Bilim İlaçları › APIREKS 100 mg/5 ml 100 ml pediatrik süspansiyon › KT › Yan Etkileri

APIREKS 100 mg/5 ml 100 ml pediatrik süspansiyon Yan Etkileri

Ibuprofen }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > İbuprofen Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 30 November  2012

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi APIREKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa APIREKS’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Spesifik olmayan alerjik reaksiyon (Döküntü veya kaşıntı)

Anafilaksi - Nefes darlığı veya yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde veya boğazda kaşıntılı döküntü ve/veya şişkinliğe sebep olabilecek ciddi alerjik reaksiyon

-Astım - Sıkıntılı nefes alma, göğüs veya nefes darlığına sebep olabilecek solunum yolu iltihaplanması

Ağırlaşmış Astım - Sıkıntılı nefes alma, göğüs veya nefes darlığına sebep olabilecek solunum yolu iltihaplanmasının ağırlaşması

Bronkospazm - Ciğerlerde, nefes almayı zorlaştırıcı geçici solunum yolu darlığı

Dispne - Nefes almada zorluk

Kaşıntı (pruritus)

Deri üzerindeki kırmızı veya mor lekeler (purpura)

Yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)

Steven-Johnson sendromu – Deri üzerinde veya ağız yüzeyinde, acı veren, kırmızı veya mor döküntü ve kabarıklığa sebep olan hayatı tehdit edici alerjik reaksiyon

Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)

Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

Kurdeşen (ürtiker)

Işığa duyarlılık (fotosensitivite) ve içi sıvı dolu kabarcıklı (vezikülobüllöz) döküntü

DRESS sendromu olarak bilinen şiddetli bir cilt reaksiyonu ortaya çıkabilir. DRESS’in semptomları şunlardır: döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve eozinofillerin (bir çeşit beyaz kan hücresi) artışı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri çocuğunuzda mevcut ise, çocuğunuzun APİREKS'e karşı ciddi alerjisi var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya çocuğunuzun hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

 • - Anormal karaciğer fonksiyonları, karaciğer yetmezliği

 • - Soğuk algınlığı veya boğaz ağrısına neden olabilecek, beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz)

 • - Aplastik anemi - kan hücreleri sayısında ciddi azalma (kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve/veya kan pulcukları) - Kanama veya enfeksiyonlara yatkınlığın artması

 • - Kemik iliği baskılanması - Kanama veya enfeksiyonlara yatkınlığın artması

 • - Hemolitik anemi (bir tür kansızlık) – Kırmızı kan hücrelerinde artan bozulma nedenli yorgunluk hissi

 • - Kan pulcuklarının kümeleşmesinin baskılanması (trombosit agregasyon inhibisyonu) – Kanamaya yatkınlığın artması, morlukların görülmesi

 • - Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni)

 • - Kanda nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni) – Vücudun enfeksiyon ile mücadele yeteneğinde azalma

 • - Trombositopeni (Kanda, kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma) - Kanama, morlukların görülmesi

 • - Mide bağırsak kanaması (gastrointestinal kanama)

 • - Mide bağırsakta hafif kanama (gastrointestinal hemoraji)

 • - Mide bağırsakta yara (gastrointestinal ülserasyon)

 • - Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu, vıcık vıcık, yapışkan dışkı (melena)

 • - Pankreas iltihabı (pankreatit)

 • - Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit) – Mide yanması

 • - Kan kusma veya kahve telvesi renginde veya kıvamında kan tükürme (hematemez)

 • - Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (ülseratif stomatit)

 • - Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi – Karında şiddetli kramp, ishal

 • - Karaciğer iltihabı (hepatit) - Sarılık

 • - Akut böbrek bozukluğu – Sersemlik, idrar oluşmaması

 • - Üre ve benzeri azotlu maddelerin kanda birikmesi (azotemi) – Bilinç bulanıklığı

 • - İdrarda kan bulunması (hematüri)

 • - Kreatinin maddesinin böbreklerden atılımının azalması (kreatinin klerensinin azalması)

 • - Hematokrit azalması (kırmızı kan hücre sayısında azalma) – Halsizlik

 • - Aseptik menenjit (mikropsuz beyin zarı iltihabı)

 • - Gastrointestinal perforasyon (mide ve bağırsaklarda delinme)

 • Eğer bunlardan biri çocuğunuzda mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya çocuğunuzun hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • - Kulak çınlaması (tinnitus)

 • - Kanda eozinofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında artma (eozinofili)

 • - Zihin karışıklığı, bulanıklığı (konfüzyon)

 • - Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon)

 • - Görme bulanıklığı

 • - Zehirli bir madde nedeniyle görme keskinliğinin azalması (toksik ambliyopi)

 • - Görme değişiklikleri

 • - Duymada azalma

 • - Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)

 • - Burun kanaması (epistaksis)

 • - Rinit (nezle, grip)

 • - Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser)

 • - Mide ülseri (gastrik ülser)

 • - Sarılık

 • - Hemoglobin azalması ve anormal karaciğer fonksiyon testi

 • - Depresyon

 • - Uykusuzluk ve anksiyete (kaygı, endişe)

 • - Uyuşma (parestezi)

 • - Uykululuk hali (somnolans)

 • - Göz sinirlerinde iltihaplanma (optik nörit), bulanık görme

 • - İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

 • - Duyma zorluğu

 • - Çeşitli formlarda toksik böbrek bozuklukları (interstisyel nefrit ve nefrotik sendrom dahil) APİREKS gibi ilaçlar kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunabilir.

 • Seyrek olarak APİREKS ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • - Döküntü

 • - Kaşıntı

 • - Ödem (sıvı birikimine bağlı deri altında oluşabilecek şişlik)

 • - Yorgunluk

 • - Sıvı tutulması

 • - İştah azalması

 • - Sinirlilik

 • - Baş dönmesi (sersemlik hali)

 • - Baş ağrısı

 • - Bulantı

 • - Mide bölgesinde ağrı (epigastrik ağrı)

 • - Mide yanması

 • - Hazımsızlık (dispepsi)

 • - Kusma

 • - Karın (abdominal) ağrısı/rahatsızlığı

 • - İshal (diyare)

 • - Kabızlık (konstipasyon)

 • - Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)

 • - Ağızda veya boğazda geçici yanma hissi.

 • Bunlar APİREKS’in hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA13273
  Satış Fiyatı 17.22 TL [ 13 May 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 17.22 TL [ 6 May 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699569700173
  Etkin Madde Ibuprofen
  ATC Kodu M01AE01
  Birim Miktar 5
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 100
  Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > İbuprofen
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  APIREKS 100 mg/5 ml 100 ml pediatrik süspansiyon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  13 May 202217.22 TL
  6 May 202217.22 TL
  25 Apr 202217.22 TL
  18 Apr 202217.22 TL
  8 Apr 202217.22 TL
  4 Apr 202217.22 TL
  28 Mar 202217.22 TL
  21 Mar 202217.22 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları