Glaxo Smithkline İlaçları › BETNOVATE % 0.1 30 gr merhem › Kullanma Talimatı

BETNOVATE % 0.1 30 gr merhem Kullanma Talimatı

Betametazon Valerat }

Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler > Betametazon Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 30 December  1899

BETNOVATE™ merhem Haricen kullanılır.

Etken Madde

:%0.1 a/a oranında betametazon (valerat esteri halinde) içerir.

Yardımcı maddeler

Beyaz yumuşak parafın, sıvı parafın, setostearil alkol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BETNOVATE nedir ve ne için kullanılır?

2. BETNOVATE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BETNOVATE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BETNOVATE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.BETNOVATE nedir ve ne için kullanılır?

1. BETNOVATE nedir ve ne için kullanılır?

BETNOVATE betametazon valerat adı verilen bir ilaç içerir ve merhem formunda, 5 g, 15 g ve 30 gr’lık tüpler halinde bulunmaktadır.

BETNOVATE steroid adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Derideki şişlik ve tahrişin giderilmesine yardımcı olur.

BETNOVATE aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

Egzama (iltihaplı bir çeşit deri hastalığı)

Prurigo nodularis (şiddetli kaşıntı, döküntü ve kabartılara yol açan bir deri hastalığı), Sedef hastalığı (yaygın plaklarla seyreden tipleri hariç)

Liken planus ve liken simpleks (deri, deri ekleri ve mukozaları etkileyen iyi huylu deri hastalığı) dahil nörodermatitler

Seboreik dermatit (genellikle derinin yağlı bölümlerinde görülen iltihaplı ve kaşıntılı bir deri hastalığı)

Temas duyarlılığı reaksiyonları

Diskoid lupus eritematozus (genellikle yüzde plak oluşumuna yol açan deri hastalığı) Sistemik steroid tedavisine ek olarak yaygın eritroderma (şiddetli kızarıklık)

Böcek sokması ve isilik.


2.BETNOVATE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BETNOVATE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

•    BETNOVATE’ın bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığınız veya hassasiyetiniz varsa

•    Tedavi edilmemiş deri enfeksiyonları

•    Rozasea (ciltte ve burun çevresinde ciddi al    basması)

•    Akne (Sivilce)

• Perioral dermatit (ağız kenarında sivilce benzeri oluşumlar ve soyulmayla kendini gösteren bir tür dermatit)

• Anüs çevresinde ve genital bölgenizde kaşıntı varsa,

•    İnflamasyonsuz kaşıntı

•    1 yaşm altındaki çocuklarda

BETNOVATE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Özellikle bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda geniş alanda, yüksek doz, uzun süre uygulanması adrenal süpresyon (böbrek üstü bezinde baskılanma) yapabilir. Bebek bezi uygulama etkisini artırabilir.

• Geniş yüzeylere, yüz gibi ince derili yüzeylere, çatlamış cilt üzerine ve bez parçası ile kapatılmış alanlara uygulandığında artan sistemik etki riski görülebilir.

• Yetişkinlere nazaran çocuklarda topikal kortikosteroid emilimi daha fazla olduğundan istenmeyen etkilere duyarlılık da daha fazladır.

•    Güçlü bölgesel etkili kortikosteroidlerle    uzun süreli tedavide    yüzde, vücudun diğer

bölümlerinde atrofık değişiklikler (ciltte    incelme, çizgilerime,    aşırı kıllanma ve renk

kaybı) olabilir. Atrofık değişikliklere daha yatkın olduğundan yüze uzun süreli uygulama tercih edilmez.

• Göz kapağı uygulamalarında göze kaçmamasına dikkat edilmelidir.

• BETNOVATE’ı sedef hastalığında kullanıyorsanız yakından takip gereklidir.

•    Enfekte olmuş iltihaplı hasarların    tedavisinde uygun    antimikrobik tedavi

uygulanmalıdır. Enfeksiyon genişlemesi    görülürse derhal BETNOVATE tedavisine

son verilmeli, gerekirse sistemik antimikrobik tedaviye geçilmelidir. Oklüzyon tedavisi (cildin bir sargı ile örtülmüş olması) ve deri katları bakteri üremesini kolaylaştıracak ılık ve nemli ortamı sağlayacağından oklüzyon uygulandığında yeni bir oklüzif sargı uygulanmadan önce deri temizlenmelidir.

• BETNOVATE saç, cilt veya giysileri boyayabilir, uygulandığında giysileri korumak için gerekli önlemler alınmalıdır.

• Cushing's sendromu ve hipotalamik pituiter adrenal (HPA) eksen supresyonu sistemik emilim artışına sebep olabilir. Bu durum gözlemlendiğinde ya ilacın uygulama sıklığı azaltılarak ilaç yavaş yavaş bırakılır ya da daha az güçlü bir kortikosteroid uygulanır. İlacın aniden bırakılması glukokortikosteroid eksikliğine yol açabilir.

• Topikal kortikosteroidler kronik bacak ülserleri etrafındaki dermatitlerin tedavisinde kullanıldığında lokal aşırı duyarlılık reaksiyonlarının daha fazla görülmesine ve lokal iltihaplanmanın artmasına sebep olabilir.

• BETNOVATE’ın içeriğinde setostearil alkol bulunduğundan lokal deri reaksiyonlarına (öm. kontakt dermatit) sebebiyet verebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışın.

BETNOVATE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BETNOVATE hamilelikte en az miktarda ve en kısa süre kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

Herhangi bir etki oluşturması beklenmez.

BETNOVATE’ın içeriğinde kullanılan bazı yardım maddeler hakkında önemli bilgiler

BETNOVATE’ın içeriğinde setostearil alkol bulunmaktadır. Lokal cilt reaksiyonlarına sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ritonavir (HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bir ilaç) ya da itrakonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.BETNOVATE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

BETNOVATE ince bir tabaka halinde yumuşak bir şekilde etkilenen alanı kaplayacak miktarda, günde bir ya da iki kez düzelme sağlanana kadar 4 hafta boyunca uygulanır. Daha sonra uygulama sıklığı azaltılır ya da tedavi daha az güçlü bir ilaca değiştirilir. Her uygulama sonrasında bir yumuşatıcı uygulanmadan önce emilim için yeterli süre beklenmelidir. BETNOVATE merhem kuru, sert ve pullanmanın görüldüğü lezyonlar için uygundur.

Uygulama yolu ve metodu

BETNOVATE, gerektiğinde, dirsek ve dizlerdeki kalın sedef plakları gibi daha dirençli hasarlarda, tedavi alanına oklüzyon (cildin bir sargı ile kapatılması) uygulanarak kremin etkisi artırılabilir. Bu olgularda genellikle gece cildin sargı ile kapatılması yeterlidir. Daha sonra, cilt kapatılmadan normal uygulama ile iyileşme korunur.

Durum kötüleşirse ya da 2-4 haftada düzelme sağlanmazsa tedavi ve tanı yeniden değerlendirilmelidir.

Atopik dermatit (allerjik deri reaksiyonları)

Kontrol sağlandıktan sonra tedavi azaltılarak kesilmelidir ve idame tedavi olarak bir yumuşatıcı kullanılmalıdır. Tedavinin ani kesilmesi derideki olayın kötüleşmesine yol açabilir.

Tedaviye dirençli deri bozuklukları

Sık tekrarlayan olaylarda sık kullanım ile belirtiler tedavi edildikten sonra tedaviye aralıklı (günde bir kez, haftada iki kez, kapalı tedavi olmadan) olarak devam edilebilir.

Önceden etkilenmiş ya da nüks potansiyeli olan alanlara uygulama sürdürülmelidir. Bu rejim rutin günlük bir yumuşatıcı ile birlikte uygulanmalıdır. Durum ve sürdürülen tedavinin yararları ve riskleri düzenli olarak yeniden değerlendirilmelidir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

5 günden uzun süre kullanılmamalıdır ve uygulama sonrası cilt kapatılmamalıdır. Çocuklarda yarar sağlanan en düşük miktarda uygulanmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Eğer BETNOVATE'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BETNOVATE kullanırsanız

Kısa sürede yüksek doz kullanılması pek muhtemel olmamakla birlikte, uzun süreli yüksek doz veya yanlış kullanım sonucu hiperkortizolizm (böbreküstü bezinden aşırı derecede steroid hormonu salgılanması) belirtileri görülebilir ve bu durumda BETNOVATE tedavisi, adrenal yetersizlik (böbrek üstü bezi yetmezliği) riski nedeniyle azaltılarak kesilmelidir.

BETNOVATE'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BETNOVATE'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BETNOVATE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

BETNOVATE tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Ancak yinede doktorunuza danışmadan ilacı almayı kesmeyiniz.

Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA01314
Satış Fiyatı 40.64 TL [ 5 Aug 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 40.64 TL [ 1 Aug 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699522386321
Etkin Madde Betametazon Valerat
ATC Kodu D07AC01
Birim Miktar 0.001
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler > Betametazon
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

BETNOVATE % 0.1 30 gr merhem Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
5 Aug 202240.64 TL
1 Aug 202240.64 TL
25 Jul 202240.64 TL
18 Jul 202240.64 TL
11 Jul 202240.64 TL
24 Jun 202229.54 TL
17 Jun 202229.54 TL
10 Jun 202229.54 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları