Pfizer İlaçları › ACCUZIDE FORT 20 mg/25 mg 30 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

ACCUZIDE FORT 20 mg/25 mg 30 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Kinapril Hcl + Hidroklorotiazid }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri Kombinasyonları > Kinapril HCL ve Hidroklorotiyazid Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 24 July  2020

ACCUZIDE FORT 20 mg/25 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

20 mg kinaprile eşdeğer kinapril hidroklorür ve 25 mg hidroklorotiyazid

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, magnezyum karbonat, povidon, krospovidon, magnezyum stearat, opadry pink, kandelila balmumu

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ACCUZIDE FORT nedir ve ne için kullanılır?

2. ACCUZIDE FORT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ACCUZIDE FORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ACCUZIDE FORT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ACCUZIDE FORT nedir ve ne için kullanılır?

• ACCUZIDE FORT yüksek kan basıncının tedavisi için kullanılır.

• Her bir film tablet, 20 mg kinaprile eşdeğer kinapril hidroklorür ve 25 mg hidroklorotiyazid içeren 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

• ACCUZIDE FORT pembe, üçgen, bikonveks, film kaplı tablettir.

• Kinapril anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri; hidroklorotiyazid ise idrar söktürücü olarak adlandırılan ilaç gruplarına aittir. Bu tür ilaçlar kan damarlarım genişleterek ve vücudunuzdaki fazla suyun atılmasını sağlayarak damarlardaki basıncı azaltır.

• ACCUZIDE FORT, yüksek tansiyon tedavisinde tek bir etkin madde içeren ilaç ile tedavinin yetersiz olduğu durumlarda kullanılır.


2.ACCUZIDE FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACCUZIDE FORT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Kinapril, hidroklorotiyazid, sülfonamid grubu antibiyotiklere (bakterilere karşı bir ilaç) veya ACCUZIDE FORT'un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

• Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,

• Kalıtsal, nedeni bilinmeyen ya da alerji sonucu yüz, dil ve boğazda şişme durumunuz varsa (anjiyoödem),

• Böbrek hastalığınız varsa

• Kalpten çıkan ana damarınızda darlık varsa (aort stenozu)

ACCUZIDE FORT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Hamile kalma potansiyeliniz varsa,

• Alerji ya da astımınız varsa,

• Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa,

• Diyabet (şeker) veya gut (damla) hastalığınız varsa,

• Kan diyaliz makinesi (yapay böbrek - hemodiyaliz) kullanıyorsanız,

• Başka kan basıncı ilacı alıyorsanız,

• İdrar yapma problemi yaşıyorsanız,

• Ana atardamarınızda daralma varsa,

• Başka ilaçlar kullanıyorsanız,

• Bağ dokusu hastalığınız (dermatomiyozit, lupus eritematozus, polyarteritis nodosa gibi) varsa,

• Kanınızın bir makine yardımı ile kolesterolden arındırılması işlemi görüyorsanız ya da görecekseniz (LDL aferezi),

• Duyarsızlaştırma tedavisi görüyorsanız ya da görecekseniz (örn. an sokması alerjisinin etkilerinin azaltılması).

• Alkol ya da uyku hapı kullanıyorsanız.

• Kalp hastalığınız varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ACCUZIDE FORT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ACCUZIDE FORT aç ya da tok alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız ACCUZIDE FORT kullanmayınız.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız ACCUZIDE FORT kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

ACCUZIDE FORT, özellikle tedavinizin başlangıcında araç ve makine kullanma yeteneğinizi olumsuz etkileyebilir. Sersemlik veya yorgunluk hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız, derhal doktorunuza danışınız.

ACCUZIDE FORT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ACCUZIDE FORT laktoz monohidrat (birçeşit şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ACCUZIDE FORT ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

• Kan basıncını düşüren başka ilaçlar ve idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar,

• Tetrasiklin olarak adlandırılan enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• Potasyum destek tedavisi (potasyum içeren tuz bileşenleri dahil),

• Lityum (depresyon tedavisi için bir ilaç),

• Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar (non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar; örn. aspirin, ibuprofen),

• Kortizon içeren ilaçlar (hidrokortizon, deksametazon ya da prednizolon),

• Düzensiz kalp atışlarını düzenlemek için kullanılan ilaç (prokainamid), kanser tedasivisinde kullanılan ilaçlar (sitostatik ilaçlar), bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (Crohn hastalığı, romatoid artrit gibi otoimmun hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar), kronik gut tedavisinde kullanılan ilaç (allopurinol),

• Sindirim güçlüğü ve göğüste yanma hissine karşı kullanılan ilaçlar (antiasitler),

• Sakinleştirici etkisi olan ilaçlar (alkollü içecekler ve uyku hapları dahil),

• Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• Böbreküstü bozukluklarında kullanılan ilaçlar (tetrakosaktrin),

• Kalp yetmezliği ve şok tedavisinde kullanılan ilaçlar (sempatomimetikler).

• Anestezikler

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ACCUZIDE FORT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• ACCUZIDE FORT'un normal dozu günde 1 tablettir. Eğer bu dozla kan basıncınız kontrol altına alınamazsa, doktorunuz günlük dozunuzu tek seferde 2 tablet ya da sabah ve akşam 1'er tablet olmak üzere 2 tablete çıkartabilir.

Uygulama yolu ve metodu

• ACCUZIDE FORT'u aç veya tok karnına alabilirsiniz.

• Tabletlerinizi her gün aynı saatte almaya çalışınız.

• ACCUZIDE FORT'u bütün olarak, yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocukların ve 18 yaşın altındaki ergenlerin ACCUZIDE FORT kullanması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı

ACCUZIDE FORT dozunu doktorunuz belirleyecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek / karaciğer yetmezliğiniz varsa ACCUZIDE FORT'u kullanıp kullanamayacağınıza, başlangıç ve devam dozuna doktorunuz karar vermelidir.

Eğer ACCUZIDE FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ACCUZIDE FORT kullanırsanız

ACCUZIDE FORT'dan fazla kullanmak kendinizi kötü hissettirebilir.

ACCUZIDE FORT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ACCUZIDE FORT'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozunuzu almayı unuttursanız; bir sonraki dozu zamanı gelince alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

ACCUZIDE FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe ACCUZİDE FORT'u almayı bırakmayınız.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA09135
Satış Fiyatı 28.47 TL [ 24 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 28.47 TL [ 17 Jul 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699532095763
Etkin Madde Kinapril Hcl + Hidroklorotiazid
ATC Kodu C09BA06
Birim Miktar 20+25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri Kombinasyonları > Kinapril HCL ve Hidroklorotiyazid
İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ACCUZIDE FORT 20 mg/25 mg 30 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Jul 202028.47 TL
17 Jul 202028.47 TL
13 Jul 202028.47 TL
6 Jul 202028.47 TL
29 Jun 202028.47 TL
19 Jun 202028.47 TL
15 Jun 202028.47 TL
12 Jun 202028.47 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları