ASIMPLEX 250 mg enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz (1 flakon) Klinik Özellikler

Asiklovir }

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda Herpes simplex enfeksiyonları: ASİMPLEX bağışıklık sistemi bozulmuş kişilerde ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ilk ve tekrarlayan deri ve mukozal herpes simplex (HSV1 ve HSV2) tedavisinde endikedir.

Genital herpes ile ilk enfeksiyonda: ASİMPLEX bağışıklık sistemi sağlam hastalarda şiddetli ilk genital herpes epizodu tedavisinde endikedir.

Herpes simplex ensefaliti: ASİMPLEX Herpes simplex ensefaliti tedavisinde endikedir.

Neonatal Herpes simplex virüs enfeksiyonu: ASİMPLEX neonatal herpes enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda Varicella zoster enfeksiyonları: ASİMPLEX bağışıklık sistemi bozulmuş kişilerde ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda Herpes zoster (zona) enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.