Celtis İlaçları › ASVEGA 300/250 mg 20 efervesan tablet › Kullanma Talimatı

ASVEGA 300/250 mg 20 efervesan tablet Kullanma Talimatı

Asetilsalisilik Asit + Vitamin C }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Asetilsalisilik Asit ve Kombinasyonları Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 21 September  2012

ASVEGA 300/250 mg Efervesan Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

300 mg asetil şali silik asit, 250 mg askorbik asit.

Yardımcı madde(ler):Sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, maltodekstrin, sorbitol (E 420), asesülfam potasyum (E 950), aspartam (E 951), limon aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ASVEGA nedir ve ne için kullanılır?

2. ASVEGA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ASVEGA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ASVEGA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ASVEGA nedir ve ne için kullanılır?

Her bir ASVEGA efervesan tablet 300 mg asetil şali silik asit, 250 mg askorbik asit içermektedir.

ASVEGA ağrı kesici (analjezik), ateş düşürücü (antipiretik) ve iltihap giderici (antiinflamatuvar) özelliklere sahiptir.

ASVEGA 20 ve 30 efervesan tablet Silikajelli kapak / Plastik tüp ve karton kutu ambalaj içerisinde piyasaya sunulmaktadır.

16 yaş ve üstü adölesanlar ile erişkinlerde, soğuk algınlığı ve nezle ile ilişkili ağrı ve ateş durumunda endikedir.


2.ASVEGA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ASVEGA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

•    İlacın etkin veya yardımcı maddelerine karşı aşırı duyarlılığı (alerjiniz) varsa,

•    Salisilatlara ve diğer steroid olmayan antiinflamatuar karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,

•    Hemofili hastasıysanız veya kan pıhtılaşmasını etkileyen herhangi bir hastalığınız varsa

•    Gebeliğin son üç ayında

•    Ciddi böbrek problemleriniz varsa

•    Ciddi karaciğer problemleriniz varsa,

•    Kan sulandırıcı ve kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaç (antikoagülan, örn heparin, kumarin türevi vb.) kullanıyorsanız,

•    Mide ülseriniz varsa veya geçmişte olduysa

•    Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği (kırmızı kan hücre sayısının az olmasına yol açan kalıtsal bir hastalık) olanlarda

•    İdrarınızdaki oksalik asit seviyesi yüksekse (hiperoksalüri)

ASVEGA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    Karaciğer problemleriniz varsa,

•    Böbrek probleminiz varsa,

•    Hipertansiyonunuz varsa,

•    Astımı, aleıjik hastalıklarınız, varsa,

•    Su kaybınız varsa,

•    Böbrek taşınız varsa,

•    Hemodiyaliz hastasıysanız ve yüksek dozda askorbik asit kullanmanız gerekiyorsa,

•    Çocuklarda doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. 16 yaş altında spesifik bir endikasyon olmadıkça kullanımı önerilmez.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ASVEGA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ASVEGA, yemeklerden sonra alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeliğin son üç ayında ASVEGA kullanılmamalıdır.

Gebeliğin ilk altı ayında eğer ASVEGA kullanılması gerekiyorsa, doktorunuz düşük doz ve kısa süre ile ASVEGA tedavisi uygulayabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, ASVEGA kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Bilinen etkisi yoktur.

ASVEGA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ASVEGA içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün 15,95 mmol (366,86 mg)sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğer doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan kişiler için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ASVEGA ile aşağıdaki ilaçlan birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

•    Steroid yapıda olmayan antiromatizmal ilaçlar

•    Metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

•    Antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar örn. heparin, varfarin)

•    Steroidler

•    Furosemid, spironolakton benzeri diüretiklerin (idrar söktürücü ilaçlar)

•    Ürikozürik ilaçlar (idrarla ürik asit atıhmım arttıran ilaçlar)

•    Şeker hastalarında kullanımında, insülin veya ağızdan kullanılan kan şekerini düşüren ilaçlarının dozunun ayarlanması gerekebilir.

•    Alüminyum, magnezyum içeren antasitler (hazımsızlık için)

•    Askorbik asit ile bazik ilaçların (örneğin; amfetamin), trisiklik antidepresanların birlikte kullanılması tedavi amaçlı etkiyi azaltır.

•    Estrojenlerle (kadınların adet döngüsünde önemli rol oynayan bir grup steroidjıormon)

•    Vitamin B12

•    Levodopa (Parkinson hastalığında kullanılan)

•    Askorbik asit etanolün vücuttan atılışını artırır.

•    Varfarin (kanın pıhtı oluşturma işlevini azaltan ilaçlar)

•    Vitamin C demir absorbsiyonunu artırdığından, yüksek dozda demir yüklenmesine neden olabilir.


3.ASVEGA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

•    ASVEGA’yı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe, yetişkinlerde günde 4 defa 1-2 efervesan tablet yemeklerden sonra alınmalıdır. Romatizmal hastalıklarda, doz hekim tavsiyesi ile günde 4 defa 2 tablete çıkarılabilir.

•    Önerilen doz aşılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

ASVEGA efervesan tablet sadece ağızdan kullanım içindir.

ASVEGA, bir bardak suda eritilip bekletilmeden içilmelidir.

ASVEGA, yemeklerden sonra alınmalıdır.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinler için önerilen doz kullanılır.

Çocuklarda kullanımı

7-9 yaş arası 1 tablet, 9-15 yaş arası çocuklar: günde 2 veya 3 defa 1 tablet verilebilir. Çocuklarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek/karaciğer fonksiyon yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer ASVEGA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ASVEGA kullanırsanız

ASVEGA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını almışsanız ve kendinizi iyi hissetseniz dahi derhal tıbbi destek alınız, çünkü karaciğeriniz için ciddi zarar riski taşımaktadır.

ASVEGA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ASVEGA'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ASVEGA ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı 8.57 TL [ 21 Jan 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 8.57 TL [ 14 Jan 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697927024015
Etkin Madde Asetilsalisilik Asit + Vitamin C
ATC Kodu N02BA51
Birim Miktar 300+250
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Asetilsalisilik Asit ve Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ASVEGA 300/250 mg 20 efervesan tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Jan 20228.57 TL
14 Jan 20228.57 TL
10 Jan 20228.57 TL
7 Jan 20228.57 TL
5 Jan 20228.57 TL
3 Jan 20228.57 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları