Vem İlaçları › ADOZIN 3 mg/ml IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren 2ml 1 ampül › Kullanma Talimatı

ADOZIN 3 mg/ml IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren 2ml 1 ampül Kullanma Talimatı

Adenozin }

Kalp Damar Sistemi > Diğer Kalp İlaçları > Adenozin Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | Güncelleme : 25 April  2014

ADOZİN 3mg/ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır.

Steril, apirojen

Etken Madde

Her 1 ml çözelti 3mg adenozin içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ADOZIN nedir ve ne için kullanılır?

2. ADOZIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ADOZIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ADOZIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ADOZIN nedir ve ne için kullanılır?

• ADOZİN antiaritmik bir ilaçtır.

• Her bir ml ADOZİN 3 mg adenozin içerir.

• ADOZİN enjeksiyon veya infüzyon yolu ile uygulanır.

 • 1 adet ampul içeren ambalajlar ile kullanıma sunulmaktadır.
 • • ADOZİN kalbin üst ve alt odacıkları arasındaki elektriksel iletimi yavaşlatarak çalışır. Böylece "aritmi" denilen hızlı veya düzensiz kalp atışlarınız yavaşlar.

  • Test esnasında kullanımı: Doktorunuzun, sizin ne tür bir düzensiz kalp atımına (aritmi) sahip olduğunuzu belirlemesinde yardımcı olur.

  • ADOZİN paroksismal supraventriküler taşikardi (SVT) veya Wolff-Parkinson-White Sendromu denilen bir aritmiye sahipseniz, kalp atışlarını normale döndürmek için kullanılmaktadır.

  • Eğer çocuğunuzda paroksismal supraventriküler taşikardi (PSVT) denilen bir kalp ritim bozukluğu varsa, çocuğunuzun kalp atışını normale döndürmek için ADOZİN kullanılmaktadır.


  2.ADOZIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ADOZIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Adenozine veya ADOZİN’in içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye alerjiniz var ise,

  Aleıjik reaksiyon belirtileri: kaşıntı, yutkunma veya nefes alma güçlüğü, dudak, yüz, boğaz veya dilde şişme.

  • Astım veya herhangi bir başka solunum probleminiz varsa,

  • Kan basıncınız düşükse (ciddi hipotansiyon),

  • Kalbiniz yeterli miktarda kan pompalamıyorsa,

  • Kalp ritminiz ile ilgili problemleriniz varsa ve bir kalp pili kullanmıyorsanız (2. veya

  3. derece Atriyo ventriküler blok, hasta sinüs sendromu),

  • Uzamış QT sendromunuz varsa (Hızlı kalp atışı ve baygınlığa sebep olabilen, nadir görülen bir kalp problemidir).

  ADOZIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Anormal bir kalp ritminiz varsa (atriyal fibrilasyon veya atriyal flutter) özellikle aksesuar iletim yolağına sahipseniz

  • Kalbinizin bölümlerindeki elektriksel iletilerin boşalmasının ve şaıj olmasının normalden daha uzun sürmesi sebebiyle bir kalp probleminiz varsa (uzamış QT aralığı),

 • İlaçlarla tedavi edilerek düzeltilemeyen düşük kan hacminiz varsa,
 • Otonomik sinir sisteminizde problem varsa,
 • • Boynunuzdaki ana arterlerde beyninize yeterli kanın gitmesini engelleyen bir daralma mevcutsa (serebrovasküler yetersizlik)

 • Nöbet veya kasılma geçirdiyseniz,
 • Nefes almada güçlük çekiyorsanız (bronkospazm),
 • Kalp kapakçıklarınızın daralmasına bağlı kalp    rahatsızlıklarınız varsa (stenotik

valvüler kalp rahatsızlıkları),

• Kalp zarınızda iltihaplanma varsa veya kalbinizin etrafında sıvı birikmesi varsa (perikardiyal sıvı birikimi),

• Kalbinizde sol-sağ şant varsa (Bunun anlamı kanın kalbinizin sol kısmından sağ kısmına direkt olarak geçmesidir).

• Kalbinize kan akışını sağlayan sol ana arterinizde daralma varsa (sol ana koroner daralması)

• Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz, ciddi kalp rahatsızlıklarınız varsa veya son yıllarda kalp transplantasyonu yapıldıysa,

• Kalbinizle ilgili küçük probleminiz varsa (Birinci derece atriyo ventriküler blok veya dal bloğu)

Çok yavaş bir kalp atışına (ciddi bradikardi), solunum yetmezliğine, ölümcül olabilecek bir kalp problemine (asistoli), ciddi göğüs ağrılarına (angina) veya çok düşük kan basıncına (ciddi hipotansiyon) sahipseniz, ADOZİN tedavisi durdurulmalıdır.

Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu olan çocuklarda ADOZİN kullanımı, beklenmedik ciddi anormal kalp ritmine neden olabilir.

Yukarıda bahsedilen uyarıların sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, ADOZİN almadan önce doktorunuz veya hemşirenizle konuşunuz.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ADOZIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ADOZİN almadan 12 saat önce çay, kahve, çikolata ve kola gibi kafein içeren gıda veya içeceklerden kaçınılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, sadece doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse ADOZİN kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ADOZİN emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

ADOZİN’in araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair hiçbir bilgi yoktur.

ADOZIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ADOZİN her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız:

• Dipirimidol (kanı sulandırmak için kullanılan ilaç). Doktorunuza Dipirimidol kullandığınızı mutlaka bildiriniz. Doktorunuz, ADOZİN kullanmamanız gerektiğini veya ADOZİN almadan 24 saat önce dipirimidol alimim bırakmanızı veya daha düşük dozlarda ADOZİN verilmesi gerektiği hakkında sizi bilgilendirecektir.

• Aminofılin veya teofılin (Solunuma yardımcı ilaçlar). Doktorunuz ADOZİN uygulamasından 24 saat önce bu ilaçları kullanmayı durdurmanız gerektiğini söyleyecektir.

• Kafein (Bazı baş ağrısı ilaçlarında bulunur).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ADOZIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. ADOZİN alırken, kalp hızınız ve kan basıncınız takip edilecektir.

Uygulama yolu ve metodu

ADOZİN size uzman bir doktor tarafından, damar içine uygulama yolu ile verilecektir.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

ADOZİN, canlandırma ekipmanları mevcut olan sağlık merkezlerinde kullanım içindir. Uygun olan dozu ve enjeksiyon sayısını çocuğunuzun kilosuna göre doktorunuz belirleyecektir. Çocuğunuzun damarına doktor tarafından enjeksiyon olarak uygulanacaktır. Çocuğunuzun kalbinin elektriksel aktivitesi, EKG (elektrodiogram) makinesi kullanılarak dikkatlice gözlenecektir.

Yetişkinlerde kullanım:

Yetişkinlerde başlangıç dozu 3 mg’dir, 2 saniye içinde verilmesi gerekir; eğer bu doz yeterli olmazsa, hızlı enjeksiyonla 6 mg ve sonrasında 12 mg verilebilir.

12 mg’dan daha yüksek doz uygulanmayacaktır.

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinlerde uygulandığı gibidir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer ADOZİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ADOZIN kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla ADOZIN kullanırsanız

Yine de kullanmanız gerekenden fazla ADOZİN uygulandığından şüphe ediyorsanız, aşağıdaki etkiler görülebilir:

• Çok düşük kan basıncı (Ciddi hipotansiyon)

• Kalp atışında yavaşlama (bradikardi)

• Kalp problemi (asistoli)

Doktorunuz uygulama süresince sıklıkla kalbinizi izleyecektir.

Adenozin’in kanda kalma süresi çok kısa olduğundan çok fazla yan etkisi bulunmaz. Enjeksiyon durdurulduğunda, ADOZİN etkisi kısa sürede kesilir. Bazen bu yan etkilerin durdurulması için aminofılin veya teofılin denilen ilaçların enjeksiyonu gerekli olabilir.

ADOZİN’den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ADOZIN'i kullanmayı unuttuysanız

ADOZİN size doktor gözetiminde uygulanacağı için dozun atlanması mümkün değildir. Yine de dozun atlandığını düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ADOZIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ADOZİN ile tedavi sonlandırıldığında olumsuz bir etki beklenmemektedir.

Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA14952
Satış Fiyatı 35.53 TL [ 18 Jul 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 35.53 TL [ 11 Jul 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699844750923
Etkin Madde Adenozin
ATC Kodu C01EB10
Birim Miktar 6
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Kalp Damar Sistemi > Diğer Kalp İlaçları > Adenozin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ADOZIN 3 mg/ml IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren 2ml 1 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
18 Jul 202235.53 TL
11 Jul 202235.53 TL
24 Jun 202227.79 TL
17 Jun 202227.79 TL
10 Jun 202227.79 TL
3 Jun 202227.79 TL
27 May 202227.79 TL
20 May 202227.79 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları