Astellas İlaçları › ADVAGRAF 5 mg 50 uzatılmış salınımlı 50 sert kapsül › Kullanma Talimatı

ADVAGRAF 5 mg 50 uzatılmış salınımlı 50 sert kapsül Kullanma Talimatı

Takrolimus }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Takrolimus Astellas Pharma İlaç Ticaret Ve Sanayi A.Ş | Güncelleme : 7 February  2014

ADVAGRAF 5 mg uzatılmış salimli sert kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

5 mg takrolimus (monohidrat olarak)

Yardımcı madde(ler):Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), soya lesitin, titanyum dioksit E171, sarı demir oksit E172, kırmızı demir oksit E172, hipromelloz, etilselüloz, magnezyum stearat, sodyum lauril sülfat, baskı mürekkebi (Opacode S-l-15083), jelatin (sığır jelatini), şellak, simetikon, hidroksipropil selüloz

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ADVAGRAF nedir ve ne için kullanılır?

2. ADVAGRAF’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ADVAGRAF nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ADVAGRAF’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ADVAGRAF nedir ve ne için kullanılır?

 • ADVAGRAF 5 mg uzatılmış salimli sert kapsüller, grimsi kırmızı kapsül kapağında kırmızı renkte “5 mg” ve turuncu kapsül gövdesinde 687” baskılı, beyaz toz içeren grimsi kırmızı-turuncu sert jelatin kapsüller şeklinde takdim edilmektedir. Kutu içerisinde, kapsülleri nemden korumak için içinde nem çekici bulunan koruyucu bir alüminyum poşet ambalaj içerisindeki 10 kapsüllük blisterler bulunmaktadır.
 • ADVAGRAF, takrolimus etkin maddesini içerir. Bu etkin madde, immünosüpresanlar (bağışıklık baskılayıcı) adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Organ naklinizi (karaciğer, böbrek) takiben vücudunuzun bağışıklık sistemi yeni organı reddetmeye çalışacaktır.
 • ADVAGRAF, vücudunuzun bağışıklık cevabını kontrol ederek nakledilen organı kabul etmesini sağlamak için kullanılır. ADVAGRAF genellikle, bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.

 • ADVAGRAF ayrıca, size nakledilen karaciğer, böbrek, kalp ya da diğer organınızın devam eden red reaksiyonu için ya da daha önceden almış olduğunuz bir tedavinin transplantasyondan sonraki bağışıklık cevabını kontrol edemediği durumlarda da verilebilir.
 • ADVAGRAF erişkinlerde kullanılır.

 • 2.ADVAGRAF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ADVAGRAF'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  ADVAGRAF'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ADVAGRAF’ı genellikle boş mide ile veya yemekten en az 1 saat önce veya 2 ila 3 saat sonra almalısınız. ADVAGRAF alırken greyfurt ve greyfurt suyundan kaçınılmalıdır çünkü greyfurt ADVAGRAF’ın kan düzeylerini etkiler.

  Hamilelik

  Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ADVAGRAF 5 mg uzatılmış salimli sert kapsül gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • ADVAGRAF anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle ADVAGRAF kullandığınız sırada emzirmemelisiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  ADVAGRAF’ı kullandıktan sonra, baş dönmesi veya uyku hali hissediyorsanız veya net görme konusunda problem yaşıyorsanız herhangi bir araç, alet ya da makine kullanmayınız. Bu etkiler, ADVAGRAF alkol ile birlikte alındığında daha sık gözlenmektedir.

  ADVAGRAF'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ADVAGRAF laktoz (süt şekeri) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  ADVAGRAF kapsülde kullanılan mürekkep, soya lesitini içerir. Eğer soya veya fıstığa aleıjiniz varsa bu ilacı kullanıp kullanmayacağınızı doktorunuza danışınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Doktorunuza veya eczacınıza almakta olduğunuz veya yakın zamanda almış olduğunuz ilaçlan ve bitkisel ürünleri bildiriniz.

  ADVAGRAF, siklosporinler (nakledilen organın reddinin önlenmesinde kullanılan bir diğer ilaç) ile birlikte alınmamalıdır.

  ADVAGRAF kan düzeyleri aldığınız diğer ilaçlardan etkilenebilir ve diğer ilaçların kan düzeyleri de ADVAGRAF kullanmanızdan etkilenebilir, bu durumda ADVAGRAF dozunu artırmak veya düşürmek gerekebilir. Özellikle, aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçlar alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz:

 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ve özellikle makrolid antibiyotikler adı verilen antibiyotikler ve antifungal ilaçlar, (örn. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol, eritromisin, klaritromisin, josamisin ve rifampisin)
 • HIV enfeksiyonunu tedavi etmekte kullanılan HIV proteaz inhibitörleri (öm. ritonavir, nelfınavir, sakinavir)
 • Hepatit C enfeksiyonunu tedavi etmekte kullanılan HCV proteaz inhibitörleri (öm. telaprevir, boseprevir)
 • Mide ülserlerinin ve asit reflüsünün tedavisinde kullanılan omeprazol, lansoprazol veya simetidin
 • Bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan metoklopiramid
 • Mide yanmalarının tedavisinde kullanılan sisaprid veya magnezyum-aluminyum-hidroksit
 • Doğum kontrol hapları veya etinilöstradiol ile diğer hormon tedavileri, danazol ile hormon tedavileri
 • Tüberküloz tedavisinde kullanılan izonasid
 • Nifedipin, nikardipin, diltiazem ve verapamil veya yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan diğer ilaçlar
 • Kalbin düzensiz atımını kontrol için kullanılan antiaritmik ilaçlar (amiodaron)
 • Yüksek kolesterol ve trigli seri dİ erin tedavisinde kullanılan ve “statinler” olarak bilinen ilaçlar
 • Sara (epilepsi) hastalığının tedavisinde kullanılan karbamazepin, fenitoin veya fenobarbital
 • İltihap tedavisinde veya bağışıklık sisteminin baskılanmasında (örneğin organ reddinde) kullanılan kortikosteroidler sınıfına dahil olan prednizolon ve metilprednizolon
 • Depresyon tedavisinde kullanılan nefazodon
 • St. John Wort (Hypericum perforatum - sarı kantaron) ve Schisandra sphenanthera (Şizandra üzümü) ekstraktı içeren bitkisel preparatlar
 • Ateş, ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan ibuprofen, bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan amfoterisin B veya viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antiviraller (öm. Asiklovir, gansiklovir) alıyorsanız veya almanız gerekiyorsa doktorunuza söyleyiniz. Bunlar ADVAGRAF ile birlikte alındığında böbrek veya sinir sistemi sorunlarınızı kötüleştirebilir.

  Aynca ADVAGRAFT aldığınız sırada potasyum takviyeleri veya potasyum tutucu diüretikler (idrar sökücüler) (öm. amilorid, triamteren veya spironolakton), bazı ağn kesici, ateş düşürücü ve iltihap gidericiler (öm. metamizol veya ibuprofen gibi NSAIFler) kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (antikoagülanlar) veya diyabet tedavisi için ilaç alıyorsanız, doktorunuzun bilmesi gerekir. Eğer aşı olmanız gerekiyorsa, öncesinde lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.


  3.ADVAGRAF nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  ADVAGRAFT her zaman doktorunuzun size söylediği gibi alınız. Emin olamadığınız durumlarda doktorunuz veya eczacınıza danışınız. ADVAGRAF sadece organ nakli hastalarının tedavisinde deneyimli doktorlar tarafından reçete edilmelidir.

  Organ naklinde uzman hekiminiz farklı bir takrolimus ilacına değiştirmeye karar vermediği sürece reçeteniz her yazıldığında aynı takrolimus ilacını aldığınızdan emin olunuz. Bu ilaç günde bir kez alınmalıdır. Eğer ilacın görünüşü her zamankinden farklı ise veya doz talimatları değişmişse doğru ilacı aldığınızdan emin olmak için en kısa sürede doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz._


  Nakledilen organınızın reddini önlemek için başlangıç dozu, vücut ağırlığınıza göre hesaplanarak doktorunuz tarafından belirlenecektir. Transplantasyondan hemen sonraki başlangıç dozları genellikle nakledilen organa bağlı olarak

  vücut ağırlığı (kg) başına günlük 0.10 - 0.30 mg aralığında olacaktır.

  Dozunuz genel durumunuza ve kullanmakta olduğunuz diğer bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlara bağlıdır.

  ADVAGRAF ile tedavinize başlandıktan sonra doğru dozun belirlenebilmesi için doktorunuz tarafından sıklıkla kan testleri yaptırmanız istenecektir. Sonrasında da doğru dozu belirlemek veya zaman zaman dozu ayarlamak için doktorunuz düzenli kan testleri isteyebilir. Durumunuz sabit olduğunda doktorunuz genellikle ADVAGRAF dozunuzu azaltacaktır. Doktorunuz size kapsül sayısını ve hangi sıklıkta alacağınızı tam olarak söyleyecektir.

  Nakledilen organın reddinin önlenmesi için, bağışıklık sisteminizi baskılamanız gerektiği sürece her gün ADVAGRAF alacaksınız. Doktorunuzla düzenli irtibat kurmalısınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  ADVAGRAF günde bir kez sabahlan ağızdan alınır. ADVAGRAFT genellikle boş mide ile veya yemekten en az 1 saat önce veya 2 ila 3 saat sonra almalısınız. Kapsülü blisterden çıkanr çıkarmaz alınız. Kapsül bir bardak su ile ve bütün olarak yutulmalıdır.

  ADVAGRAFT kullandığınız sırada greyfurt ve greyfurt suyundan kaçınınız. Folyo ambalajda bulunan nem çekiciyi yutmayınız.

  Değişik yaş grupları

  Yaşlılarda kullanımı

  ADVAGRAF’m çocuklarda ve 18 yaşından küçük adolesanlarda kullanımı tavsiye edilmemektedir. Yaşlılarda kullanımı:

  Doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanılmalıdır.

  Eğer ADVAGRAF’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ADVAGRAF kullanırsanız

  ADVAGRAF ’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktorunuz ile konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine gidiniz.

  ADVAGRAF'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer ADVAGRAF kapsüllerinizi sabah almayı unutursanız, aynı gün unuttuğunuzu fark ettiğinizde bu dozu mümkün olduğunca çabuk alınız ve sonraki dozları ne zaman kullanmanız gerektiği konusunda doktorunuza başvurunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için ertesi sabah çift doz almayınız.

  ADVAGRAF ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  ADVAGRAF tedavinizi durdurmak, nakledilen organınızın reddedilme riskini artırabilir. Doktorunuz bunu yapmanızı söylemeden tedavinizi kesmeyiniz.

  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Astellas Pharma İlaç Ticaret Ve Sanayi A.Ş
Geri Ödeme KoduA14955
Satış Fiyatı 5273.12 TL [ 17 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 5273.12 TL [ 14 Mar 2023 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699043890253
Etkin Madde Takrolimus
ATC Kodu L04AD02
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Takrolimus
İthal ( ref. ülke : Irlanda ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ADVAGRAF 5 mg 50 uzatılmış salınımlı 50 sert kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Mar 20235,273.12 TL
14 Mar 20235,273.12 TL
10 Mar 20235,244.87 TL
3 Mar 20235,244.87 TL
24 Feb 20235,244.87 TL
20 Feb 20235,244.87 TL
10 Feb 20235,244.87 TL
3 Feb 20235,244.87 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları