Koçak İlaçları › CALCIUM FOLINATE KOCAK 300 mg/30 ml IV/IM enjektabl çözelti içeren flakon › Kullanma Talimatı

CALCIUM FOLINATE KOCAK 300 mg/30 ml IV/IM enjektabl çözelti içeren flakon Kullanma Talimatı

Kalsiyum Folinat }

Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Calcium folinate Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 22 November  2016

CALCIUM FOLINATE-KOÇAK 300 mg/30 ml IV/IM enjektabl çözelti içeren flakon Damar içine ve kas içine uygulanır.

Steril-apirojen

Etken Madde

Her bir flakon (30 ml), 300.00 mg folinik aside eşdeğer 381.195 mg kalsiyum folinat pentahidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CALCIUM FOLINATE KOCAK nedir ve ne için kullanılır?

2. CALCIUM FOLINATE KOCAK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CALCIUM FOLINATE KOCAK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CALCIUM FOLINATE KOCAK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CALCIUM FOLINATE KOCAK nedir ve ne için kullanılır?

CALCIUM FOLINATE-KOÇAK 300 mg/30 mİ, etkin maddesi kalsiyum folinat olan enjektabl solüsyondur.

CALCIUM FOLINATE-KOÇAKTn her bir 30 mlTik flakonu, 300.00 mg folinik aside eşdeğer 381.195 mg kalsiyum folinat pentahidrat ihtiva eder. Sarımsı renkte, berrak bir solüsyondur. CALCIUM FOLINATE-KOÇAK, 1 flakonluk karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.

CALCIUM FOLINATE-KOÇAK aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

• Folik asit eksikliğinde, ağızdan alınmasına rağmen, yerine konamadı ğı hallerde megaloblastik anemi (özel bir tür kan eksikliği hastalığı) tedavisinde

 • Çocuklarda ve yetişkinlerde metotreksat (bir kanser ilacı) gibi ilaçların kanser tedavisi sırasında veya yüksek dozunda toksik etkilerini azaltmada ya da önlemede

 • 2.CALCIUM FOLINATE KOCAK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CALCIUM FOLINATE KOCAK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • CALCIUM FOLINATE-KOÇAK enjeksiyonluk çözeltinin içeriğindeki etkin maddeye (kalsiyum folinat) veya diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,
 • B12 vitamin eksikliğinden kaynaklı bir çeşit kansızlığınız (pernisyöz anemi gibi) bulunuyorsa CALCIUM FOLINATE-KOÇAKT kullanmayınız.
 • CALCIUM FOLINATE KOCAK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Sara (epilepsi) hastalığının tedavisi için fenobarbital veya fenitoin gibi bir ilaç kullanıyorsanız
 • Kanser tedavisi için 5-florourasil adlı ilaçla birlikte kullanıyorsanız
 • Metotreksat gibi bir kanser ilacı ile birlikte kullanıyorsanız
 • Yaşlı iseniz ya da genel durumunuz zayıf ise
 • Böbrek fonksiyonlarınızda azalma mevcutsa
 • Gebelik ve emzirme döneminde iseniz
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CALCIUM FOLINATE KOCAK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CALCIUM FOLINATE KOCAK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CALCIUM FOLINATE-KOÇAKT hamilelik sırasında verildiğinde fetüsü veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

  CALCIUM FOLINATE-KOÇAK gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Hamilelik döneminde CALCIUM FOLINATE-KOÇAK annede oluşturacağı faydalar fetusta oluşabilecek olası zararlı etkilerden daha ağır bastığı hallerde reçete edilmelidir.

  CALCIUM FOLINATE-KOÇAK, 5-florourasil ile beraber kullanılacaksa hamilelik döneminde kullanmayınız. Metotreksat ile birlikte de kullanmayınız.

  Beraber kullanılacak tıbbi ürünlerin hasta kullanma talimatlarına da bakınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CALCIUM FOLINATE-KOÇAK’m anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emzirmenin ya da CALCIUM FOLINATE-KOÇAK tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına hekiminiz karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz herhangi bir etkisi gözlenmemiştir.

  CALCIUM FOLINATE KOCAK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CALCIUM FOLINATE-KOÇAK’m içeriğinde sodyum klorür bulunur. Bu tıbbi ürün her bir dozunda (20 mİ Tik), 66.8 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  5-Florourasil ile birlikte kullanıldığında florourasilin etkililiği ve zararlı etkileri şiddetlenebilir.

  Sıtma tedavisinde kullanılan primetamin veya bir antibiyotik olan trimetoprim sulfametoksazol ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların etkisini azaltabilir veya tamamen etkisizleştirebilir.

  CALCIUM FOLINATE-KOÇAK yüksek dozlarda verildiğinde, fenobarbital ve fenitoin gibi sara ilaçlarının etkilerini azaltarak, duyarlı çocuklarda kasılma nöbetlerinin (konvülzif krizlerin) sıklığını artırır.

  Bu uyarılar, CALCIUM FOLINATE-KOÇAK tedavisi başlamadan önce veya kesildikten sonra belirli bir süre içinde kullanılan ilaçlar için de geçerli olabilir.


  3.CALCIUM FOLINATE KOCAK nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

 • Folik asitten fakir diyet gerekliliği, sık kan örneği alınması ya da sık hemodiyaliz uygulanması gibi nedenlerle gelişen iyatrojenik megaloblastik anemi (özel bir kan eksikliği hastalığı) için doktorunuz gerekli doz ayarlamasını yapacaktır.
 • CALCIUM FOLINATE-KOÇAK, size antifolinik bir ilacın (trimetreksat, trimetoprim, primetamin, metotreksat), zararlı etkilerini önlemek amacı ile veriliyorsa, doktorunuz ilacınızın dozunu, aldığınız diğer ilaç dozuna göre ayarlayacaktır.
 • 5-florourasil ile birlikte kullanımında, önce CALCIUM FOLINATE-KOÇAK, daha sonra 5-florourasil verilir. Kaç kür ve ne kadar CALCIUM FOLINATE-KOÇAK ve 5-florourasil alacağınızı doktorunuz belirleyecektir.
 • Uygulama yolu ve metodu

  CALCIUM FOLINATE-KOÇAK, kas içine (intramüsküler) veya damar içine (intravenöz) uygulanmak üzere hazırlanmıştır ve bu tür ilaçlar, uygulama konusunda deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Omurilik sıvısının içine (intratekal) uygulanmamalıdır. Diğer ilaçlarla aynı enjektör içinde uygulanmamalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yüksek miktarlarda CALCIUM FOLINATE-KOÇAK, bazı sara (epilepsi) ilaçlarının etkilerini azaltarak hastalarda nöbet sıklığında artış meydana getirebilir. Çocuklar ve 18 yaş altındakilerde uygulamaya ilişkin veriler yetersizdir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Klinik veriler genç ve yaşlı hastalar arasında CALCIUM FOLINATE-KOÇAK tedavisine yanıt açısından anlamlı farklılık olmadığını göstermiştir. Şiddetli gastrointestinal toksisite gelişmesi riski, yaşlı ve fiziksel durumu kotu hastalarda daha yüksektir. Yaşlı hastalarda böbrek bozukluğu olasılığının da daha yüksek olduğu göz önüne alınırsa, dozun daha dikkatli ayarlanması ve böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği, metotreksat atıhmında gecikmeye neden olduğu için, metotreksatın zararlı etkilerini önlemek amacı ile CALCIUM FOLINATE-KOÇAK kullanılıyorsa, CALCIUM FOLINATE-KOÇAK dozunun artırılması veya uygulama süresinin uzatılması gerekebilir. CALCIUM FOLINATE-KOÇAK böbrekler aracılığı ile atıldığı için, böbrek bozukluğu olan hastalarda istenmeyen etki riski artabilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Yeterli bilgi yoktur.

  Eğer CALCIUM FOLINATE-KOÇAK’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CALCIUM FOLINATE KOCAK kullanırsanız

  CALCIUM FOLINATE-KOÇAK’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı doz, olası alerjik reaksiyonlara sebep olabilir ve antifolinik ilaçların (folik asit antagonistleri) veya sara ilaçlarının (antiepileptik) etkisini ortadan kaldırabilir.

  CALCIUM FOLINATE KOCAK'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Doktorunuz unutulan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için, doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

  CALCIUM FOLINATE KOCAK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA15876
Satış Fiyatı 142.21 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 142.21 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828770312
Etkin Madde Kalsiyum Folinat
ATC Kodu V03AF03
Birim Miktar 300
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Calcium folinate
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CALCIUM FOLINATE KOCAK 300 mg/30 ml IV/IM enjektabl çözelti içeren flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 May 2022142.21 TL
13 May 2022142.21 TL
6 May 2022142.21 TL
25 Apr 2022142.21 TL
18 Apr 2022142.21 TL
8 Apr 2022142.21 TL
4 Apr 2022142.21 TL
28 Mar 2022142.21 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları