Atabay İlaçları › ATOKSILIN 1000 mg 16 tablet › Kullanma Talimatı

ATOKSILIN 1000 mg 16 tablet Kullanma Talimatı

Amoksisilin Trihidrat }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

ATOKSİLİN 1000 mg tablet

Ağızdan alınır.

 • •  

  Etken Madde

  1000 mg amoksisilin’e eşdeğer 1206 mg amoksisilin trihidrat içerir

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, magnezyum stearat

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. ATOKSILIN nedir ve ne için kullanılır?

  2. ATOKSILIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. ATOKSILIN nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. ATOKSILIN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.ATOKSILIN nedir ve ne için kullanılır?

  ATOKSİLİN bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. Amoksisilin, bakterilerin hücre duvarlarını bozarak ölümlerine neden olur.

  ATOKSİLİN tablet 1000 mg amoksisilin içerir ve hafif krem renkte bir yüzünde kırılma çizgisi bulunan oblong şeklinde tabletler görünümündedir. Her kutuda 16 tablet bulunur.

  ATOKSİLİN, duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

  Akut bakteriyel sinüzit (kafa kemiklerindeki boşluklarda bakterilere bağlı gelişen iltihap)

  Orta kulak iltihabı

  Akut streptokokkal bademcik iltihabı ve farenjit (bir bakterinin neden olduğu bademcik ve yutak iltihabı)

  Toplum kaynaklı zatürre

  İdrar kesesi iltihaplanması

  Gebelikte üriner sistem enfeksiyonları

    Böbrek enfeksiyonu

    Tifo ve tifo benzeri ateşler

  Selülit ile yayılan diş apsesi (diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar)

  Prostetik eklem enfeksiyonları (Proteze bağlı eklem enfeksiyonları)

  Peptik (duodenal ve gastrik) ülser hastalığında

  Helicobacter pylori eradikasyonu (mide ülserinden sorumlu olduğu düşünülen bir mikroorganizmanın ortadan kaldırılması amaçlı tedavi)

  Kene, sivrisinek, at sineği, bit gibi kan emen canlıların yanı sıra kedi ve köpeklerden de bulaşan Lyme hastalığında kullanılabilir.


 • 2.ATOKSILIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ATOKSILIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Az miktarda anne sütüne geçer ve bebekte duyarlılık oluşturabilir. Hekiminiz tarafından aksi söylenmemişse emzirme sırasında kullanılması önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  ATOKSİLİN’in araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etkisi olması beklenmez.

  ATOKSILIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Gut hastalığında kullanılan allopurinol ile birlikte kullanılmamalı

  Kan sulandırıcı ilaçlar (antikoagülanlar) ile birlikte kullanılmamalı Östrojen içeren doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılmamalı (diğer doğum kontrol yöntemlerini kullanmaya ihtiyacınız vardır)

  Probenesid içeren ilaçlar ile birlikte kullanılmamalı

  Tetrasiklinler ve diğer bakteriostatik ilaçlar amoksisilinin bakterisadal etkisini engelleyebilir

  Penisilinler metotreksatın atılımını azaltarak toksisitenin artmasına neden olabilir

  Ayrıca ATOKSİLİN bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını da etkileyerek hatalı çıkmasına neden olabilir (idrarda şeker ölçümü, kanda östrojen vb. maddelerin miktarları, kan pıhtılaşma süresinin ölçümü gibi).

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.ATOKSILIN nasıl kullanılır ?

  •

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinler ve çocuklar > 40 kg:

  Endikasyon *

  Doz*

  Akut bakteriyel sinüzit (kafa kemiklerindeki boşluklarda bakterilere bağlı gelişen iltihap)

  Her 8 saatte bir 250 mg ila 500 mg veya her 12 saatte bir 750 mg ila 1000 mg

  Gebelikte asemptomatik bakteriüri (belirti vermemesine karşın idrarda bakteri varlığı)

  Akut piyelonefrit (bir çeşit böbrek iltihabı)

  Ciddi enfeksiyonlar için her 8 saatte bir 750 mg

  Selülit ile yayılan diş apsesi (diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar)

  ila 1000 mg

  Akut sistit (idrar kesesinin iltihabı)

  Akut sistit bir gün için günde iki kez 3000 mg ile tedavi edilebilir.

  Akut otitis media (orta kulak iltihabı)

  Akut streptokokkal tonsillit ve farenjit (bir bakterinin neden olduğu bademcik ve yutak iltihabı)

  Kronik bronşit akut alevlenmeler (akciğer bronş    tüplerinin    zarlarının    kalıcı

  iltihaplanması    durumunun    yeniden

  şiddetlenmesi)

  Her 8 saatte bir 500 mg, her 12 saatte bir 750 mg ila 1000 mg Ağır enfeksiyonlar için 10 gün boyunca her 8 saatte bir 750 mg ila 1000 mg

  Topluluk kökenli pnömoni (zatürre)

  Her 8 saatte bir 500 mg ila 1000 mg

  Tifo ve tifo benzeri ateşi

  Her 8 saatte bir 500 mg ila 2000 mg

  Prostetik eklem enfeksiyonları (Proteze bağlı eklem enfeksiyonları)

  Her 8 saatte bir 500 mg ila 1000 mg

  Endokarditin profilaksisi (cerrahi bir girişim öncesinde kalp zarı iltihabının önlenmesi amaçlı tredavi)

  2000 mg oral yolla, tek doz prosedürden 30 ila 60 dakika önce

  Helicobacter pylori eradikasyonu (mide ülserinden sorumlu olduğu düşünülen bir mikroorganizmanın ortadan kaldırılması amaçlı tedavi)

  Bir proton pompası inhibitörü (örn. omeprazol, lansoprazol) ve bir başka antibiyotik (örn. klaritromisin, metronidazol) ile birlikte ile 7 gün boyunca günde iki kez 750 mg ila 1000 mg.

  Lyme hastalığı (kene ile yayılan bir enfeksiyon)

  Erken evre: 14 gün boyunca maksimum 4000 mg/gün’e kadar bölünmüş dozlar şeklinde her 8 saatte bir 500 mg ila 1000 mg (10 ila 21 gün) Geç evre (sistemik tutulum): 10 ila 30 gün boyunca maksimum 6000 mg/gün’e kadar bölünmüş dozlar şeklinde her 8 saatte bir 500 mg ila 2000 mg.

  * Her endikasyon için resmi tedavi kılavuzlarına dikkat edilmelidir.

  <40 kg ağırlığındaki çocuklar

  Çocuklar ATOKSİLİN tablet veya süspansiyon ile tedavi edilebilir. Altı aylıktan küçük çocuklar için ATOKSİLİN süspansiyon önerilir. 40 kg veya daha ağır olan çocuklara yetişkin dozu reçete edilmelidir.

  Önerilen dozlar:

  Endikasyon+

  Doz+

  Akut bakteriyel sinüzit (kafa kemiklerindeki boşluklarda bakterilere bağlı gelişen iltihap)

  Bölünmüş dozlar şeklinde 20 ila 90 mg/kg/gün*

  Akut otitis media (orta kulak iltihabı)

  Topluluk kökenli pnömoni (zatürre)

  Akut sistit (idrar kesesinin iltihabı)

  Akut piyelonefrit (bir çeşit böbrek iltihabı)

  Selülit ile yayılan diş apsesi (diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar)

  Akut streptokokkal tonsillit ve faranjit (bir bakterinin neden olduğu bademcik ve yutak iltihabı)

  Bölünmüş dozlar şeklinde 40 ila 90 mg/kg/gün *

  Tifo ve tifo benzeri ateş

  Üçe bölünmüş doz şeklinde 100 mg/kg/gün

  Endokarditin profilaksisi (cerrahi bir girişim öncesinde kalp zarı iltihabının önlenmesi amaçlı tredavi)

  50 mg/kg oral yolla, tek doz prosedürden 30 ila

  60 dakika önce

  Lyme hastalığı (kene ile yayılan bir enfeksiyon)

  Erken evre: 10 ila 21 gün boyunca üçe bölünmüş doz şeklinde 25 ila 50 mg/kg/gün.

  Geç evre (sistemik tutulum): 10 ila 30 gün boyunca üçe bölünmüş doz şeklinde 100 mg/kg/gün.

  + Her endikasyon için resmi tedavi kılavuzlarına dikkat edilmelidir.

  * İki kez günlük doz rejimleri sadece doz üst sınırda olduğunda dikkate alınmalıdır.

  Yaşlılarda

  Doz ayarlaması gerekli görülmemektedir.

  Böbrek yetmezliği

  GFR (mL / dak)

  Yetişkinler ve çocuklar ≥ 40 kg

  Çocuklar <40 kg#

  30'dan büyük

  Ayarlama gerekmemektedir.

  Ayarlama gerekmemektedir.

  10 ila 30

  Günde iki kez maksimum 500 mg

  Günde iki kez 15 mg/kg verilir (günde iki kez maksimum 500 mg).

  10'dan az

  Maksimum 500 mg/gün.

  Günde bir kez 15 mg/kg verilir (maksimum 500 mg).

  #Olguların çoğunda parenteral tedavi tercih edilir.

  Hemodiyaliz alan hastalarda

  Amoksisilin, hemodiyaliz ile dolaşımdan çıkarılabilir.

  Hemodiyaliz

  Yetişkinler ve 40 kg üzeri çocuklar

  Her 24 saatte bir 500 mg

  Hemodiyalizden önce ek bir doz 500 mg verilmelidir.    Dolaşımdaki    ilaç    seviyelerini

  düzeltmek için, hemodiyaliz sonrası 500 mg'lık başka bir doz uygulanmalıdır.

  40 kg'ın altındaki çocuklar

  Tek bir günlük doz olarak 15 mg/kg/gün şeklinde verilir (maksimum 500 mg).

  Hemodiyalizden önce ek bir doz 15 mg/kg verilmelidir.    Dolaşımdaki    ilaç    seviyelerini

  düzeltmek için, hemodiyaliz sonrası 15 mg/kg'lık başka bir doz uygulanmalıdır.

  Periton diyalizi alan hastalarda Amoksisilin maksimum 500 mg/gün.

  Uygulama yolu ve metodu

  ATOKSİLİN, ağız yoluyla alınır.

  Tabletleri bir bardak su ile çiğnemeden yutunuz.

  Tabletleri düzenli aralıklarla ve günün aynı saatlerinde almaya özen gösteriniz.

  Değişik yaş grupları

  Yaşlılarda kullanımı

  Bütün dozlar çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak kilogram başına hesaplanır.

  Doktorunuz size bebeğinize veya çocuğunuza ne kadar ATOKSİLİN vermeniz gerektiğini bildirir.

  Normal doz, günde iki veya üç bölünmüş doz şeklinde verilen, bir kilogram vücut ağırlığı başına 40 mg ila 90 mg arasındadır.

  Maksimum doz günde bir kilogram vücut ağırlığı başına 100 mg’dır.

  Yetişkinler, yaşlı hastalar ve 40 kg veya daha fazla ağırlığındaki çocuklar ATOKSİLİN’in olağan dozu enfeksiyonun şiddeti ve tipine bağlı olarak günde üç kez 250 mg ila 500 mg veya 12 saatte 1000 mg ila 750 mg'dır.

  Özel kullanım durumları

  Doktorunuz şiddetli böbrek yetmezliğinde günlük dozu azaltabilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Bu konuda herhangi bir doz ayarlama gerekliliği bildirilmemiştir.

  Eğer ATOKSİLİN’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ATOKSILIN kullanırsanız

  ATOKSİLİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Yüksek dozlarda çok az sayıda hastada ilaca bağlı interstisyelnefrit (ilaca bağlı böbrek iltihabı) görülmüştür. İdrarda kristaller (kum dökülmesi) ve böbrek yetmezliği de gelişebilir. Doktorunuz gerekli destekleyici tedaviyi uygulayacaktır

  ATOKSILIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz ATOKSİLİN dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ATOKSILIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
 • Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA00975
  Satış Fiyatı 28.43 TL [ 20 May 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 28.43 TL [ 13 May 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699717010031
  Etkin Madde Amoksisilin Trihidrat
  ATC Kodu J01CA04
  Birim Miktar 1
  Birim Cinsi G
  Ambalaj Miktarı 16
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ATOKSILIN 1000 mg 16 tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  20 May 202228.43 TL
  13 May 202228.43 TL
  6 May 202228.43 TL
  25 Apr 202228.43 TL
  18 Apr 202228.43 TL
  8 Apr 202228.43 TL
  4 Apr 202228.43 TL
  28 Mar 202228.43 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları