ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | Kardiyak ve vasküler protez cihazları, implantları ve

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
T82 Kardiyak ve vasküler protez cihazları, implantları ve
T82.0 Kalp kapak protezinin mekanik komplikasyonu
T82.1 Elektronik kalp cihazlarının mekanik komplikasyonu
T82.2 Koroner arter bypass ve kapak greftlerinin mekanik komplikasyonu
T82.3 Damar greftlerinin diğer mekanik komplikasyonu
T82.4 Vasküler diyaliz kataterinin mekanik komplikasyonu
T82.5 Kardiyak ve vasküler cihazları ve implantlarının diğer mekanik komplikasyonu
T82.6 Kalp kapak protezinden dolayı enfeksiyon ve enflamatuvar reaksiyon
T82.7 Kardiyak ve vasküler cihazlar, implantlar ve greftlerinden dolayı diğer enfeksiyon
T82.8 Kardiyak ve vasküler protez cihazları, implantlar ve greftlerinden
T82.9 Kardiyak ve vasküler protez cihaz, implant ve greftinin tanımlanmamış komplikasyonu

Hastalıklar

Deri Kanseri Deri Kanseri
Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Parkinson  Hastalığı Parkinson Hastalığı
Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.