Vem İlaçları › BRIMO-TIM 2 mg + 5 mg / ml steril göz damlası. çözelti › Kullanma Talimatı

BRIMO-TIM 2 mg + 5 mg / ml steril göz damlası. çözelti Kullanma Talimatı

Brimonidin Tartarat + Timolol Maleat }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Timolol Maleat Kombinasyonları Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | Güncelleme : 5 February  2019

BRİMO-TİM 2 mg+5 mg/mL steril göz damlası, çözelti Göze uygulanır.

Steril

 • •  

  Etken Madde

  Bir mL çözelti 2 mg brimonidin tartarat (1,3 mg brimonide eşdeğer) ve 5 mg timolol (6,8 mg timolol maleata eşdeğer) içerir.

 • •  Yardımcı madde(ler):Benzalkonyum klorür, monobazik sodyum fosfat monohidrat, dibazik sodyum fosfat heptahidrat, sodyum hidroksit ve/veya hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. BRIMO-TIM nedir ve ne için kullanılır?

  2. BRIMO-TIM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. BRIMO-TIM nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. BRIMO-TIM’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.BRIMO-TIM nedir ve ne için kullanılır?

  BRİMO-TİM, 5 mL çözelti içeren LDPE şişelerde kullanıma sunulmuş göz içi basıncı (göz tansiyonu) yüksekliği ve görme bozukluğu ile seyreden hastalığı kontrol etmek için kullanılan bir göz damlasıdır.

  BRİMO-TİM'in bileşimindeki iki etkin madde olan brimonidin tartarat ve timolol maleat kombinasyonu tamamlayıcı etki mekanizmalarıyla yüksek göz içi basıncını düşürmektedirler ve kombine etkileri, iki bileşiğin tek tek uygulanmalarına kıyasla ilave göz içi basıncı azalmasıyla sonuçlanmaktadır. BRİMO-TİM, göz tansiyonunu düşüren diğer bazı ilaçlara yeterli yanıt vermeyen hastalarda göz içi basıncını düşürmek için kullanılır.

  Gözlerinizde, gözün iç kısmını besleyen berrak, suya benzer bir sıvı bulunmaktadır. Sıvı sürekli olarak gözden boşaltılır ve bunun yerine yeni sıvı yapılır. Sıvının yeterince hızlı boşaltılamadığı veya fazla yapıldığı durumda, gözdeki basınç artar ve sonuçta bu durum görmenizde hasar oluşturur. BRİMO-TİM, sıvı üretimini azaltarak ve boşaltılan sıvının miktarını artırarak etki gösterir. Bu süreç gözün içindeki basıncı düşürürken gözü beslemeye devam eder.


  2.BRIMO-TIM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  BRIMO-TIM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • —  İlacın bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa.

 • Alerjik reaksiyon belirtileri, yüz, dudak ve boğazın şişmesi, hırlama, baygınlık hissi, nefes darlığı, gözlerin çevresinde kaşıntı ya da kızarıklık olabilir.

 • — Geçmişte astım, ciddi süreğen tıkayıcı (obstruktif) bronşit (hırlama, nefes almada güçlük ve/veya uzun süren öksürüğe neden olabilen ciddi akciğer hastalığı) gibi akciğer hastalığınız olduysa veya halihazırda varsa

 • — Düşük kalp atım hızı, hasta sinüs sendromu (kalp atımını başlatan sinüs düğümü adlı yapının işlevini yerine getirememesi), sino atrial bloğu (elektriksel uyarıların, üretildiği sinoatriyal düğüm adlı yapıdan kalbin kulakçığına gecikmeli olarak iletilmesi ya da iletilmemesi), kalp yetmezliği, kardiyojenik (kalp menşeli) şok ve kalp ritim bozukluğu (kalp pili tarafından kontrol edilmediği durumlarda) gibi kalp rahatsızlığınız varsa

 • — Monoamin oksidaz (MAO) ya da diğer belli antidepresan ilaçlar kullanıyorsanız kullanmayınız.

 • BRİMO-TİM, 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. BRİMO-TİM'ın etkililiği ve güvenliliği çocuklarda ve ergenlerde (2 ila 17 yaş arası) saptanmamıştır. 2 ila 17 yaş arasındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

  BRIMO-TIM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer aşağıdaki durumlar sizin için geçerliyse, BRİMO-TİM kullanmadan doktorunuza söyleyiniz;

 • — Koroner kalp hastalığı (semptomlara göğüs ağrısı veya göğüste sıkışma, nefessiz kalmak ya da boğulma dahil olabilir), kalp yetmezliği, düşük tansiyon

 • — Düşük kalp atım hızı gibi kalp atım bozuklukları

 • — Nefes almada güçlük, astım veya ciddi süreğen tıkayıcı (obstruktif) akciğer hastalığı

 • — Kan dolaşımı hastalığı (Raynaud hastalığı ya da Raynaud sendromu Vücudunuzun bazı bölgelerinin (el ve ayak parmakları gibi) hissis ve soğuk hissedilmesine sebep olan düşük sıcaklık ya da stres kaynaklı bir hastalık)

 • — Diyabet, çünkü timolol düşük kan şekerinin bulgu ve belirtilerini baskılayabilir

 • — Tiroid bezi hastalığı, çünkü timolol bulgu ve belirtilerini baskılayabilir

 • — Böbrek veya karaciğer yetmezliği

 • — Böbrek üstü bezi tümörü

 • — Korneal (gözdeki saydam tabaka) hastalıklar

 • — Koroid dekolmanı (gözün damar tabakasında ayrılma)

 • — Göz içi basıncınızı düşürmek amacıyla göz ameliyatı

 • — Halihazırda sistemik bir beta-blokör ilacın kullanılıyor olması

 • — Depresyon ya da diğer psikiyatrik hastalıklar geçirdiyseniz.

 • Bir alerjiniz (örn: saman nezlesi, ekzema) varsa veya ağır bir alerjik reaksiyon geçirdiyseniz, ciddi reaksiyonu kontrol altına almak için kullanılan olağan adrenalin dozunun yükseltilmesi gerekebilir.

  Herhangi bir ameliyat olmadan önce doktorunuza BRİMO-TİM kullandığınızı söyleyiniz, çünkü timolol anestezi sırasında bazı ilaçların etkilerini değiştirebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BRIMO-TIM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BRİMOTİM'in herhangi bir yiyecek/içecek ile etkileşime girdiği bilinmemektedir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile kalmayı planladığınızı söyleyiniz.

  Doktorunuzun gerekli olduğunu düşündüğü durumlar hariç, BRİMO-TİM hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BRİMO-TİM emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Timolol anne sütüne geçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  BRİMO-TİM araba veya makine kullanımını etkileyecek şekilde sersemlik, yorgunluk ve bulanık görmeye neden olabilir. Araç ya da makine kullanmaya başlamadan önce bu belirtiler geçene kadar bekleyiniz. Herhangi bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

  BRIMO-TIM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Benzalkonyum klorür:

  İçindeki benzalkonyum klorür nedeniyle gözde tahrişe sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Benzalkonyum klorürün yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  BRİMO-TİM, diğer göz içi basıncı ilaçları dahil, kullandığınız başka bir ilacı etkileyebilir ya da ilaçtan etkilenebilir.

  Göz durumunuzla ilgili olsun ya da olmasın, reçetesiz ilaçlar dahil kullanmakta olduğunuz ya da yakın zamanda kullanmış olduğunuz ilaçlar var ise doktorunuza söyleyiniz.

  BRİMO-TİM ile etkileşime geçen bazı ilaçlar mevcuttur, bu nedenle aşağıdaki ilaçlardan kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • — Ağrı kesiciler

 • — Uyumaya ya da endişe hallerine yardımcı ilaçlar

 • — Yüksek tansiyon ilaçları

 • — Beta blokörler, digoksin veya kinidin (kalp hastalıklarını tedavisinde ve bazı sıtma türlerinin tedavisinde kullanılır) gibi kalp hastalıkları (örneğin anormal kalp atım hızı) için ilaçlar

 • — Diyabet ya da yüksek kan şekerini tedavi eden ilaçlar

 • — Fluksetin ve paroksetin, MAO inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar ve miyaserin gibi depresyon ilaçları

 • — İyotlu kontrast maddeler veya damar yoluyla verilen lidokain

 • — Kan dolaşımındaki aminlerin metabolizmasını ve alımını etkileyebilen ilaçlar (örn. klorpromazin, metilfenidat, rezerpin)

 • — Göz içindeki tansiyonu (glokom) düşürmek için kullanılan diğer ilaçlar

 • — Ciddi alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar

 • — Vücudumuzdaki bazı hormonları etkileyen ilaçlar, örneğin adrenalin ve dopamin

 • — Kan damarlarındaki kasları etkileyen ilaçlar

 • — Mide ekşimesi ve mide ülseri tedavisinde kullanılan ilaçlar

 • Halihazırda kullandığınız ilaçlardan herhangi birinin dozu değişirse veya düzenli olarak alkol kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz.

  Anestetik ilaç almak üzereyseniz, doktorunuza ya da diş doktorunuza BRİMO-TİM kullanmakta olduğunuzu söyleyiniz.


  3.BRIMO-TIM nasıl kullanılır ?

  BRİMO-TİM'i her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  BRİMO-TİM'i etkilenen gözünüze (gözlere) 12 saat arayla günde 2 kez 1 damla damlatınız. Dozu değiştirmeyiniz ya da doktorunuza danışmadan tedaviye bırakmayınız.

  Birden fazla göz damlası kullanıyorsanız, ilaçları en azından 5 dakika arayla uygulayınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Şişenin kapağındaki kurcalamaya karşı güvenlik bandı bozulmuş ise ürünü kullanmayınız.

  Ellerinizi yıkayınız. Başınızı arkaya doğru eğin ve tavana bakınız.

 • 1. Alt göz kapağınızı cep oluşturana kadar yavaşça aşağı doğru çekin.

 • 2. Şişeyi ters çevirin ve tedavi gereken göze bir damla düşene kadar şişeyi sıkın.

 • 3. Alt göz kapağınızı bırakın ve gözünüzü kapayın.

 • 4. Gözlerinizi kapalı tutarak gözünüzün burun köşesine (gözünüzün burnunuzla birleştiği noktaya) parmağınızla 2 dakika boyunca bastırınız. Bu, BRİMO-TİM'in vücudunuzun geri kalanına yayılmasına yardımcı olacaktır.

 • Damlayı gözünüze isabet ettiremediyseniz tekrar deneyiniz.

  Gözlerinize ya da göz damlasına mikrop bulaşmasından kaçınmak için, damlalığın ucunu herhangi bir yüzey ile temas ettirmeyiniz. Kullandıktan hemen sonra şişenin kapağını kapayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  BRİMO-TİM'i 2 yaşın altındaki bebeklerde kullanmayınız. BRİMO-TİM, çocuk ve ergenlerde (2 ila 17 yaş arasındaki) kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım şartı yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

  Özel kullanım şartı yoktur.

  Eğer BRİMO-TİM'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BRIMO-TIM kullanırsanız

  BRİMO-TİM'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Yetişkinler:

  BRİMO-TİM'i kullanmanız gerekenden fazla kullanmanızın size zarar vermesi olası değildir. Bir sonraki damlayı her zamanki saatinde damlatınız. Endişeleriniz varsa doktorunuz ya da eczacınıza danışınız.

  Bebekler ve çocuklar:

  Glokom tedavisinin bir parçası olarak brimonidin (BRİMO-TİM'in etkin maddelerinden biri) uygulanan çocuk ve bebeklerde bir çok aşırı doz vakaları bildirilmiştir. Belirtilere uykulu olma, gevşeklik, düşük vücut ısısı, solgunluk ve nefes almada güçlük dahildir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen doktorunuza danışınız.

  Yetişkinler ve çocuklar:

  Eğer BRİMO-TİM'i yanlışlıkla yuttuysanız derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

  Glokom tedavisinin bir parçası olarak timololun (BRİMO-TİM'in etkin maddelerinden biri) sistemik aşırı doz belirtileri arasında kalbin yavaş atması, düşük tansiyon, bronşların daralması, baş ağrısı, baş dönmesi ve kalp krizi bulunmaktadır.

  BRIMO-TIM'i kullanmayı unuttuysanız

  Unuttuğunuz dozu hatırlar hatırlamaz uygulayınız, sonra olağan kullanım şekline dönünüz.

  Bu dozu eğer bir sonraki doza yakın bir zamanda hatırladıysanız, sonraki dozu atlayıp normal uygulamaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

  BRIMO-TIM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
  Geri Ödeme KoduA17486
  Satış Fiyatı 61.14 TL [ 5 Aug 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 61.14 TL [ 1 Aug 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699844611880
  Etkin Madde Brimonidin Tartarat + Timolol Maleat
  ATC Kodu S01ED51
  Birim Miktar 0,2%+0,5%
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 5
  Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Timolol Maleat Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  BRIMO-TIM 2 mg + 5 mg / ml steril göz damlası. çözelti Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  5 Aug 202261.14 TL
  1 Aug 202261.14 TL
  25 Jul 202261.14 TL
  18 Jul 202261.14 TL
  11 Jul 202261.14 TL
  24 Jun 202247.79 TL
  17 Jun 202247.79 TL
  10 Jun 202247.79 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları