilgili sorunların belirtileri olabilir)

 • •  Uzun süren ereksiyonlar, bazen ağrılı veya ereksiyon sayısında artma

 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Diğer yan etkiler aşağıda sıralanmıştır.

  Çok yaygın:
 • •  Baş ağrısı

 • •   Sinirlilik

 • •  Uykuya dalamama

 • Yaygın:
 • •  Eklem ağrısı

 • •  Bulanık görme

 • •  Gerginlikten kaynaklanan baş ağrısı

 • •  Ağız kuruluğu, susama

 • •  Uykuya dalmakta sorun yaşama

 • •  Yüksek ateş

 • •  Cinsel dürtü ile ilgili problemler

 • •  Anormal düzeyde saç dökülmesi veya seyrekleşme

 • •  Kaslarda gerginlik, kas krampları

 • •  İştah kaybı veya iştah azalması

 • •  Ereksiyonu sürdürmek veya geliştirmede yetersizlik

 • •  Kaşıntı, döküntü veya kabarık kırmızı kaşıntılı döküntüler (kurdeşen)

 • •  Aşırı uykulu ya da uyuşuk hissetme, yorgun hissetme

 • •  Diş sıkma veya gıcırdatma, panik hissi

 • •  Karıncalanma hissi, iğne batması, ya da cildin uyuşması

 • •  Kanda alanin aminotransferaz (karaciğer enzimi) düzeyinde artış

 • •  Öksürük, boğaz ağrısı veya burun ve boğazda tahriş, üst solunum yolu enfeksiyonu; sinüs enfeksiyonu,

 • •  Yüksek kan basıncı, hızlı kalp atışı (taşikardi)

 • •  Baş dönmesi (vertigo), zayıf hissetme, kontrol edilemeyen hareketler, aşırı düzeyde aktif olma

 • •  Agresif, ajite, endişeli, depresif, gergin hissetme, sinirli olma, çabuk sinirlenme, anormal davranış

 • •  Mide rahatsızlığı veya hazımsızlık, mide ağrısı, ishal, hasta hissetme, mide rahatsızlığı ve bulantı

 • Yaygın olmayan:
 • •  Göz kuruluğu

 • •  Kabızlık

 • •  Göğüste ağrı

 • •  İdrarda kan tespit edilmesi

 • •  Kayıtsızlık, uyuşukluk

 • •  Sallanma veya titreme

 • •  İdrara çıkma ihtiyacında artma

 • •  Kas ağrısı, kas seğirmesi

 • •  Nefes darlığı veya göğüs ağrısı

 • •  Sıcak basması

 • •  Karaciğer test sonuçlarının yükselmesi (kan testinde görülür)

 • •  Öfke, huzursuz veya ağlamaklı hissetme, çok konuşma, çevrenin aşırı farkında olma, uyku problemleri

 • Seyrek:
 • •  Yönünü kaybetmiş veya zihinde karışıklık hissi

 • •  Görmede sorun veya çift görme

 • •  Erkeklerde meme şişmesi

 • •  Aşırı terleme, deride kızarıklık, kırmızı kabarık deri döküntüsü

 • Çok seyrek:
 • •  Kas krampları

 • •  Ciltte küçük kırmızı lekeler

 • •  Ani karaciğer yetmezliği ve komayı içeren anormal karaciğer işlevi

 • •  Test sonuçlarında değişiklik- karaciğer ve kan testleri dahil

 • •  Anormal düşünce, duygu veya his eksikliği, bir şeyi tekrar tekrar yapmak, bir şeye takıntılı olmak

 • •  El ve ayak parmaklarında uyuşma ve karıncalanma hissi, üşüdüğünde renk değişmesi (beyazdan maviye sonra kırmızıya) (‘Raynaud fenomeni’).

 • Bilinmiyor:
 • •  Migren

 • •  Gözbebeklerinde büyüme

 • •  Çok yüksek ateş

 • •  Yavaş, hızlı veya fazla kalp atışı

 • •  Büyük nöbet (“grand mal konvülziyonları”)

 • •  Gerçek olmayan şeylere inanmak

 • •  Ciddi mide ağrısı, sıklıkla bulantı ve kusma ile birlikte

 • Büyüme üzerindeki etkileri

  Bir yıldan daha fazla kullanıldığında CONCERTA bazı çocuklarda büyümede gerilemeye yol açar. Bu etki 10 çocukta 1’den az oranda görülür.

 • •  Boy uzaması veya kilo alımında yetersizlik olabilir.

 • •  Doktorunuz hastanın boy ve kilosunun yanı sıra nasıl beslendiğini dikkatle izleyecektir.

 • •  Eğer hasta beklendiği gibi büyümüyorsa CONCERTA tedavisi kısa süreliğine durdurulabilir.

 • Eğer herhangi bir yan etki meydana gelirse doktor veya eczacınıza danışın. Bu etkilere, bu kullanma talimatında yer almayan olası yan etkiler de dahildir.

  Bunlar CONCERTA’nın hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti.
  Geri Ödeme KoduA10670
  Satış Fiyatı 108.98 TL [ 1 Jun 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 108.98 TL [ 29 May 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699593035753
  Etkin Madde Metil Fenidat Hcl
  ATC Kodu N06BA04
  Birim Miktar 27
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Sinir Sistemi > Psikostimülan İlaçlar > Metilfenidat Hidroklorür
  İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  CONCERTA 27 mg 30 kont. salım tableti Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  1 Jun 2020108.98 TL
  29 May 2020108.98 TL
  22 May 2020108.98 TL
  18 May 2020108.98 TL
  15 May 2020108.98 TL
  8 May 2020108.98 TL
  30 Apr 2020108.98 TL
  24 Apr 2020108.98 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları