ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | Genitoüriner yolda yabancı cisim

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
T19 Genitoüriner yolda yabancı cisim
T19.0 Üretrada yabancı cisim
T19.1 Mesanede yabancı cisim
T19.2 Vulva ve vajinada yabancı cisim
T19.3 Uterusda yabancı cisim [herhangi bir yer]
T19.8 Genitoüriner yolun diğer ve birden fazla yerlerinde yabancı cisim
T19.9 Genitoüriner yolda yabancı cisim, yer tanımlanmamış

Hastalıklar

Mesane Kanseri Mesane Kanseri
Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Otism Hastalığı Otism Hastalığı
Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.