› › Kullanma Talimatı

AVMIGRAN 325 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Parasetamol + Kafein + Ergotamin + Mekloksamin }

Sinir Sistemi > Migren İlaçları > Ergotamin tartarat + kafein İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. | Güncelleme : 18 October  2019

AVMİGRAN film tablet Ağızdan uygulanır.

Etken Madde

   0.75 mg ergotamin tartarat, 20 mg mekloksamin dihidrojen

sitrat, 80 mg kafein, 325 mg parasetamol

Yardımcı maddeler

Tartarik asit, Aerosil, Jelatin, Magnezyum stearat, Talk, P.V.P.,

Laktoz, Mısır nişastası, Primojel, Hidroksi propil metil selüloz, Demir oksit kırmızısı (E 172), Titandioksit, Dietilftalat, Ewax.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AVMIGRAN nedir ve ne için kullanılır?

2. AVMIGRAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AVMIGRAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AVMIGRAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AVMIGRAN nedir ve ne için kullanılır?

 • AVMİGRAN, her film tabletinde ergotamin tartarat, mekloksamin dihidrojen sitrat, kafein, parasetamol etkin maddelerini içeren bir ilaçtır.
 • AVMİGRAN kırmızı-kahverengi renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tablet şeklinde bir üründür
 • AVMİGRAN çarpıntı hissi, sersemlik ve mide bulantısıyla (Cephalea vasomotorica-histaminik baş ağrısı, Horton sendromu) birlikte ortaya çıkan ataklar halinde görülen baş ağrılarını ve kısa migren ataklarını gidermek için kullanılır.

 • 2.AVMIGRAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AVMIGRAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  AVMIGRAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AVMİGRAN’ı tercihen yemeklerden sonra bol su ile birlikte alınız.

  AVMİGRAN greyfurt suyu ile birlikte alındığında ilaca bağlı yan etkilerde artma riski vardır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AVMİGRAN hamilelik döneminde uygulandığı takdirde ciddi doğum kusurlarına yol açmaktadır.

  Hamileyseniz AVMİGRAN kullanmamalısınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AVMİGRAN kullanırken bebeğinizi emzirmemelisiniz.

  AVMİGRAN anne sütüne geçmektedir ve bebeklerde kusma, ishal, zayıf nabız ve kan basıncında düzensizlik gibi ergotizm belirtilerine yol açabilmektedir. Doktorunuz AVMİGRAN’ı veya bebeğinizi emzirmeyi bırakmanızı isteyecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  AVMİGRAN uyuklama, sersemlik, titreme, terleme gibi belirtilere yol açabilir. Sizde böyle belirtiler ortaya çıkarsa etkiler geçene kadar araç veya makine kullanmamalısınız.

  AVMIGRAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AVMİGRAN laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Avmigran’ın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

  • Parasetamol:

  Mide boşalmasında gecikme yaratan propantelin ve kolestramin (kanda yağ düzeyini düşürmek için kullanılır) gibi ilaçlar.

  Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar metoklopramid ve domperidon gibi ilaçlar (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

  Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan fenitoin,fenobabital v.b bazı ilaçlar )

  Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol ve rifampisin gibi ilaçlar Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar) Tropisetron, granisetron (kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan ilaçlar)

  Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç Diğer ağn kesiciler

  Besinler ile birlikte alındığında parasetamolün emilim hızı azalabilir.

  Aşırı alkol tüketimi halinde, terapötik dozlarda (tedavi dozlarında) bile parasetamol alınması da karaciğer hasarına neden olabilir.

  St. John's Wort (Hypericum perforatum-sarı kantarongiller ailesine dahil bir bitki) parasetamolün kan düzeylerini azaltabilir.

  Besinler ile birlikte alındığında parasetamolün emilim hızı azalabilir.

 • Kafein:
 • Miyokard (kalp kası) görüntülemesinde kullanılan adenozin ve dipiridamol Sedatif (sakinleştirici) ilaçlar

  Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır)

  Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirici olarak kullanılır)

  Antihistaminikler (aleıji veya iltihap durumlarında kullanılır)

  Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)

  Simetidin (mide asidine karşı kullanılır)

  Fenilpropanolamin, efedrin (soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır)

  Klozapin (ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

  Atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propranolol gibi beta blokör ilaçlar (kan basıncını düşürmek için kullanılır)

  Disulfıram (alkolizm tedavisinde kullanılır)

  Lityum (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

  Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

  Tranklizan (sinirleri yatıştırmada kullanılır)

  Metoksalen (sedef hastalığı tedavisinde kullanılır)

  Fenitoin (sara tedavisinde kullanılır)

  Pipemidik asit (idrar yollan enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)

  Teofılin (astım gibi havayolları tıkanıklıkları tedavisinde kullanılır)

  Levotiroksin (tiroid bezinin yeterli çalışmadığı durumlarda kullanılır)

 • Ergotamin:
 • Antibiyotikler:

  Makrolid grubu antibiyotikler (örneğin, eritromisin, azitromisin, klaritromisin, spiramisin, telitromisin, triasetiloleandomisin içeren ilaçlar), kuinupristin, dalfopristin, tetrasiklin antibiyotikler, kinolon grubu antibiyotikler

  Mantar ve parazit ilaçları:

  Ketokonazol, flukonazol, mikonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, metronidazol veya klotrimazol maddelerini içeren ilaçlar

  Antiviral (virüslere karşı kullanılan) ilaçlar:

  Amprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakinavir, atazanavir, efavirenz maddelerini içeren ve HIV enfeksiyonunda (AIDS) kullanılan ilaçlar

  Migren ataklarının tedavisinde kullanılan 5HTı agonistleri (triptanlar):

  Almotriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan maddelerini içeren migren tedavisinde kullanılan ilaçlardan en az 6 saat sonra AVMİGRAN alınmalıdır. Eğer AVMİGRAN alınmışsa bu ilaçlar en az 24 saat sonra alınmalıdır. Eletriptan veya frovatriptan maddelerini içeren ve migren tedavisinde kullanılan ilaçlar ile AVMİGRAN kullanılması arasında ise en az 24 saat olmalıdır.

 • Düşük tansiyonu tedavi etmede kullanılan ilaçlar:
 • Metaraminol maddelerini içeren ilaçlar

 • Kalp hastalıkları, anjina (göğüs ağrısı) ve tansiyon hastalığında kullanılan ilaçlar: Propranolol, oksprenolol, atenolol veya verapamil maddelerini içeren ilaçlar
 • Astım ilaçları:
 • Ör: zileuton maddesini içeren ilaçlar

 • Nikotin:
 • Sigara ile birlikte alınan nikotin veya nikotin bantları veya nikotin sakızları ile alman nikotin

 • Bazı genel anestezi (narkoz) ilaçları:
 • Ör: halotan maddesini içeren ilaçlar

 • Bazı antidepresan ilaçlar:
 • Ör: reboksetin, nefazodon, fluoksetin veya fluvoksamin maddelerini içeren ilaçlar

 • Greyfurt suyu:
 • AVMİGRAN greyfurt suyu ile birlikte alındığında zehirlenme riski artmaktadır


  3.AVMIGRAN nasıl kullanılır ?

  Migren ataklarında, ağrı nöbetinin başlangıcında 1 veya 2 tablet AVMİGRAN Film tablet alınmalıdır.

  Gerekirse yarım saat sonra 1 tablet daha alınabilir.

  Günlük maksimum doz 4 film tablettir. Haftalık maksimum doz ise 10 film tablettir.

  Ağrı nöbetinin ilk işaretlerini hissettiğiniz an ilacınızı almalısınız. İlaç ne kadar erken alınırsa gerekli doz o kadar düşük ve tedavi o kadar etkili olur.

  Uygulama yolu ve metodu

  AVMİGRAN’ı tercihen yemeklerden sonra ve bol su ile almalısınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak dozunuzu belirleyecektir.

  Özel kullanım durumları

  AVMİGRAN böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmaz.

  Eğer AVMİGRAN’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AVMIGRAN kullanırsanız

  AVMİGRAN’dan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullandıysanız aşağıdaki belirtiler görülebilir:

  Bulantı, kusma, ishal, aşırı susama, üşüme hissi, deride yanma veya kaşınma, sersemlik, nabzın yavaşlaması veya alınamaması, el ve ayaklarda hissizlik, karıncalanma, ağrı ve morarma, hızlı nabız, tansiyonda yükselme veya düşme, taşikardi (kalbin hızlı atması), solunumun bozulması, baygınlık, koma, zihin bulanıklığı, kaslarda istem dışı şiddetli kasılmalar, bilinç kaybı ve şok.

  Çok hassas kişilerde veya dozun aşılması ve uzun süreli ilaç kullanımı halinde ergotizm gelişebilmektedir. El ve ayaklarda uyuşma, üşüme, yanma, renkte solgunluk veya morarma ve adale ağrısı başlayabilir. Bu bölgelerde nabız alınamayabilir. Giderek parmaklarda gangren gelişebilir. Göğüs ağrısı, kalp hızında artma veya azalma, tansiyonda düşme veya yükselme ortaya çıkabilir.

  Ayrıca AVMİGRAN içeriğindeki parasetamolden dolayı kullanılması gerekenden fazla kullanıldığında karaciğer hasarına ve böbrek hasarına neden olabilir.

  Eğer kaza ile AVMİGRAN’dan çok fazla aldıysanız veya bir çocuğun aldığını düşünüyorsanız derhal en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. İlacın kutusunu ve eğer varsa, geri kalan ilaçları yanınızda götürünüz.

  AVMİGRAN’m etkin maddelerinden biri olan parasetamolün doz aşımında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma sık görülen erken belirtilerdir. Karaciğer hasarı parasetamol doz aşımının dozla ilgili komplikasyonudur (doz aşımı nedeni ile ortaya çıkan hastalıklar).

  AVMİGRAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AVMIGRAN'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer AVMİGRAN’ı almayı unutursanız ve bir sonraki dozunuzun zamanı yakın değilse hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  AVMİGRAN ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.
Geri Ödeme KoduA01054
Satış Fiyatı 14.03 TL [ 18 Oct 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 14.03 TL [ 14 Oct 2019 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699508090020
Etkin Madde Parasetamol + Kafein + Ergotamin + Mekloksamin
ATC Kodu N02CA52
Birim Miktar 325
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Sinir Sistemi > Migren İlaçları > Ergotamin tartarat + kafein
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AVMIGRAN 325 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
18 Oct 201914.03 TL
14 Oct 201914.03 TL
4 Oct 201914.03 TL
28 Sep 201914.03 TL
20 Sep 201914.03 TL
13 Sep 201914.03 TL
6 Sep 201914.03 TL
29 Aug 201914.03 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları