Abdi İbrahim Otsuka İlaçları › ABILIFY MAINTENA 400 mg uzun salımlı IM enjeksiyonluk 1 flakon › Kullanma Talimatı

ABILIFY MAINTENA 400 mg uzun salımlı IM enjeksiyonluk 1 flakon Kullanma Talimatı

Aripiprazol }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Aripiprazol Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 14 February  2020

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ABILIFY MAINTENA nedir ve ne için kullanılır?

2. ABILIFY MAINTENA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ABILIFY MAINTENA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ABILIFY MAINTENA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ABILIFY MAINTENA nedir ve ne için kullanılır?

ABILIFY MAINTENA antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

ABILIFY MAINTENA, uzatılmış salimli enjektabl toz içeren flakon formundadır. Sulandırıldığında beyazımsı akışkan süspansiyon elde edilir.

Bir kutu, etkin madde olarak 400 mg aripiprazol içeren 1 enjektabl toz flakon ve 5 mlTik çözücü ampul ile birlikte aşağıda sıralanan bileşenleri içermektedir.

 • 3 ml'lik Luer kilitli enjektör ile 21 gauge, 1 1/2 " koruma kapaklı iğne ve iğne koruma kılıfı.
 • Bir adet 3ml'lik luer kilitli ucu olan tek kullanımlık enjektör.
 • Bir adet flakon adaptörü
 • Bir adet 21 gauge, 1 1/2" (38 mm) koruma kapaklı iğne ve iğne koruma kılıfı
 • Obez hastalar için bir adet 21 gauge, 2" (50 mm) koruma kapaklı iğne ve iğne koruma kılıfı
 • Kullanım Kılavuzu ve Kullanma Talimatı
 • ABILIFY MAINTENA, şizofreniyi tedavi etmek için kullanılan reçeteli bir ilaçtır.


  2.ABILIFY MAINTENA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ABILIFY MAINTENA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Aripiprazole veya ABILIFY MAINTENA’nın içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise kullanmayınız.

  ABILIFY MAINTENA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise ABILIFY MAINTENA tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz.

  Kendinize zarar verme düşünceleri ya da hisleriniz varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Aripiprazol tedavisi esnasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir.

  Eğer,

 • Daha önce hiç aripiprazol almadıysanız
 • Kendinize zarar vermeyle ilgili duygu ve düşünceleriniz varsa
 • Özellikle yüzünüzde siz istemeden ortaya çıkan düzensiz hareketler varsa
 • Diyabet veya yüksek kan şekeriniz veya diyabet ya da yüksek kan şekeri aile öykünüz varsa. Doktorunuz size ABILIFY MAINTENA vermeden önce ve tedaviniz sırasında kan şekerinizi kontrol etmek zorundadır.
 • Epileptik nöbetleriniz (konvülsiyonlar) varsa veya olduysa
 • Düşük veya yüksek kan basıncınız varsa veya olduysa
 • Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç, anormal kan basıncı hikayeniz varsa
 • Düşük beyaz kan hücre sayımınız varsa veya olduysa
 • Kaba etlerinizde enjeksiyon yapılmasını etkileyebilecek problemler dahil diğer herhangi bir tıbbi sorununuz varsa
 • Aşırı kumar oynama geçmişiniz varsa
 • Ağır karaciğer hastalığınız varsa
 • Kilo aldığınızı farkettiyseniz
 • Yutmada herhangi bir zorluk yaşıyorsanız
 • Günlük normal aktivitelerinizi kısıtlayabilecek uykululuk haliniz varsa
 • Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız
 • ABILIFY MAINTENA'nm doğmamış bebeğinize zararlı olup olmadığı bilinmemektedir.

 • Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız
 • ABILIFY MAINTENA sütünüze geçebilir ve bebeğinize zarar verebilir.

  Eğer ABILIFY MAINTENA alıyorsanız bebeğinizi en iyi besleme yolu hakkında doktorunuzla konuşunuz.

  Reçeteli veya reçetesiz ilaçlar, vitaminler ve bitkisel destekler dahil olmak üzere kullandığınız tüm ilaçları doktorunuza söyleyiniz.

  Psikoz tedavisinde yıllardır kullanılan geleneksel ilaçlar ve tedavide kullanılan diğer ilaçlar demansa bağlı psikozu olan yaşlı hastaların tedavisinde kullanıldığında ölüm riskinde artışa neden olmaktadırlar.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ABILIFY MAINTENA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ABILIFY MAINTENA yemeklerden bağımsız olarak uygulanır.

  ABILIFY MAINTENA kullanırken alkol almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ABILIFY MAINTENA, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz.

  Hamileliğin son üç ayında antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler hakkında detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ABILIFY MAINTENA tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, ilacın anne için önemi dikkate alınarak emzirmenin veya ilacın kesilmesi yönünde bir karar verilmelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  ABILIFY MAINTENA ’nın sizi olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar da dahil tehlikeli makineleri kullanmayınız. ABILIFY MAINTENA uykulu olmanıza neden olabilir.

  ABILIFY MAINTENA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan karboksimetil selüloz sodyum, mannitol, sodyum fosfat monobazik monohidrat ve sodyum hidroksit karşı duyarlılığınız olduğu söylenmişse, ABILIFY MAINTENAT almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her bir enjektabl toz içeren flakonunda 19.76 mg karboksimetil selüloz sodyum, 1.76 mg sodyum fosfat monobazik monohidrat ve pH ayarı için kafi miktarda sodyum hidroksit içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer,

  Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız: ABILIFY MAINTENA tansiyon düşürücü ilaçların etkisini artırabilir. Tansiyonunuzun kontrol altında tutulması için ilaç aldığınızı doktorunuza söyleyiniz.

  ABILIFY MAINTENA’nm bazı ilaçlarla birlikte 2 haftadan uzun süreli kullanımı ABILIFY MAINTENA dozunuzun değiştirilmesine neden olabilir. Doktorunuza özellikle aşağıdaki ilaçlan belirtmeniz oldukça önemlidir:

 • Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar (örneğin; kinidin, amiadaron, flekainid)
 • Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler (örneğin; fluoksetin, paroksetin, venlafaksin, sarı kantoron)
 • Mantar ilaçlan (örneğin; ketokanazol, itrakanazol)
 • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar (örneğin; karbamazepin, fenitoin, fenobarbital)
 • HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örneğin; efavirenz, nevirapin, proteaz inhibitörleri, indinavir, ritonavir)
 • Tüberküloz tedavisinde kullanılan bazı antibiyotikler (örneğin; rifabutin, rifampisin)
 • Migren ve ağrı tedavisinde kullanıldığı gibi depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve sosyal fobi gibi hastalıklarda da kullanılan serotonin düzeyini artıran ilaçlar;

 • Migren ve ağrı tedavisinde kullanıldığı gibi depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve sosyal fobi gibi hastalıklarda da kullanılan triptanlar, tramadol ve triptofan,
 • Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik ve anksiyete için kullanılan SSRITar (paroksetin ve fluoksetin gibi)
 • Majör depresyonda kullanılan diğer anti-depresanlar (venlafaksin ve triptofan gibi)
 • Depresif hastalıklarda kullanılan trisiklikler (klomipramin ve amitriptilin gibi)
 • Hafif depresyonun bitkisel tedavisinde kullanılan St. John’s Wort (.Hypericum perforatum)

 • Ağrı giderilmesinde kullanılan ağrı kesiciler (tramadol ve petidin gibi)
 • Migren tedavisinde kullanılan triptanlar (sumatriptan ve zolmitriptan gibi)

 • 3.ABILIFY MAINTENA nasıl kullanılır ?

  ABILIFY MAINTENA sağlık personeli tarafından ayda bir kez kaba etinize uygulanan bir enjeksiyondur. Enjeksiyon sırasında kaba etinizde hafif bir ağrı hissedebilirsiniz.

  İlk ABILIFY MAINTENA enjeksiyonunuzdan sonra kullanmakta olduğunuz antipsikotik ilacınıza 2 hafta devam etmelisiniz.

  ABILIFY MAINTENA ’yı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmaksınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  ABILIFY MAINTENA sağlık personeli tarafından ayda bir kez kaba etinize uygulanan bir enjeksiyondur. Sağlık hizmeti veren kişi tarafından yapılacak uygulamaya ilişkin şekil ve yönlendirmeyi içeren kullanım kılavuzu ayrıca kutu içerisinde yer almaktadır.

  Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, öncelikle doktorunuza danışmadan ABILIFY MAINTENA dozunu değiştirmeyiniz ya da kesmeyiniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  ABILIFY MAINTENA’nın 18 yaş altında güvenliliği ve etkililiği belirlenmediğinden kullanılması önerilmemektedir. ABILIFY MAINTENA kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

  Yaşlılarda kullanımı

  ABILIFY MAINTENA’nın 60 yaşın üzerindeki hastalarda güvenliliği ve etkililiği belirlenmediğinden kullanılması önerilmemektedir. ABILIFY MAINTENA kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

  Özel kullanım durumları

  ABILIFY MAINTENA'nın sizi nasıl etkileyeceğini bilene kadar taşıt sürmeyin, makina kullanmayın veya diğer tehlikeli aktiviteleri yapmayın. ABILIFY MAINTENA uykulu hissetmenize neden olabilir.

  ABILIFY MAINTENA almakta iken alkol içmeyiniz.

  ABILIFY MAINTENA almakta iken aşırı sıcak veya susuz duruma gelmeyiniz.

 • Aşırı egzersiz yapmayınız.
 • Sıcak havada eğer mümkünse serin bir yerde kalınız.
 • Güneşten sakınınız.
 • Aşırı giysi veya ağır giysi giymeyiniz.
 • Bol su içiniz.
 • Eğer ABILIFY MAINTENA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ABILIFY MAINTENA kullanırsanız

  Bu ilaç size tıbbi gözlem altında verileceğinden gerekenden daha fazla alma olasılığınız düşüktür. Tedavinizi birden fazla doktor yönetiyorsa hepsine ABILIFY MAINTENA kullandığınızı söylediğinizden emin olun.

  Gereğinden fazla aripiprazol verilen hastalarda görülen bazı belirtiler;

  *kalp atım hızında artış, huzursuzluk/agresiflik, konuşmayla ilgili sorunlar

 • olağan dışı hareketler (özellikle yüzde ve dilde) ve bilinç düzeyinde azalma
 • Diğer bazı belirtiler;

  *akut konfüzyon, nöbetler (epilepsi), koma, ateş, sık nefes alıp verme, terleme

  *kaslarda sertleşme, sersemlik ya da uyku hali, nefes almada yavaşlama, boğulma hissi, düşük ya da

  yüksek kan basıncı, anormal kalp ritmi

  Yukarıdaki belirtilerden herhangi biri sizde varsa acilen doktorunuza ulaşınız veya hastaneye gidiniz

  ABILIFY MAINTENA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doktorunuza ulaşamazsanız ilacınızın kutusu ile birlikte size en yakın hastaneye gidiniz.

  ABILIFY MAINTENA'i kullanmayı unuttuysanız

  ABILIFY MAINTENA’yı kullanmayı unutursanız bir sonraki enjeksiyonunuz için hemen doktorunuz ile konuşunuz.

  ABILIFY MAINTENA ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA15753
Satış Fiyatı 869.47 TL [ 14 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 869.47 TL [ 7 Feb 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680683780028
Etkin Madde Aripiprazol
ATC Kodu N05AX12
Birim Miktar 1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Aripiprazol
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ABILIFY MAINTENA 400 mg uzun salımlı IM enjeksiyonluk 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Feb 2020869.47 TL
7 Feb 2020869.47 TL
31 Jan 2020869.47 TL
24 Jan 2020869.47 TL
17 Jan 2020869.47 TL
10 Jan 2020869.47 TL
7 Jan 2020869.47 TL
3 Jan 2020869.47 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları