World Medicine İlaçları › AKTAZID 25 mg/25 mg film tablet (30 tablet) › Kullanma Talimatı

AKTAZID 25 mg/25 mg film tablet (30 tablet) Kullanma Talimatı

Spironolakton + Hidroklorotiazit }

Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutucu ve Diüretik İlaç Kombinasyonları > Potasyum Tutucu Ajanlar ve Hidroklorotiyazid World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti | Güncelleme : 7 August  2020

AKTAZİD 25 mg/25 mg film tablet

Ağızdan alınır.

 • Etken Madde

  Her bir film tablet 25 mg spironolakton ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. AKTAZID nedir ve ne için kullanılır?

  2. AKTAZID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. AKTAZID nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. AKTAZID’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.AKTAZID nedir ve ne için kullanılır?

 • AKTAZİD turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablettir.

  AKTAZİD, 20, 30, 50 ve 100 film tablet içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.

  Her bir film tablet etkin madde olarak 25 mg spironolakton ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir ve AKTAZİD aldosteron antagonistleri grubundandır.

  AKTAZİD birbirini tamamlayıcı etki mekanizması ve bölgesine sahip iki farklı idrar söktürücü ajanın bileşiminden oluşur, bu sebeple ilave idrar söktürücü ve tansiyonu düşürücü etki sağlar. Buna ek olarak, spironolakton içeriği, tiyazid içeriğinin potasyum azaltıcı etkisinin minimuma indirilmesini sağlar.

  AKTAZİD ayrıca aşağıdaki durumların tedavisinde de kullanılır:

 • Konjestif kalp yetmezliği (kalp yetmezliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık), karın boşluğunda sıvı toplaması ve/veya ödem ile seyreden karaciğer sirozu, nefrotik sendrom (hastanın vücudunda, özellikle bacak, karın ve yüzünde şişliklerin oluştuğu bir böbrek hastalığı) ve diğer ödem ile ilgili durumların tedavisinde,
 • Nedeni bilinmeyen yüksek tansiyonda,
 • Dijital grubu kalp ilacı (Dijitoksin, digoksin gibi kalp kası liflerinin gücünü ve kalp kaslarının etkinliğini arttıran bir çeşit kalp ilacı) alan hastalarda; diğer idrar söktürücü ilaçların elektrolit dengesini sağlamak için yetersiz kaldığı veya uygun görülmediği durumların tedavisinde.

 • 2.AKTAZID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AKTAZID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 •  Spironolaktona, tiyazid gurubu idrar söktürücülere, sülfanamid türevi ilaçlara ya da AKTAZİD’in içeriğinde yer alan diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz varsa,
 • Böbrek yetmezliği nedeniyle idrar yapamama durumunda,
 • Akut böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Böbreklerinizin atılım mekanizmasında belirgin bozukluk varsa,
 • Kanda aşırı miktarda potasyum varsa,

  Akut veya ciddi karaciğer yetersizliği yetmezliğiniz varsa,

  Böbrek üstü bezlerinin işlevini yitirmesi sonucu oluşan Addison Hastalığınız varsa, ilacı kullanmayınız.

  AKTAZID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Kanda düşük potasyum miktarı olarak tanımlanan hipokalemiden şüpheleniliyorsa (ciltte hissedilen, ve belirgin uzun süreli etkisi olmayan, karıncalanma, uyuşma, iğnelenme, yanma hissi olarak tanımlanan parestezi; kas zayıflığı, yorgunluk, kalbin normalden yavaş çarpması, şok) elektrokardiyogram (EKG) çekilmelidir. Bununla beraber, hafif hiperkalemi (Kanda aşırı miktarda potasyum bulunması) EKG değişimleri ile saptanamadığı için serum potasyum seviyelerinin de kontrol edilmesi gerekir.
 • Sıvı ve elektrolit dengesindeki minör değişimler karaciğer iflasına bağlı komaya sebep olabileceği için karaciğer bozukluğu olan hastalarda AKTAZİD dikkatle kullanılmalıdır.
 • Tiyazidler (idrar söktürücü ilaç grubu) ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda böbrekte filtreleme işleminin azalmasına bağlı olarak kanda üre, azot ve kreatinin miktarının artmasına sebep olabileceği için AKTAZİD bu hasta grubunda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacın birikim etkisi görülebilir.
 • Alerji ya da bronşiyal astım hikayesi olan veya olmayan hastalarda tiyazidlere karşı alerji gelişebilir.
 • Karaciğer iflasına bağlı komada görülene benzer zihin karışıklığı ile kendini gösteren düşük-tuz sendromu nadiren AKTAZİD kullanımı sırasında görülebilir. Bu sendrom, bariz sıvı tutulumu ile oluşmadığı için total vücut sıvısının artması nedeniyle vücut sodyumunun konsantrasyonunun azalması durumu olan dilüsyonel hiponatremiden farklıdır. Tedavisi için AKTAZİD kullanımı sonlandırılmalı ve sodyum verilmelidir.
 •  Tiyazidler diyabeti ağırlaştırabilir ve insülin gereksinimini değiştirebilir. Tiyazid tedavisi sırasında gizli olan diyabet, belirgin hale gelebilir.
 • Böbrek veya karaciğer hastalığınız var ise,
 • Hamileyseniz
 • Uyarılar ve önlemler

  AKTAZİD’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  - Cilt kanseri geçirdiyseniz veya tedavi sırasında beklenmedik bir cilt lezyonu geçirirseniz. Hidroklorotiyazid ile tedavi, özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı, bazı cilt ve dudak kanseri tiplerinin (melanom dışı cilt kanseri) riskini artırabilir. AKTAZİD kullanırken cildinizi güneş ve UV ışınlarına maruziyetten koruyun.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AKTAZID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AKTAZİD’in yemeklerle birlikte günde bir kez alınması önerilmektedir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AKTAZİD’in hamilelikte kullanımı anne ve fetüs açısından yarar risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra olmalıdır.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız AKTAZİD kullanmayınız.

  Eğer emziriyorsanız ve AKTAZİD kullanmanız gerekiyorsa, bebek beslenmesiyle ilgili alternatif bir yöntem tayin edilmesi için doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  AKTAZİD in araç ve makine kullanımına etkisi olabilir. Araç ya da makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

  AKTAZID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AKTAZİD, laktoz (inek sütü kaynaklı) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  AKTAZİD 0.751 mg gün batımı sarısı içermektedir. Gün batımı sarısı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer anestezik (cerrahi operasyon öncesi verilen geçici olarak bilinç kaybı ile birlikte duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasını sağlayan ilaçlar) verilerek bir operasyon geçirecekseniz doktorunuza AKTAZİD kullandığınızı bildiriniz.

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzun AKTAZİD dozunda ayarlama yapması gerekebilir.

 • Digoksin (kalp kası liflerinin gücünü ve kalp kaslarının etkinliğini arttıran bir çeşit kalp ilacı) veya karbenoksolon (Sindirim kanalında, çoğunlukla gastrik asidin etkisi altında kalan mide veya ince bağırsağın ilk bölümünde oluşan ülserin tedavisinde kullanılan bir çeşit ilaç),
 • Yüksek kan basıncı için olan ilaçlar,
 • Diğer idrar söktürücü ilaçlar,
 • •   Asetilsalisilik asit, indometazin, mefanamik asit veya ibuprofen gibi ağrı kesici, ateş

  düşürücü ve iltihaba karşı kullanılan bir ilaç grubu olan steroid yapıda olmayan antiinflamatuvarlar (NSAİİ),

 • Potasyum takviyeleri
 • Lityum içeren ilaçlar
 • Alkol, barbituratlar (sakinleştirici, uyku getirme ve anestezi amacıyla kullanılan ilaç grubu) ya da narkotiklerin (orta ve şiddetli ağrıların tedavisi için kullanılan uyuşturucu etkisine sahip, genellikle bağımlılık yapan ilaç grubu) AKTAZİD ile beraber kullanımı; uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkınca ortaya çıkan, düşük tansiyona yol açabilir.
 • Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar (insülin, ya da oral yoldan alınanlar)
 • Adrenal bezler veya hipofiz bezi hastalıkta tahrip olduğunda ya da çıkarıldığında yerine koyma tedavisi olarak kullanılan kortikosteroidler,
 • Hipofiz bezinden salgılanan endokrin fonksiyonunu düzenleyen bir hormon olan

  adrenokortikotropik hormon (ACTH)

 • Tubokürarin gibi kas-iskelet gevşeticiler
 • Kolestiramin ve kolestipol içeren kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Amonyum klorid içeren, vücutta aşırı miktarda klorür kaybını tedavi etme amaçlı kullanılan ilaçlar

3.AKTAZID nasıl kullanılır ?

Doktorunuz veya eczacınız ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz sizin ne kadar AKTAZİD’e ihtiyacınız olduğuna karar verecektir. Bu miktar değişkendir ve doktorunuz sizin için uygun dozu ayarlayacaktır. Genelde günde bir kez yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Yetişkin dozu günde 25 ila 200 mg spironolakton arasında değişebilir. Ne kadar alacağınızdan emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu

AKTAZİD ağız yoluyla alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Ancak bu ilacı çocuklara verecekseniz, vereceğiniz tablet sayısı çocuğun kilosuna bağlıdır. Doktorunuz verilecek tablet sayısı hakkında sizi bilgilendirecektir. Çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuz tedaviye size düşük doz vererek başlayacak ve istenilen etki elde edilene kadar dozunuzu kademeli olarak yükseltecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Akut böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının gerilemesi veya ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Akut ve ciddi karaciğer bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır.

Eğer AKTAZİD’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AKTAZID kullanırsanız

AKTAZİD’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Akut doz aşımı; sersemlik, zihin karışıklığı, mide bulantısı, kusma veya ishal şeklinde kendisini gösterebilir. Doz aşımının etkilerini tedavi eden veya önleyen belirli bir ajan yoktur. İlacın bırakılmasından sonra bir iyileşme beklenmektedir. Sıvı ve elektrolit yerine koyma tedavisi genel destekleyici tedavidir.

AKTAZID'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer AKTAZİD’i almayı unutursanız, hatırladığınızda hemen alınız. Ancak hatırladığınızda bir sonraki dozun alınma zamanı gelmişse, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AKTAZID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuz ilacı kesmenizi söyleyene kadar ilacı almaya devam ediniz.

Eğer ilacı kullanmanız gereken süreden önce bırakırsanız, durumunuz kötüleşebilir.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti
Geri Ödeme KoduA17127
Satış Fiyatı 15.31 TL [ 7 Aug 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 15.31 TL [ 30 Jul 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680199094855
Etkin Madde Spironolakton + Hidroklorotiazit
ATC Kodu C03EA01
Birim Miktar 25+25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutucu ve Diüretik İlaç Kombinasyonları > Potasyum Tutucu Ajanlar ve Hidroklorotiyazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AKTAZID 25 mg/25 mg film tablet (30 tablet) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
7 Aug 202015.31 TL
30 Jul 202015.31 TL
24 Jul 202015.31 TL
17 Jul 202015.31 TL
13 Jul 202015.31 TL
6 Jul 202015.31 TL
29 Jun 202015.31 TL
19 Jun 202015.31 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları