World Medicine İlaçları › AMVASTAN 20 mg 30 film tablet › KT › Kullanmadan Önce

AMVASTAN 20 mg 30 film tablet Kullanmadan Önce

Atorvastatin Kalsiyum }

Kalp Damar Sistemi > Yağ Metabolizması İlaçları > Atorvastatin Kalsiyum World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti | Güncelleme : 20 March  2015

2.AMVASTAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AMVASTAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • •  Atorvastatine veya ilaç içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

 • •  Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,

 • •  Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,

 • •  Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz,

 • •  Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa,

 • •  Aşırı miktarda alkol aldıysanız.

 • AMVASTAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • •  Böbrek problemleriniz ya da böbrek problemi öykünüz varsa,

 • •  Eğer daha önce tekrarlayan ya da açıklanamayan kas ağrılarınız ve sızılarınız olmuşsa, kendinizde ya da ailenizde kas sorunu öyküsü varsa,

 • •  Eğer daha önce beyin içine kanama ile seyreden inme geçirmişseniz ya da önceki inmelerinize bağlı olarak beyninizde sıvı dolu kistler oluşmuşsa,

 • •  Daha önce diğer lipid düşürücü ilaçlar (örneğin statinler veya fibratlar) ile tedavi sırasında kas sorunlarınız olduysa (kas ağrısı, güçsüzlüğü v.b.),

 • •  Sürekli ve yüksek miktarda alkol alıyorsanız,

 • •  Bazı şekerlere karşı intolerans var ise,

 • •  Önemli bir solunum güçlüğünüz var ise,

 • •  Hipotiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi) varsa,

 • •  70 yaşından daha yaşlı iseniz,

 • •  Şeker hastalığı açısından risk faktörleriniz var ise. Şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığı geliştirme riskiniz varsa; bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakından izleyecektir. Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı geliştirme riskiniz olabilir.

 • •  Ağızdan veya enjeksiyon yoluyla Fusidik asit isimli bir ilaç (bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız veya son 7 gün içinde kullandıysanız. Fusidik asit ve AMVASTAN’ın beraber kullanılması ciddi kas rahatsızlıklarına (rabdomiyoliz) yol açabilir.

 • Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz AMVASTAN tedavisi öncesinde ve sırasında kan testleri yapmaya ihtiyaç duyacaktır. Bazı ilaçlar aynı zamanda alındığında örneğin bir tür kas hastalığı olan rabdomiyoliz gibi kasla ilgili yan etkilerin riskinin arttığı bilinmektedir.

  Ayrıca, eğer devamlı kas zayıflığınız mevcutsa doktorunuz ya da eczacınıza söyleyiniz. Tanı ve tedaviniz için ek testler ve ilaçlar gerekli olabilir.

  B,bJ;;ga' daha.ekiı<v;nllae.ngeçnal1y-seJR/odokt(oI:unıı/a. svy(eyini.z';^<kWuw'rullu/ s^ziiı.ıçıjik çıı uygun adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ZmxXYnUyZW56RG83SHY3

  tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AMVASTAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AMVASTAN kullanırken, günde bir ya da iki küçük bardak greyfurt suyundan fazlasını içmeyiniz. Çünkü yüksek miktarda greyfurt suyu içmek AMVASTAN’ın etkilerini değiştirebilir.

  Bu ilacı alırken çok fazla alkol almaktan kaçınınız.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız AMVASTAN kullanmayınız. Hamile kalma olasılığınız varsa güvenilir doğum kontrol önlemleri kullanmadığınız sürece AMVASTAN almayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız AMVASTAN kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  AMVASTAN kullanımının araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olması beklenmemektedir. Eğer bu ilaç sürüş yeteneğinizi etkiliyorsa araba kullanmayınız. Araç ve makine kullanma yeteneğinizin etkilendiğini düşünüyorsanız bunları kullanmayınız.

  AMVASTAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AMVASTAN laktoz (inek sütü kaynaklı) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ZmxXYnUyZW56RG83SHY3 AMVASTAN her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

  AMVASTAN sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar AMVASTAN’ın etkinliğini değiştirebilir ya da bazı ilaçların etkinliği AMVASTAN tarafından değiştirilebilir. Bu tür bir etkileşim ilaçların birinin ya da her ikisinin de etkinliğini azaltabilir. Ayrıca rabdomiyoliz diye bilinen, önemli ama nadir rastlanan kas zayıflığı durumu da dahil olmak üzere yan etkilerin riskini ya da ciddiyetini arttırabilir. Doktorunuz AMVASTAN dozunuza karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.

  AMVASTAN ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

 • •  Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren ilaçlar; örneğin siklosporin ya da terfenadin, astemizol gibi alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar

 • •  Belli enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili ilaçlar ya da mantar hastalıklarına karşı etkili ilaçlar; örneğin eritromisin, klaritromisin, telitromisin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampin, fusidik asit

 • •  Lipid düzenleyici başka ilaçlar; örneğin gemfibrozil, diğer fenofibratlar, kolestipol

 • •  Yüksek tansiyon ya da anjina (Kalbi besleyen damarların daralması / tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) için kullanılan bazı kalsiyum kanal blokörleri; örneğin amlodipin, diltiazem

 • •  Kalp ritmi düzenleyici ilaçlar; örneğin digoksin, verapamil, amiodaron

 • •  AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, tipranavir/ritonavir kombinasyonu gibi ilaçlar

 • •  Hepatit C tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, örneğin telaprevir

 • •  AMVASTAN ile etkileşime girdiği bilenen diğer ilaçlar;

 • -  ezetimib (kolesterol düşürücü),

 • -  varfarin (kan pıhtılaşmasını azaltır),

 • -  doğum kontrol hapları,

 • Bu belge 5070 sa—lı Estifİpientol Ksaraı DyjfenCl ^JS^Jk^lİöklimzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ZmxXYnUyZW56RG83SHY3

 • -  simetidin (ülser ve mide yanması için kullanılır),

 • -  fenazon (ağrı kesici),

 • -  antiasitler (alüminyum ve magnezyum içeren hazımsızlık ilaçları)

 • -  sarı kantaron (St.J ohn’ s W ort)

 • -  boseprevir (hepatit C gibi karaciğer hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır)

 • •  Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için ağızdan fusidik asit kullanıyorsanız AMVASTAN kullanmayı geçici olarak durdurun. Doktorunuz size ne zaman yeniden AMVASTAN kullanmaya başlayabileceğinizi söyleyecektir. AMVASTAN ile fusidik asitin birlikte kullanılması nadiren kas zayıflığı, hassasiyeti ya da ağrısına (rabdomiyoliz) yol açabilir. Rabdomiyoliz ile daha fazla bilgi için Bkz. Bölüm 4.

 • Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti
  Satış Fiyatı 255.73 TL [ 23 Jan 2023 ]
  Önceki Satış Fiyatı 255.73 TL [ 16 Jan 2023 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8680199090338
  Etkin Madde Atorvastatin Kalsiyum
  ATC Kodu C10AA05
  Birim Miktar 20
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Kalp Damar Sistemi > Yağ Metabolizması İlaçları > Atorvastatin Kalsiyum
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  AMVASTAN 20 mg 30 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  23 Jan 2023255.73 TL
  16 Jan 2023255.73 TL
  9 Jan 2023255.73 TL
  2023 / 2008 İlaç Fiyatları