İlaçları › ACTRAPID HM PENFILL 100/3 IU/ml 5 PENFILL › Kullanma Talimatı

ACTRAPID HM PENFILL 100/3 IU/ml 5 PENFILL Kullanma Talimatı

Insulin }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > İnsülinler ve Analogları > Insulin (human) Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 30 December  1899

ACTRAPID HM Penfill 100 IU/mL enjeksiyonluk çözelti içeren kartuş Steril

Deri altına uygulanır.

Etken Madde

İnsan insülini (rDNA; rekombinant biyoteknoloji ile üretilen).

1 mL’si 100 IU insan insülini içerir. Her bir kartuş 300 IU insan insülinine eşdeğer 3 mL enjeksiyonluk çözelti içerir.

Yardımcı maddeler

Çinko klorür, gliserol, metakrezol, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ACTRAPID HM PENFILL nedir ve ne için kullanılır?

2. ACTRAPID HM PENFILL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ACTRAPID HM PENFILL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ACTRAPID HM PENFILL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ACTRAPID HM PENFILL nedir ve ne için kullanılır?

ACTRAPID HM Penfill, enjeksiyonluk çözelti içeren kartuş şeklinde bulunur. Bir kutuda 5 adet kartuş bulunur. Her bir kartuş 3 mL çözelti içermektedir. Enjeksiyonluk çözelti berrak ve renksiz bir çözeltidir.

ACTRAPID HM Penfill, hızlı-etkili bir insan insülinidir.

ACTRAPID HM Penfill, diyabetli hastalarda yüksek kan şekeri seviyesini düşürmek için kullanılır. Şeker hastalığı (diyabet) vücudunuzun kan şekeri seviyesini kontrol etmek için yeterli insülin üretmediği bir hastalıktır. ACTRAPID HM Penfill ile tedavi diyabet komplikasyonlarından korunmanıza yardımcı olur.

ACTRAPID HM Penfıll, enjekte edildikten yaklaşık yarım saat sonra kan şekerinizi düşürmeye başlar ve etkisi yaklaşık 8 saat sürer. ACTRAPID HM Penfıll, çoğu zaman orta-etkili veya uzun-etkili insülin ürünleri ile birlikte kullanılır.


2.ACTRAPID HM PENFILL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACTRAPID HM PENFILL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

•    İnsan insülinine veya bu ilacın bileşimindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aleıjik iseniz, bakınız Yardımcı maddeler.

•    Kan şekerinizin düşeceğini (hipoglisemi) hissediyorsanız. Kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) ile ilgili detaylı bilgi için 4. Olası yan etküer nelerdir?'e bakınız.

•    Kartuş veya kartuşu içeren cihaz yere düşerse, hasar görürse veya kırılırsa.

•    Doğru şekilde saklanmamışsa ya da dondurulmuşsa, bakınız bölüm 5. ACTRAPID HMPenfilf1 ’in saklanması.

•    Görünüşü su gibi berrak, renksiz veya sulu değilse.

•    İnsülin infüzyon pompalarında ACTRAPID HM Penfıll’i kullanmayınız.

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, ACTRAPID HM Penfıll’i kullanmayınız. Doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışınız.

ACTRAPID HM PENFILL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bazı koşullar ve aktiviteler insülin ihtiyacınızı etkileyebilir. Eğer,

•    Böbrek veya karaciğer ya da böbreküstü, hipofız veya tiroid bezlerinde rahatsızlığınız varsa.

•    Her zamanki egzersizinizden daha fazla egzersiz yaparsanız ya da normal diyetinizde değişiklik yapmak isterseniz. Çünkü bu, kan şekeri düzeyinizi değiştirebilir.

•    Hasta iseniz, insülininizi kullanmaya devam ediniz ve doktorunuza danışınız.

•    Yurtdışına seyahat edecekseniz, farklı zaman dilimleri arasında seyahat etmek, insülin ihtiyacınızı ve enjeksiyon zamanlarınızı etkileyebilir.

Hipokalemi (düşük potasyum düzeyi): İnsan insülini (rDNA) dahil tüm insülin ilaçları hipokalemiye neden olabilir. Tedavi edilmeyen hipokalemi solunum felci, kalp ritim bozukluğu ve ölüme neden olabilir. Hipokalemi riski yaratabilecek bir ilaç kullanıyorsanız (potasyum düşürücü veya serum potasyum konsantrasyonlarına duyarlı ilaç) potasyum düzeyleriniz izlenmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ACTRAPID HM PENFILL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Etkisi yarım saat içinde görülmeye başlar. ACTRAPID HM Penfıll enjeksiyonunu takiben 30 dakika içerisinde karbonhidrat içeren bir atıştırmalık veya öğün yiyiniz.

Eğer alkol kullanıyorsanız, kan şekeri düzeyinizin yükselmesi veya düşmesine bağlı olarak insüline olan ihtiyacınız değişebilir. Dikkatli takip önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

ACTRAPID HM Penfıll hamilelikte kullanılabilir. Hamilelik sırasında ve doğumdan sonra insülin dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir. Bebeğinizin sağlığı için diyabetinizin dikkatli kontrolü ve özellikle hipogliseminin önlenmesi önemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde ACTRAPID HM Penfıll ile tedavide herhangi bir kısıtlama yoktur.

Araç ve makina kullanımı

•    Eğer sıklıkla hipoglisemi (kan şekeri düşmesi) yaşıyorsanız,

•    Eğer hipoglisemiyi (kan şekeri düşmesi) fark etmekte zorluk yaşıyorsanız, araç veya makine kullanıp kullanamayacağınızı lütfen doktorunuza sorunuz.

Kan şekeriniz düşük veya yüksekse konsantre olma veya reaksiyon gösterme yeteneğiniz ve dolayısıyla araç ya da makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir. Kendinizi veya başkalarını tehlikeye atabileceğinizi göz önünde tutunuz.

ACTRAPID HM PENFILL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her “doz”unda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer herhangi başka bir ilaç alıyorsanız veya yakın bir zamanda almış iseniz, doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize bildiriniz. Bazı ilaçlar kan şekeri düzeyinizi etkileyebilir ve bu da insülin dozunuzun değiştirilmesini gerektirebilir.

Aşağıda insülin tedavinizi etkileyebilecek en yaygın kullanılan ilaçların listesi yer almaktadır.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız kan şekeri düzeyiniz düşebilir (hipoglisemi):

•    Şeker hastalığı (diyabet) tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar

•    Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) (depresyon tedavisinde kullanılır)

•    Beta-blokörler (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)

•    Anjiyötensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (bazı kalp sorunları veya yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)

•    Salisilatlar (ağrıyı dindirmek ve ateşi düşürmek için kullanılır)

•    Anabolik steroidler (testosteron gibi)

•    Sülfonamidler (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız kan şekeri düzeyiniz yükselebilir (hiperglisemi):

•    Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)

•    Tiyazidler (yüksek kan basıncı veya aşırı sıvı tutulumu tedavisinde kullanılır)

•    Glukokortikoidler (inflamasyon tedavisinde kullanılan “kortizon” gibi)

•    Tiroid hormonları (tiroid bezi bozukluklarının tedavisinde kullanılır)

•    Sempatomimetikler (astım tedavisinde kullanılan epinefrin [adrenalin], salbutamol veya terbutalin gibi)

•    Büyüme hormonu (iskelet büyümesi ve somatik büyümenin uyarılmasında kullanılan ve vücudun metabolik prosesleri üzerinde belirgin etkisi olan ilaç)

•    Danazol (ovülasyon üzerinde etkili olan ilaç)

Oktreotid ve lanreotid (genellikle orta yaşlı yetişkinlerde, hipofız bezinin fazla miktarda büyüme hormonu üretmesiyle oluşan nadir görülen bir hormonal bozukluk olan akromegali tedavisinde kullanılır) kan şekeri düzeyini hem yükseltebilir hem düşürebilir.

Beta-blokörler (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır) düşük kan şekerini fark etmenizi sağlayan ilk uyarı belirtilerini zayıflatabilir veya tamamen önleyebilir.

Pioglitazon (tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan tabletler)

Uzun süredir tip 2 diyabeti ve kalp hastalığı olan veya önceden felç (inme) geçirmiş olan bazı hastalar, pioglitazon ve insülin ile tedavi edildiklerinde kalp yetmezliği görülmüştür. Olağan olmayan nefes darlığı veya hızlı kilo alımı veya bölgesel şişlikler (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtileri yaşarsanız acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.


3.ACTRAPID HM PENFILL nasıl kullanılır ?

İnsülininizi her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız ve dozunuzu tam olarak doktorunuzun anlattığı şekilde ayarlayınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile kontrol ediniz.

Kan şekeri düşmesini önlemek için enjeksiyonu takiben 30 dakika içerisinde karbonhidrat içeren bir atıştırmalık veya öğün yiyiniz.

Doktorunuz söylemedikçe insülininizi değiştirmeyin. Eğer doktorunuz bir tip veya marka insülinden diğerine geçiş yapmışsa, doktorunuz tarafından doz ayarlamasının yapılması gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu

ACTRAPID HM Penfill, deri altına (subkütan) enjekte edilerek uygulanır. Kendinize enjeksiyonu hiçbir zaman doğrudan ven içine (intravenöz) veya kas içine (intramüsküler) uygulamayınız. ACTRAPID HM Penfill tekrar kullanılabilir kalem ile sadece deri altı enjeksiyon için uygundur. Eğer insülininizi başka bir yöntem ile enjekte etmeniz gerekirse doktorunuzla konuşunuz.

Her enjeksiyonla birlikte, özellikle aynı deri bölgesindeki enjeksiyon yerini değiştiriniz. Bu durum, şişlik veya ciltte tahriş oluşma riskini azaltabilir (bakınız 4. Olası yan etkiler nelerdir?). Enjeksiyon için en iyi bölgeler: Karnınızın ön kısmı, kalçalarınız, uyluğunuz veya üst kolunuzun ön kısımları. Karın çevrenize yakın yere enjeksiyon yaparsanız insülininiz daha çabuk etki gösterir. Kan şekerinizi her zaman düzenli olarak ölçmelisiniz.

>    Kartuşu tekrar doldurmayınız. Bir kez boşaldığında, atılmalıdır.

>    ACTRAPID HM Penfıll kartuşlar, Novo Nordisk insülin enjeksiyon sistemleri ve NovoFine veya NovoTwist iğne uçları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

>    Eğer ACTRAPID HM Penfıll ve başka bir insülin Penfıll kartuşu ile tedavi ediliyorsanız, her insülin çeşidi için ayrı enjeksiyon sistemi kullanmalısınız.

>    Kullandığınız Penfıll kartuşun kaybolması ya da hasar görmesi ihtimaline karşı her zaman yanınızda yedek bir Penfıll kartuş taşıyınız.

ACTRAPID HM Penfıll’in eniekte edilmesi:

>    İnsülini deri altına enjekte ediniz. Doktorunuz veya diyabet hemşiresi tarafından tavsiye edilen ve enjeksiyon sisteminizin (enjeksiyon kalemi) kullanım kılavuzunda belirtilen enjeksiyon tekniğini kullanınız.

>    İğne ucunu deri altında en az 6 saniye bekletiniz. İğne ucunu deriden çekinceye kadar basma düğmesini tam basılı tutunuz. Bu, doğru dozlamayı sağlar ve iğne ya da insülin rezervuarı içerisine olası kan akışını önler.

>    Her enjeksiyondan sonra iğneyi çıkarıp attığınızdan emin olunuz ve ACTRAPID HM Penfıll’i ucunda iğne olmadan saklayınız. Yoksa dışarıya sıvı sızabilir ve bu da yanlış dozlamaya yol açabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaşın üzerindeyseniz, kan şekerinizi daha düzenli olarak kontrol etmelisiniz ve insülin dozunuzdaki değişiklikleri doktorunuzla konuşmalısınız.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa, kan şekerinizi daha düzenli olarak kontrol etmelisiniz ve insülin dozunuzdaki değişiklikleri doktorunuzla konuşmalısınız.

Eğer ACTRAPID HM Penfilf ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ACTRAPID HM PENFILL kullanırsanız

Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA00348
Satış Fiyatı 175.99 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 175.99 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699676950348
Etkin Madde Insulin
ATC Kodu A10AB01
Birim Miktar 100
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 5
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > İnsülinler ve Analogları > Insulin (human)
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ACTRAPID HM PENFILL 100/3 IU/ml 5 PENFILL Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 May 2022175.99 TL
13 May 2022175.99 TL
6 May 2022175.99 TL
25 Apr 2022175.99 TL
18 Apr 2022158.74 TL
8 Apr 2022158.74 TL
4 Apr 2022158.74 TL
28 Mar 2022158.74 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları