Nobel İlaç İlaçları › CLAST 10 mg 28 film tablet › Kullanma Talimatı

CLAST 10 mg 28 film tablet Kullanma Talimatı

Montelukast Sodyum }

Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Montelukast Sodyum Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme : 11 September  2020

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CLAST nedir ve ne için kullanılır?

2. CLAST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CLAST nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CLAST’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CLAST nedir ve ne için kullanılır?

 • Saman nezlesi olarak da bilmen mevsimsel aleıjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan aleıjenler ile tetiklenir.
 • Uzun süre devam eden (pereniyal) aleıjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev içindeki aleıjenler ile tetiklenir.
 • Aleıjik rinit belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
 • Burun tıkanıklığı, akıntısı ve/veya kaşmtısı

 • 2.CLAST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CLAST'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • Montelukast veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı aleijikseniz (aşın duyarlılığınız var ise),
 • CLAST'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Astımımz veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Oral CLAST akut astım ataklarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım ataklan için aldığınız kurtancı inhale ilacınızı her zaman yarımızda bulundurunuz.
 • Sizin veya çocuğunuzun tüm astım ilaçlanm doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. CLAST doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlannın yerine kullanılmamalıdır.
 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.
 • Astımımz varsa ve astımımz asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, CLAST alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçlan kullanmamaya çalışm.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

  CLAST'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CLAST 10 mg gıdalarla birlikte veya ayn olarak alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, CLAST almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz bu dönemde CLAST kullanıp kullanamayacağınızı değerlendirecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CLAST’m anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, CLAST almadan önce doktorunuza danışmaksınız.

  Araç ve makina kullanımı

  CLAST’m araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. Montelukast ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

  CLAST 10 mg’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

  CLAST laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  CLAST’m içeriğinde bulunan sunset sarısı (El 10) ve Ponceau 4 R (E124) (boyar madde) aleıjik reaksiyonlara neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar CLAST’m etki mekanizmasını değiştirebilir veya CLAST diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir. Eğer aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız, CLAST’a başlamadan önce bunlan doktorunuza söyleyiniz:

 • fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonlann tedavisi için kullanılır)
 • gemfibrozil (kanın hücreler haricindeki sıvı kısmında yer alan yüksek yağ düzeyinin tedavisi için kullanılır)


  3.CLAST nasıl kullanılır ?

  Astımh çocuklar (15 yaş ve üzeri):

  •

  Uygulama yolu ve metodu

 • CLAST’ı astım belirtileri yaşamasa bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün çocuğunuza vermelisiniz.
 • Astım belirtileri kötüleşirse veya astım ataklan için alman kurtancı inhale ilacı çocuğunuz için daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız.
 • •    CLAST’ı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın. Çocuğunuz astım atağı yaşadığında doktorunuzun astım ataklanmn tedavisi için size söylediklerim yapmanız gerekir.

 • Astım ataklan için çocuğunuzun kurtancı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlanm çocuğunuza vermeyi bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.
 • Mevsimsel ve pereniyal alerjik rinitli erişkinlerde (15 yaş ve üzeri):

  •    CLAST’ı günde bir kez ve genelde aynı saatte alınız.

 • CLAST’ı doktorunuz reçetelediği sürece günde bir kez alınız.
 • Öğün zamanlarından bağımsız olarak verebilirsiniz.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • CLAST sadece ağız yoluyla alınır.
 • Aç kanuna veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.
 • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).
 • Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

 • 12 aylık - 5 yaş arası çocuklar için montelukast 4 mg pediyatrik oral granül,
 • 2-5 yaş arası çocuklar için CLAST 4 mg çiğneme tableti,
 • 6-14 yaş arası çocuklar için CLAST 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.
 • Yaşlılarda kullanımı

  Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

  Eğer CLAST'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CLAST kullanırsanız

  Doz aşımı raporlarının çoğunda hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda doz aşımıyla birlikte en sık bildirilen semptomlar abdominal ağrı, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusma ve hiperaktivitedir.

  CLAST’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CLAST'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CLAST ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Eğer CLAST almaya devam ederseniz, ilaç sadece astımımzı tedavi edebilir.

  CLAST’ı doktorunuzun reçetelediği süre boyunca almanız önemlidir. CLAST astımımzı kontrol etmeye yardımcı olacaktır.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
  Satış Fiyatı 61.69 TL [ 11 Sep 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 61.69 TL [ 7 Sep 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699540099050
  Etkin Madde Montelukast Sodyum
  ATC Kodu R03DC03
  Birim Miktar 10
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 28
  Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Montelukast Sodyum
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  CLAST 10 mg 28 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  11 Sep 202061.69 TL
  7 Sep 202061.69 TL
  28 Aug 202061.69 TL
  21 Aug 202061.69 TL
  14 Aug 202061.69 TL
  10 Aug 202061.69 TL
  7 Aug 202061.69 TL
  30 Jul 202061.69 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları