Bilim İlaçları › BRIMOGUT %0.15 göz damlası (5 ml) › Kullanma Talimatı

BRIMOGUT %0.15 göz damlası (5 ml) Kullanma Talimatı

Brimonidin Tartarat }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Brimonidin Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 24 May  2013

BRİMOGUT %0,2 göz damlası

Göze uygulanır.

Etken Madde

Her 1 mL damla, 1,3 mg brimonidine eşdeğer 2 mg brimonidin tartarat içerir.

Yardımcı maddeler

Polivinil alkol, sodyum sitrat dihidrat, sitrik asit monohidrat, sodyum klorür, benzalkonyum klorür, hidroklorik asit, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BRIMOGUT nedir ve ne için kullanılır?

2. BRIMOGUT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BRIMOGUT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BRIMOGUT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.BRIMOGUT nedir ve ne için kullanılır?

BRİMOGUT, plastik bir şişe içinde 5 mL çözelti olarak kullanıma sunulmuş bir göz damlasıdır.

BRİMOGUT, bir antiglokom preparatıdır. Etkin maddesi brimonidindir ve alfa adrenerjik reseptör antagonisti denilen bir ilaç grubuna dahildir.


2.BRIMOGUT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BRIMOGUT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Brimonidin tartarata ya da BRİMOGUT'un diğer bileşenlerine alerjiniz varsa,

Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü adlı ilaç grubu ile tedavi ediliyorsanız

BRİMOGUT, 2 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

BRIMOGUT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Geçmişte böbrek ya da karaciğer problemleri yaşadınızsa,

Depresyonunuz varsa ya da depresyon geçirdiyseniz, zihinsel kapasiteniz azalmış ise, beyne kan akımı azalmış ise, kalp problemleriniz varsa ya da geçirdiyseniz, kol ve bacaklara kan akımında bozukluk yaşadıysanız veya yaşıyorsanız veya kan basıncı problemi yaşadıysanız ya da yaşıyorsanız.

Bazen BRİMOGUT ile gözde alerji (gözde şişkinlik, kaşıntı, kızarıklık) görülebilir, alerji gözlenirse BRİMOGUT tedavisini kesiniz.

Doktorunuz kullanılmasını tavsiye etmediği sürece BRİMOGUT 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

2-7 yaş ve/veya 20 kg altındaki çocuklar, ciddi somnolans (gündüz vakti aşırı uyuklama hali) nedeniyle dikkatle takip edilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BRIMOGUT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BRİMOGUT’un herhangi bir yiyecek/içecek ile etkileşime girdiği bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza hamile olduğunuz ya da hamile kalmayı planladığınızı söyleyiniz. Bu tıbbi ürün gerekli ise hamilelerde doktor kontrolü altında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BRİMOGUT emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

BRİMOGUT, yorgunlu ve/veya halsizliğe, bulanık görmeye neden olabilir. Araç ya da makine kullanmaya başlamadan önce görmenizin tekrar netleşmesini ve yorgunluk, halsizlik var ise, bunların geçmesini bekleyiniz.

BRIMOGUT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BRİMOGUT benzalkonyum klorür içerdiğinden göz irritasyonuna neden olabilir. Yumuşak kontak lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontak lensi çıkartınız ve lensi takmak için en az 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz ilaç ve gıda takviyesi dahil başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza bilgi veriniz. Özellikle aşağıdakilerden birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

Sedatifler (yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç), opiatlar (uyuşturucu ilaç), barbitüratlar veya düzenli olarak alkol tüketiyorsanız,

Anestezikler,

Beta blokerler gibi kalp rahatsızlığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar veya tansiyon düşürücü ilaçlar,

Klorpromazin, metilfenidat ve reserpin gibi metabolizmayı etkileyebilen ilaçlar

Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri veya diğer antidepresanlar (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaçlar),

Göz durumunuzla ilgili olmasa bile her türlü duruma karşı ilaçlar.

BRİMOGUT’u başka bir göz ilacıyla birlikte kullanıyorsanız, BRİMOGUT ve diğer ilaç arasında en az 5 dakika ara olmalıdır.


3.BRIMOGUT nasıl kullanılır ?

BRİMOGUT’u her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

İlacınızın etkisi ile ilgili herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

Önerilen BRİMOGUT dozu, etkilenen göze yaklaşık 8 saat arayla olmak üzere günde 3 kez 1 damladır.

Uygulama yolu ve metodu

BRİMOGUT göze uygulanır.

BRİMOGUT’u kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız.

Kullanım için aşağıdaki şekilde hareket ediniz:

Kapağı açınız (Şekil 1).

İlk uygulamada kapağın altındaki halkayı atınız (Şekil 2). Kapağı tekrar tamamen ve sıkıca vidalayınız (Şekil 3). Böylece damlalıktaki zar delinir ve damlalık akmaya başlar.

Şişeyi baş ve orta parmaklarınız arasında tutarak ters çeviriniz.

Ters çevrilmiş şişenin üzerine işaret parmağınız ile bir kerede uygulayacağınız hafif basınç ile BRİMOGUT’un bir damlası akacaktır (Şekil 4).

Kafanızı hafifçe geriye doğru yatırınız. Göz kapağı ve gözünüz arasında bir kese oluşacak kadar parmağınızla alt göz kapağınızı aşağı doğru çekiniz. Damlanın oluşan kese içine damlatılması gerekmektedir (Şekil 5).

Damlalık ucunu göze yaklaştırınız. Eğer yardımcı olacaksa bir ayna kullanınız.

Damlalığı gözünüze, göz kapağınıza, gözünüzün etrafındaki yüzeylere veya diğer yüzeylere değdirmeyiniz. Değdirirseniz, damlalığa mikroorganizmalar bulaşabilir.

BRİMOGUT’u damlattıktan sonra alt göz kapağınızı yavaşça serbest bırakınız, gözünüzü kapatınız ve göz-burun arası bölgeye bir parmağınız ile hafifçe bastırınız (Şekil 6). Bu önlem BRİMOGUT’un vücudun diğer bölgelerine yayılımını önleyecektir.

Eğer damlayı iki gözünüze de kullanmanız gerekiyorsa yukarıdaki adımları diğer gözünüz için de tekrarlayınız.

Eğer damla gözünüze gelmezse tekrar deneyiniz.

Kullandıktan sonra BRİMOGUT’un kapağını sıkıca kapatınız.

Damlalığın ucu sadece bir damla damlatılması için ayarlanmıştır, damlalığın ucunu genişletmeye çalışmayınız.

Gözünüz için kullandığınız başka bir ilaç daha varsa, her iki ilaç uygulaması arasında en az 5 dakika, tercihen 10-15 dakikalık ara veriniz.

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3


Şekil 4 Şekil 5 Şekil 6


Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça; bu talimatlara uyunuz.

İlacınızı kullanmayı unutmayınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin daha başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

İlk açmadan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda dozaj ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ya da böbrek yetmezliği olanlarda incelenmemiş olduğundan, bu rahatsızlıklar sizde var ise, BRİMOGUT'u dikkatli kullanınız.

Eğer BRİMOGUT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BRIMOGUT kullanırsanız

BRİMOGUT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BRIMOGUT'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BRIMOGUT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14243
Satış Fiyatı 107.96 TL [ 15 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 107.96 TL [ 12 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699569610199
Etkin Madde Brimonidin Tartarat
ATC Kodu S01EA05
Birim Miktar 0.0015
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Brimonidin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

BRIMOGUT %0.15 göz damlası (5 ml) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Jun 2020107.96 TL
12 Jun 2020107.96 TL
8 Jun 2020107.96 TL
1 Jun 2020107.96 TL
29 May 2020107.96 TL
22 May 2020107.96 TL
18 May 2020107.96 TL
15 May 2020107.96 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları