ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | Metallerin toksik etkisi

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
T56 Metallerin toksik etkisi
T56.0 Kursun ve bilesenlerinin toksik etkisi
T56.1 Civa ve bilesenlerinin toksik etkisi
T56.2 Krom ve bilesenlerinin toksik etkisi
T56.3 Kadmiyum ve bilesenlerinin toksik etkisi
T56.4 Bakır ve bilesenlerinin toksik etkisi
T56.5 Çinko ve bilesenlerinin toksik etkisi
T56.6 Kalay ve bilesenlerinin toksik etkisi
T56.7 Berilyum ve bilesenlerinin toksik etkisi
T56.8 Metallerin toksik etkisi, diğer
T56.9 Metalin toksik etkisi, tanımlanmamış

Hastalıklar

Otism Hastalığı Otism Hastalığı
Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.
Parkinson  Hastalığı Parkinson Hastalığı
Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.