Allergan İlaçları › COMBIGAN steril göz damlası 5 ml › Kullanma Talimatı

COMBIGAN steril göz damlası 5 ml Kullanma Talimatı

Brimonidin Tartarat + Timolol Maleat }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Timolol Maleat Kombinasyonları Allergan İlaçları Tic. A.Ş | Güncelleme : 1 February  2013

COMBİGAN steril göz damlası 5 ml Göze uygulanır.

Etken Madde

Bir ml solüsyon 2 mg brimonidin tartarat ve 5 mg timolol (6.8 mg timolol maleata eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler

Benzalkonyum klorür, monobazik sodyum fosfat monohidrat, dibazik sodyum fosfat heptahidrat, hidroklorik asid ve/veya sodyum hidroksit, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. COMBIGAN nedir ve ne için kullanılır?

2. COMBIGAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. COMBIGAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. COMBIGAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.COMBIGAN nedir ve ne için kullanılır?

COMBİGAN, plastik bir şişe içinde 5 ml çözelti olarak kullanıma sunulmuş göziçi basıncı (göz tansiyonu) yüksekliği ve görme bozukluğu ile seyreden hastalığı kontrol etmek için kullanılan bir göz damlasıdır.

COMBİGAN’ın bileşimindeki iki etkin madde olan brimonidin tartarat ve timolol maleat tamamlayıcı etki mekanizmalarıyla yüksek göziçi basıncını düşürmektedirler ve kombine etkileri, iki bileşiğin tek tek uygulanmalarına kıyasla ilave göz içi basıncı azalmasıyla sonuçlanmaktadır. COMBİGAN, göz tansiyonunu düşüren diğer bazı ilaçlara yeterli yanıt vermeyen hastalarda göz içi basıncını düşürmek için kullanılır.

Gözlerinizde, gözün iç kısmını besleyen berrak, suya benzer bir sıvı bulunmaktadır. Sıvı sürekli olarak gözden boşaltılır ve bunun yerine yeni sıvı yapılır. Sıvının yeterince hızlı boşaltılamadığı veya fazla yapıldığı durumda, gözdeki basınç artar ve sonuçta bu durum görmenizde hasar oluşturur. COMBİGAN, sıvı üretimini azaltarak ve boşaltılan sıvının miktarını artırarak etki gösterir. Bu süreç gözün içindeki basıncı düşürürken gözü beslemeye devam eder.


2.COMBIGAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COMBIGAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

COMBIGAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

COMBİGAN’ın herhangi bir yiyecek/içecek ile etkileşime girdiği bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile kalmayı planladığınızı söyleyiniz. Doktorunuzun gerekli olduğunu düşündüğü durumlar hariç, COMBİGAN hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

COMBİGAN emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Timolol anne sütüne geçebilir.

Araç ve makina kullanımı

COMBİGAN araba veya makine kullanımını etkileyecek şekilde sersemlik, yorgunluk ve bulanık görmeye neden olabilir. Araç ya da makine kullanmaya başlamadan önce bu belirtiler geçene kadar bekleyiniz. Herhangi bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

COMBIGAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Benzalkonyum klorür:

İçindeki benzalkonyum klorür nedeniyle gözde tahrişe sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Benzalkonyum klorürün yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Monobazik sodyum fosfat ve dibazik sodyum fosfat:

Kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

COMBİGAN, diğer göz içi basıncı ilaçları dahil, kullandığınız başka bir ilacı etkileyebilir ya da ilaçtan etkilenebilir.

Göz durumunuzla ilgili olsun ya da olmasın, reçetesiz ilaçlar dahil kullanmakta olduğunuz ya da yakın zamanda kullanmış olduğunuz ilaçlar var ise doktorunuza söyleyiniz.

COMBİGAN ile etkileşime geçen bazı ilaçlar mevcuttur, bu nedenle aşağıdaki ilaçlardan kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

-    Ağrı kesiciler

-    Uyumaya ya da endişe hallerine yardımcı ilaçlar

-    Yüksek tansiyon ilaçları

-    Beta blokörler, digoksin veya kinidin (kalp hastalıklarını tedavisinde ve bazı sıtma türlerinin tedavisinde kullanılır) gibi kalp hastalıkları (örneğin anormal kalp atım hızı) için ilaçlar

-    Diyabet ya da yüksek kan şekerini tedavi eden ilaçlar

-    Fluksetin ve paroksetin gibi depresyon ilaçları

- Göz içindeki tansiyonu (glokom) düşürmek için kullanılan diğer ilaçlar

- Ciddi alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar

- Vücudunuzdaki bazı hormonları etkileyen ilaçlar, örneğin adrenalin ve dopamin

- Kan damarlarındaki kasları etkileyen ilaçlar

- Mide ekşimesi ve mide ülseri tedavisinde kullanılan ilaçlar

Halihazırda kullandığınız ilaçlardan herhangi birinin dozu değişirse veya düzenli olarak alkol kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz.

Anestetik ilaç almak üzereyseniz, doktorunuza ya da diş doktorunuza COMBIGAN kullanmakta olduğunuzu söyleyiniz.


3.COMBIGAN nasıl kullanılır ?

COMBİGAN’ı her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

COMBİGAN’ı, etkilenen gözünüze (gözlere) 12 saat arayla günde 2 kez 1 damla damlatınız. Dozu değiştirmeyiniz ya da doktorunuza danışmadan tedaviyi bırakmayınız.

Birden fazla göz damlası kullanıyorsanız, ilaçları en azından 5 dakika arayla uygulayınız.

Uygulama yolu ve metodu

Şişenin kapağındaki kurcalamaya karşı güvenlik bandı bozulmuş ise ürünü kullanmayınız. Ellerinizi yıkayın. Başınızı arkaya doğru eğin ve tavana bakın.

1. Alt göz kapağınızı cep oluşturana kadar yavaşça aşağı doğru çekin.

2. Şişeyi ters çevirin ve tedavi gereken göze bir damla düşene kadar şişeyi sıkın.

3. Alt göz kapağınızı bırakın ve gözünüzü kapayın.

4. Gözlerinizi kapalı tutarak gözünüzün burun köşesine (gözünüzün burnunuzla birleştiği noktaya) parmağınızla 2 dakika boyunca bastırınız. Bu, COMBİGAN’ın vücudunuzun geri kalanına yayılmasına yardımcı olacaktır.

Damlayı gözünüze isabet ettiremediyseniz tekrar deneyiniz.

Gözlerinize ya da göz damlasına mikrop bulaşmasından kaçınmak için, damlalığın ucunu herhangi bir yüzey ile temas ettirmeyiniz. Kullandıktan hemen sonra şişenin kapağını kapayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

COMBİGAN’ı 2 yaşın altındaki bebeklerde kullanmayınız. COMBİGAN, çocuk ve ergenlerde (2 ila 17 yaş arasındaki) kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım şartı yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanım şartı yoktur.

Eğer COMBİGAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COMBIGAN kullanırsanız

COMBİGAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Yetişkinler:

COMBİGAN’ı kullanmanız gerekenden fazla kullanmanızın size zarar vermesi olası değildir. Bir sonraki damlayı her zamanki saatinde damlatınız. Endişeleriniz varsa doktorunuz ya da eczacınıza danışınız.

Bebekler ve çocuklar:

Glokom tedavisinin bir parçası olarak brimonidin (COMBİGAN’ın etkin maddelerinden biri) uygulanan çocuk ve bebeklerde bir çok aşırı doz vakaları bildirilmiştir. Belirtilere uykulu olma, gevşeklik, düşük vücut ısısı, solgunluk ve nefes almada güçlük dahildir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen doktorunuza danışınız.

Yetişkinler ve çocuklar:

Eğer COMBİGAN’ı yanlışlıkla yuttuysanız derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

COMBIGAN'i kullanmayı unuttuysanız

Unuttuğunuz dozu hatırlar hatırlamaz uygulayınız, sonra olağan kullanım şekline dönünüz. Bu dozu eğer bir sonraki doza yakın bir zamanda hatırladıysanız, sonraki dozu atlayıp normal uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

COMBIGAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Allergan İlaçları Tic. A.Ş
Geri Ödeme KoduA10802
Satış Fiyatı 34.82 TL [ 21 Jan 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 34.82 TL [ 14 Jan 2022 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699490561102
Etkin Madde Brimonidin Tartarat + Timolol Maleat
ATC Kodu S01ED51
Birim Miktar 0,2%+0,5%
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Timolol Maleat Kombinasyonları
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

COMBIGAN steril göz damlası 5 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Jan 202234.82 TL
14 Jan 202234.82 TL
10 Jan 202234.82 TL
7 Jan 202234.82 TL
5 Jan 202234.82 TL
3 Jan 202234.82 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları