Astra Zeneca İlaçları › ATACAND PLUS 16mg/12.5 mg 84 tablet › Kullanma Talimatı

ATACAND PLUS 16mg/12.5 mg 84 tablet Kullanma Talimatı

Kandesartan Sileksetil + Hidroklorotiyazid }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Kandesartan ve Hidroklorotiyazid AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme : 18 November  2011

ATACAND PLUS 16 mg/12.5 mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkein maddeler:Kandesartan sileksetil, 16 mg

Hidroklorotiyazid, 12.5 mg

Yardımcı maddeler

Kalsiyum karboksi metil selüloz, hidroksipropil selüloz, kırmızı-kahverengi demir oksit E 172, sarı demir oksit E 172, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, mısır nişastası, polietilen glikol 8000

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ATACAND PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. ATACAND PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ATACAND PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ATACAND PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ATACAND PLUS nedir ve ne için kullanılır?

ilacınızın ismi ATACAND PLUS' tır. 28 ve 84 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Tabletler şeftali renkli ve ovaldir ve üzerlerindeki çizgi boyunca iki eşit parçaya bölünebilirler.

ATACAND PLUS yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılmaktadır (hipertansiyon

tedavisinde). iki adet etken madde içermektedir: Kandesartan sileksetil ve

hidroklorotiyazid. Bu iki etken madde kan basıncınızın düşürülmesinde birlikte rol almaktadırlar.

• Kandesartan sileksetil, 'anjiyotensin II reseptör antagonisti' adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Kan damarlarınızı gevşetmekte ve genişletmektedir. Bu da kan basıncınızın düşmesine yardımcı olmaktadır.

• Hidroklorotiyazid, 'diüretikler' (idrar söktürücüler) adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Vücudunuzdan suyun ve sodyum gibi tuzların idrar ile uzaklaştırılmasına yardımcı

olur. Bu da kan basıncınızın düşmesini sağlar.

Doktorunuz ATACAND PLUS' ı, kan basıncınızın tek başına kandesartan sileksetil veya hidroklorotiyazid ile düşürülemediği durumlarda reçete edebilir.


2.ATACAND PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ATACAND PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Kandesartan sileksetil'e ve hidroklorotiyazid'e veya ATACAND PLUS' ın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

• Sülfonamid ilaçlara alerjiniz var ise (Emin olmak için doktorunuza danışınız),

• Ciddi karaciğer hastalığınız veya safra yolları tıkanıklığınız var ise (safra kesesinden safranın atılması ile ilgili bir problem),

• Ciddi böbrek problemleriniz var ise,

• Gut hastalığınız var ise,

• Kanınızdaki potasyum seviyesi sürekli düşük ise,

• Kanınızdaki kalsiyum seviyesi sürekli yüksek ise,

• Emziriyorsanız,

Yukarıdaki durumların size uyup uymadığından emin değilseniz ATACAND PLUS'ı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

ATACAND PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise, ATACAND PLUS' ı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

Şeker hastası iseniz,

Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise, Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,

Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kustu iseniz veya ishal iseniz, Conn sendromu denilen ( ayrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü bezi hastalığınız var ise,

Sistemik lupus eritematozus (SLE) olarak bilinen bir hastalığınız var ise veya geçmişte oldu ise,

• Kan basıncınız düşükse,

• inme geçirdiyseniz,

• Astım veya alerji geçirdiyseniz,

• Steroid olmayan anti enflamatuar ilaçlar (NSAİİ) kullanıyorsanız.

Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler yapmak isteyebilir.

Eğer bir operasyon geçirecek iseniz doktorunuza veya diş hekiminize ATACAND PLUS

kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü ATACAND PLUS bazı anestezik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızın düşmesine neden olabilir.

ATACAND PLUS, deride güneş ışığına karşı hassasiyete neden olabilir.

"Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

ATACAND PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

• ATACAND PLUS' ı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.

• Alkol kullanıyorsanız ATACAND PLUS kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz. ATACAND PLUS kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişiler baygınlık hissi veya sersemlik hissedebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz ATACAND PLUS' ı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz var ise) doktorunuza bildirmelisiniz. Hamile olduğunuzu veya hamile kalmayı düşündüğünüzü doktorunuza bildirdiğinizde doktorunuz ATACAND PLUS kullanmayı bırakmanızı isteyecektir. Doktorunuz ATACAND PLUS yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. ATACAND PLUS hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara hatta bebeğinizin ölümüne bile neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzere iseniz doktorunuza bildiriniz.

Araç ve makina kullanımı

Bazı kişiler ATACAND PLUS kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

ATACAND PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ATACAND PLUS bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatı'nın başında yer almaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı

veya ilaçları kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandı iseniz lütfen doktorunuza

veya eczacınıza söyleyiniz. ATACAND PLUS bazı ilaçların işleyişini etkileyebilir, bazı ilaçların da ATACAND PLUS üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuzun size zaman zaman kan testleri yapması gerekebilir.

Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

• Beta blokörler, diazoksit ve enalapril, kaptopril, lisinopril veya ramipril gibi ADE inhibitörleri de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar,

• İbuprofen, naproksen veya diklofenak gibi steroid olmayan antienftamatuvar ilaçlar (NSAii-ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaçlar),

• Selekoksib veya etorikoksib gibi COX-2 inhibitörleri (ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaçlar),

• Günde 3 g' dan fazla kullanıyorsanız, Asetilsalisilik asit (ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaç),

• Potasyum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kandaki potasyum seviyenizi arttıran ilaçlar),

• Kalsiyum veya D vitamini ilaveleri,

• Kolestipol veya kolestiramin gibi kolestrolünüzü düşüren ilaçlar,

• Diyabette kullanılan ilaçlar (tabletler veya insülin),

• Digoksin ve beta blokörler gibi kalp atımınızın kontrol edilmesinde kullanılan ilaçlar (antiaritmik ajanlar),

• Kandaki potasyum seviyelerinden etkilenebilen ilaçlar (bazı antipsikotik ilaçlar gibi),

• Heparin (kanı seyrelten bir ilaç),

• İdrar sökücüler (diüretikler),

• Laksatifler,

• Penisilin (bir antibiyotik),

• Amfoterisin (mantar enfeksiyonlarının tedavisi için),

• Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç),

• Steroidler (prednizolon gibi),

• Hipofiz hormonu (ACTH Pituiter hormon-steroid sentezi ile ilgili hormon tedavisinde),

• Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• Amantadin (Parkinson hastalığının veya virüslerin neden olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisinde),

• Barbitüratlar (aynı zamanda epilepsi tedavisinde kullanılan bir çeşit sedatif),

• Karbenoksolon (özofajeal hastalık veya oral ülserlerin tedavisi için),

• Atropin ve biperiden gibi antikolinerjik ajanlar,

• Siklosporin (organ nakli için kullanılan bir ilaç)

• Baklofen (spastisitenin hafifletilmesinde kullanılan bir ilaç), amifostin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) gibi ilaçlar ve bazı antipsikotikler gibi antihipertansif etkiyi arttırabilecek bazı ilaçlar

• Alkol kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ATACAND PLUS nasıl kullanılır ?

ATACAND PLUS' ı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ATACAND PLUS'ı her gün kullanmanız önemlidir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Genel doz günde 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

• Tabletleri bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.

• Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda kandesartan sileksetil'in önerilen başlangıç dozu 4 mg'dır. Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa ATACAND PLUS'ı kullanılmamalısınız.

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliğiniz var ise, doktorunuz sizin için uygun dozu belirleyecektir. Bu durumda önerilen başlangıç dozu 4 mg'dır. Ağır karaciğer yetmezliğiniz veya kolestazis var ise ATACAND PLUS'ı kullanılmamalısınız.

Eğer ATACAND PLUS 'un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ATACAND PLUS kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla ATACAND PLUS kullanırsanız

ATACAND PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayınız. Sadece zamanı gelince bir sonraki dozunuzu alınız.

ATACAND PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer ATACAND PLUS kullanmayı bırakırsanız, kan basıncınız tekrar artabilir. Bu

nedenle doktorunuzla konuşmadan önce ATACAND PLUS' ı kullanmayı bırakmayınız.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA10658
Satış Fiyatı 70.2 TL [ 11 Jan 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 70.2 TL [ 4 Jan 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699786010222
Etkin Madde Kandesartan Sileksetil + Hidroklorotiyazid
ATC Kodu C09DA06
Birim Miktar 16
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 84
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Kandesartan ve Hidroklorotiyazid
İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ATACAND PLUS 16mg/12.5 mg 84 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
11 Jan 202170.20 TL
4 Jan 202170.20 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları