Nobel İlaç İlaçları › ANTAX 1000 mg oral toz içeren 90 saşe › Kullanma Talimatı

ANTAX 1000 mg oral toz içeren 90 saşe Kullanma Talimatı

Lantonyum Karbonat Oktahidrat }

Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme : 18 September  2015

ANTAX 1000 mg oral toz içeren saşe Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir saşe, 1000 mg lantanyum’a eşdeğer 2166,4 mg lantanyum karbonat oktahidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Dekstrat hidrat (glukoz), kolloidal silikon dioksit ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ANTAX nedir ve ne için kullanılır?

2. ANTAX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ANTAX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ANTAX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ANTAX nedir ve ne için kullanılır?

ANTAX, beyaz renkli, akıcı granüler toz içeren PET film/Alüminyum folyo/PET fılm/PE film saşelerde; her biri 10 saşe içeren 3 kutunun bulunduğu 30 saşelik kutu ve her biri 10 saşe içeren 9 kutunun bulunduğu 90 saşelik kutu olarak takdim edilmektedir

ANTAX kronik böbrek hastalığı olan hastaların kanındaki fosfat seviyesini düşürmek için kullanılır.

Böbrekleri düzgün çalışmayan hastaların kandaki fosfat seviyesi kontrol edilemez. Böylece kandaki fosfat miktarı artar (doktorunuz buna hiperfosfatemi diyebilir).

ANTAX sindirim kanalınızda fosfat ile bağlanarak gıdalardan alınan fosfat emilimini azaltan bir ilaçtır. ANTAX’a bağlanan fosfat bağırsak duvarından emilemez.


2.ANTAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTAX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•    Lantanyum karbonat oktahidrat’a veya ANTAX’ın bileşimindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılık) varsa, (Bölüm 6,’da listelenmiştir)

•    Eğer kanınızdaki fosfat seviyesi düşükse (hipofosfatemi).

ANTAX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizde varsa veya geçmişte yaşamış iseniz, ANTAX tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz:

•    mide veya bağırsak kanseri

•    iltihaplı bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit veya Crohn hastalığı dahil)

•    karın ameliyatı veya karın/bağırsak enfeksiyonu veya iltihabı (peritonit)

•    mide veya bağırsak ülserleri

•    bağırsakta tıkanıklık veya bağırsakta yavaş hareketlilik (hareket) (örn. Şeker hastalığı nedeniyle kabızlık ve mide komplikasyonları)

•    karaciğer veya böbrek fonksiyonlarında azalma

Eğer böbrek fonksiyonlarınız azalmış ise doktorunuz zaman zaman kanınızdaki kalsiyum seviyesini kontrol etmeye karar verebilir. Eğer kanınızdaki kalsiyum seviyesi düşükse, bu durumda size ilave kalsiyum verilebilir.

Röntgen çektirmeniz gerekiyorsa, sonuçlan etkileyebileceği için lütfen doktorunuza ANTAX kullanmakta olduğunuzu söyleyiniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANTAX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ANTAX yemekler ile birlikte veya yemeklerden hemen sonra alınmalıdır. ANTAX’ın nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar için Bölüm 3'e bakınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ANTAX gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Eğer hamile iseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, ANTAX kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın anne sütü ile çocuğa geçip geçmediği bilinmediğinden ANTAX kullanırken emzirmemelisiniz. Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Sersemlik ve baş dönmesi lantanyum kullanan hastalar tarafından bildirilen yaygın olmayan yan etkilerdir. Eğer bu yan etkileri yaşarsanız araç veya makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir.

ANTAX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ANTAX dekstrat hidrat (glukoz) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ANTAX bazı ilaçların sindirim kanalınızdan emilimini etkileyebilir. Eğer klorokin (romatizma ve sıtma için), hidroksiklorokin, ketokonazol (mantar enfeksiyonları için), tetrasiklin veya doksisiklin antibiyotikleri kullanıyorsanız, bu ilaçlar ANTAX alınmasından 2 saat önce veya sonrasına kadar alınmamalıdır.

ANTAX alınmasından 2 saat öncesine veya 4 saat sonrasına kadar oral floksasin antibiyotiklerinin (siprofloksasin dahil) alınması önerilmemektedir.

Eğer levotiroksin (azalmış tiroid aktivitesi için) kullanıyorsanız, bu ilaç ANTAX alınmasından 2 saat önce veya sonrasında alınmamalıdır. Doktorunuz kanınızdaki tiroid uyarıcı hormon (TSH) seviyelerini daha yakından takip etmek isteyebilir.


3.ANTAX nasıl kullanılır ?

ANTAX’ı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmaksınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ANTAX Oral Toz İçeren Saşe için günlük doz, günde 3 defa yemek zamanı 500, 750 veya 1000 mg olabilir. Her 2-3 haftada bir doktorunuz kanınızdaki fosfat seviyesini kontrol edecektir. Doktorunuz kanınızdaki fosfat seviyesi istenilen seviyeye ulaşana kadar dozunuzu artırabilir.

Uygulama yolu ve metodu

ANTAX sadece ağızdan kullanım içindir.

ANTAX yemekler ile birlikte veya yemeklerden hemen sonra alınmalıdır. ANTAX, az miktarda yumuşak yiyeceklerin içine karıştırılır ve yutulur. İlave sıvı gerekli değildir.

Saşeyi, kullanmadan hemen önce açın. Saşenin tüm içeriğini, 1-2 kaşık yumuşak yiyecek içine karıştırın. Tüm dozun yiyecek ile karıştığına emin olun. Toz/yiyecek karışımını hazırlandıktan hemen sonra tüketmeye dikkat edin (15 dk. içinde). Toz/yiyecek karışımını daha sonra kullanmak üzere saklamayın.

Doktorunuz her bir öğün ile kaç saşe almanız gerektiğini size söyleyecektir (günlük dozunuz öğünler arasında bölünebilir). Aldığınız saşe sayısı aşağıdakilere bağlıdır:

•    Diyetiniz (yediğiniz yiyeceklerdeki fosfat miktarı)

•    Kandaki fosfat seviyeniz

Lantanyum bağırsaklarda yiyeceklerle alınan fosfata bağlanarak etkisini gösterir. ANTAX’ı her bir öğünde almak çok önemlidir. Eğer diyetinizi değiştirirseniz doktorunuz ile temasa geçiniz çünkü ilave ANTAX almanız gerekebilir. Doktorunuz bu durumda ne yapmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Lantanyum’un 18 yaşın altındaki hastalarda güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinlerde kullanıldığı miktarda kullanılabilir.

Özel kullanım durumları

Etki mekanizması ve karaciğerden metabolize olmaması nedeniyle karaciğer yetmezliğinde doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur, fakat hastalar dikkatli takip edilmelidir.

Eğer ANTAX’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTAX kullanırsanız

Doz aşımı semptomları mide bulantısı ve baş ağrısıdır.

ANTAX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ANTAX'i kullanmayı unuttuysanız

ANTAX’ı her bir öğünde almak çok önemlidir.

Eğer ANTAX’ı kullanmayı unutursanız sonraki öğününüz ile sonraki dozunuzu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANTAX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Geri Ödeme KoduA15757
Satış Fiyatı 1191.91 TL [ 5 Aug 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 1191.91 TL [ 1 Aug 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699262240105
Etkin Madde Lantonyum Karbonat Oktahidrat
ATC Kodu V03AE03
Birim Miktar 1000
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 90
Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ANTAX 1000 mg oral toz içeren 90 saşe Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
5 Aug 20221,191.91 TL
1 Aug 20221,191.91 TL
25 Jul 20221,191.91 TL
18 Jul 20221,191.91 TL
11 Jul 20221,191.90 TL
24 Jun 2022948.26 TL
17 Jun 2022948.26 TL
10 Jun 2022948.26 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları