Pfizer İlaçları › ACUITEL 40 mg bölünebilir 28 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

ACUITEL 40 mg bölünebilir 28 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Kinapril Hcl }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Kinapril HCL Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 15 December  2020

ACUITEL 40 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

40 mg kinaprile eşdeğer kinapril hidroklorür

Yardımcı maddeler

Magnezyum karbonat, magnezyum stearat, laktoz, jelatin, krospovidon, opadry brown Y-5-9020G (hidroksipropil metil selüloz, hidroksipropil selüloz, titanyum dioksit, makrogol 400, kırmızı demir oksit), kandelila wax

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ACUITEL nedir ve ne için kullanılır?

2. ACUITEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ACUITEL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ACUITEL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ACUITEL nedir ve ne için kullanılır?

• Her bir film kaplı tablet, 40 mg kinaprile eşdeğer kinapril hidroklorür içeren 28 tabletlik blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.

• ACUITEL kırmızımtırak kahverengi, oval, bikonveks film kaplı tablettir.

• ACUITEL anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişletir ve bu da damarlardaki basıncı azaltabilir.

• ACUITEL, yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır.


2.ACUITEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACUITEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Kinapril veya ACUITEL'in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

• Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,

• Alerji sonucu yüz, dil ve boğazda şişme durumunuz varsa (anjiyoödem),

• Ana atardamarınızda (aort) daralma varsa.

ACUITEL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Böbrek yetmezliğiniz varsa ya da kan diyaliz makinesi (yapay böbrek) kullanıyorsanız,

• Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

• Kalp yetmezliğiniz varsa,

• Damar hastalığınız varsa,

• Kanınızın bir makine yardımı ile kolesterolden arındırılması işlemi görüyorsanız ya da görecekseniz (LDL aferezi),

• Allerji ya da astımınız varsa,

• Alerjiye karşı duyarsızlaştırma tedavisi görüyorsanız ya da görecekseniz (örn. arı sokması alerjisinin etkilerinin azaltılması)

• Şeker hastalığınız varsa,

• Başka ilaçlar kullanıyorsanız. Potasyum katkıları veya potasyum içeren tuz yerine geçen maddeler kullanıyorsanız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ACUITEL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ACUITEL aç ya da tok alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız ACUITEL kullanmayınız.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız ACUITEL kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

ACUITEL, özellikle tedavinizin başlangıcında araç ve makine kullanma yeteneğinizi olumsuz etkileyebilir. Sersemlik veya yorgunluk hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız, derhal doktorunuza danışınız.

ACUITEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ACUITEL laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ACUITEL ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

• Kan basıncını düşüren başka ilaçlar ve idrar döktürücü (diüretik) ilaçlar,

• Tetrasiklin olarak adlandırılan enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• Potasyum destek tedavisi (potasyum içeren tuz bileşenleri dahil),

• Lityum (depresyon tedavisi için bir ilaç),

• Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar (non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar; örn.aspirin, ibuprofen),

• Kortizon içeren ilaçlar (hidrokortizon, deksametazon ya da prednizolon),

• Düzensiz kalp atışlarını düzenlemek için kullanılan ilaç (prokainamid), kanser tedasivisinde kullanılan ilaçlar (sitostatik ilaçlar), bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (Crohn hastalığı, romatoid artrit gibi otoimmun hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar), süregelen gut tedavisinde kullanılan ilaç (allopurinol),

• Sindirim güçlüğü ve göğüste yanma hissine karşı kullanılan ilaçlar (antiasitler),

• Sakinleştirici etkisi olan ilaçlar (alkollü içecekler ve uyku hapları dahil),

• Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• Böbreküstü bozukluklarında kullanılan ilaçlar (tetrakosaktrin),

• Kalp yetmezliği ve şok tedavisinde kullanılan ilaçlar (sempatomimetikler).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ACUITEL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Yüksek tansiyon tedavisinde ve yaşlı hastalarda genel başlangıç dozu günde 10 mg'dır. Eğer bu dozlarla kan basıncınız kontrol altına alınmazsa, doktorunuz günlük dozu kademeli olarak 80 mg'a kadar yükseltebilir.

• Konjestif kalp yetmezliğinde, beraberinde bir de idrar söktürücü (diüretik) ilaç kullanıyorsanız, ya da böbrek yetmezliğiniz varsa genel başlangıç dozu günde 2.5 mg'dır ve doktorunuz günlük dozu maksimum 40 mg'a kadar yükseltebilir.

Uygulama yolu ve metodu

• ACUITEL'i günde bir ya da iki kez alınız.

• ACUITEL'i sabah veya akşam aç veya tok karnına alabilirsiniz.

• Tabletlerinizi her gün aynı saatte almaya çalışınız.

• ACUITEL'i bütün olarak, yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocukların ve 18 yaşın altındaki ergenlerin ACUITEL kullanması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı

ACUITEL'in yaşlılarda önerilen başlangıç dozu günde 10 mg'dır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliğiniz varsa başlangıç ve devam dozunuza doktorunuz karar vermelidir.

Eğer ACUITEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ACUITEL kullanırsanız

ACUITEL'den fazla kullanmak kendinizi kötü hissettirebilir.

ACUITEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ACUITEL'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayarak bir sonraki dozunuzu her zamanki saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

ACUITEL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe ACUITEL'i almayı bırakmayınız.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Satış Fiyatı 39.79 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 39.79 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8681308091192
Etkin Madde Kinapril Hcl
ATC Kodu C09AA06
Birim Miktar 40
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Kinapril HCL
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ACUITEL 40 mg bölünebilir 28 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202139.79 TL
6 Sep 202139.79 TL
27 Aug 202139.79 TL
16 Aug 202139.79 TL
9 Aug 202139.79 TL
30 Jul 202139.79 TL
26 Jul 202139.79 TL
16 Jul 202139.79 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları