Depresyonu Anlamak
Depresyon farkl kiileri farkl biimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak zere geni alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Doum Sonras Depresyonu
Doum sonras depresyonu, doumdan sonra her on kadndan biri tarafndan tecrbe edilen stresli bir durumdur.