ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | Sistemik antibiyotiklerle zehirlenme

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
T36 Sistemik antibiyotiklerle zehirlenme
T36.0 Penisilinlerle zehirlenme
T36.1 Sefalospolinler ve diğer b-laktam antibiyotiklerle zehirlenme
T36.2 Kloramfenikol grubu antibiyotiklerle zehirlenme
T36.3 Makrolid grubu antibiyotiklerle zehirlenme
T36.4 Tetrasiklin grubu antibiyotiklerle zehirlenme
T36.5 Aminoglikozid grubu antibiyotiklerle zehirlenme
T36.6 Rifamisinler ile zehirlenme
T36.7 Sistemik kullanılan antifungal antibiyotikler ile zehirlenme
T36.8 Sistemik antibiyotikler ile zehirlenme, diğer
T36.9 Sistemik antibiyotik ile zehirlenme, antibiyotik tanımlanmamış

Hastalıklar

Otism Hastalığı Otism Hastalığı
Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri
Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.