Husnu Arsan İlaçları › A-FERIN SINUS 20 film tablet › KT › Yan Etkileri

A-FERIN SINUS 20 film tablet Yan Etkileri

Parasetamol + Pseudoephedrine Hcl + Triprolin Hcl }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. | Güncelleme : 21 February  2020

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

•  El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anafilaktik şok)

 • •   Alerjik belirtiler

 • •  Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

 • •  Kalpte ritim bozukluğu (aritmi)

 • •  Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı)

 • •  Karaciğer işlev bozuklukları

 • •  Aşırı duyarlılık

 • •  Deri döküntüsü

 • •  Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyonlar)

 • •  Kan basıncı yükselmesi (hipertansiyon)

 • •  Aspirin ya da benzeri non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar kullandığınızda nefes güçlüğü yaşadıysanız ve buna benzer semptomları bu ilacı kullandığınızda da gördüyseniz

 • •  Beklenmeyen morarma ve kanama görürseniz

 • Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin A-FERİN SINÜS’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Tüm ilaçlar gibi A-FERIN SINUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Parasetamole bağlı gelişen yan etkilerYaygın:
 • • Uyku hali (somnolans)

 • • Baş ağrısı

 • • Baş dönmesi

 • • Üst yolunum yolları enfeksiyon belirtileri

 • • Bulantı

 • • Kusma

 • • Uyuşma, karıncalanma ve yanma hissi gibi duyusal bozukluklar

 • • Bağırsak gazı

 • • Karın ağrısı

 • • Kabızlık

 • • Hazımsızlık

 • Yaygın olmayan:
 • • Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)

 • •  Sindirim sisteminde görülen kanama (gastrointestinal kanama)

 • Seyrek:
 • • Akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi (kansızlık), kanda methemoglobin bulunması (methemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların deri içine kanaması (trombositopenik purpura)

 • • Bu yan etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkisi içinde değildir:

 • Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı

 • • Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiform)

 • •  Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)

 • •  Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)

 • Çok seyrek:
 • • Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranülositoz)

 • • Kan pulcuğu (pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni)

 • •  Alerjik reaksiyon belirtileri

 • • Aspirin ya da benzeri non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlara karşı hassasiyeti olan hastalarda bronkospazm

 • • Karaciğer işlev bozukluğu

 • Bilinmiyor:
 • • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk (insomnia), titreme (tremor)

 • •  Pozitif alerji testi

 • • İnsan vücudu savunma sisteminin kan pulcuklarını (trombosit) zarar verici olarak kabul edip imha etmesi (immün trombositopeni)

 • Psödoefedrine bağlı gelişen yan etkilerYaygın:
 • • Asabiyet, uykusuzluk, sersemlik, ağız kuruluğu, bulantı, kusma.

 • Yaygın olmayan:
 • •  Tutarsız aşırı davranış (ajitasyon), huzursuzluk, idrar yapmada güçlük (dizüri), idrar yapamama (üriner retansiyon), yorgunluk, telaş hali

 • Seyrek:
 • •  Varsanı (özellikle çocuklarda), kalbin atım sayısında artış (taşikardi), kalp atışı anormalliği (palpitasyonlar), artan kan basıncı, döküntü, egzama (alerjik dermatit)

 • Bilinmiyor:
 • •  Anksiyete (kaygı, endişe), baş ağrısı, irritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)

 • Triprolidine bağlı gelişen yan etkilerÇok yaygın:
 • • Rahatlama (sedasyon), uyuşukluk

 • Yaygın:
 • • Ağız, burun ve boğaz kuruluğu, dikkat bozukluğu, anormal koordinasyon, sersemlik

 • Bilinmiyor:
 • • Deri döküntüsü, kurdeşen (ürtiker), idrar yapamama (üriner retansiyon), kusma, bulantı dahil mide-bağırsak kanalı bozuklukları, akciğer bronş salgılarında kıvam artışı, bulanık görme, aşırı uyarılma (artan enerji, asabiyet, huzursuzluk), bilinç bulanıklığı (konfüzyon), kabus görme, halüsinasyon (varsanı).

 • Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi biryan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA00426
  Satış Fiyatı 15.58 TL [ 21 Feb 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 13.92 TL [ 14 Feb 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699570090119
  Etkin Madde Parasetamol + Pseudoephedrine Hcl + Triprolin Hcl
  ATC Kodu R05X
  Birim Miktar
  Birim Cinsi
  Ambalaj Miktarı 20
  Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  A-FERIN SINUS 20 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  21 Feb 202015.58 TL
  14 Feb 202013.92 TL
  7 Feb 202013.92 TL
  31 Jan 202013.92 TL
  24 Jan 202013.92 TL
  17 Jan 202013.92 TL
  10 Jan 202013.92 TL
  7 Jan 202013.92 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları