RANTUDIL retard 90 mg 20 KAPSÜL Kullanmadan Önce

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

2. RANTUDİL RETARD’ı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

RANTUDİL RETARD’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

•    Asemetazine, indometazine (bir başka anti-inflamatuvar ilaç) veya RANTUDİL
RETARD’ın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız
varsa.

•    Daha önceden aspirin veya başka bir steroid olmayan anti-inflmatuvar ilaç kullanımı
sonrasında astım, hırıltılı solunum, burun akıntısı, ürtiker veya alerjik tipte
reaksiyonlar yaşadıysanız.

•    Kalbi besleyen damarlarınız (koroner damar) ile ilgili ameliyat olacaksanız.

•    Kan hücrelerinizin yapımında bir bozukluğunuz olduğu söylenmişse.

•    Mide veya bağırsaklarınızda ülser veya kanamanız varsa veya daha önceden
geçirdiyseniz.

• Daha önceden NSAİ veya ağrı kesici ilaçlarla ilişkilendirilmiş mide-bağırsak kanaması
veya delinmesi şikayetiniz olduysa.

•    Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa.

•    Hamileliğin geç evresinde (altıncı aydan sonra) iseniz.

•    18 yaşından küçükseniz.

RANTUDİL RETARD’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

•    Kalp-damar sisteminizle ilgili rahatsızlığınız veya risk faktörü (kan yağlarında
yükseklik, şeker hastalığı, sigara kullanımı) var ise

•    Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) şikayetiniz varsa

•    Kalp hastalığınız veya ödem sorununuz varsa

•    Daha önce inme geçirmişseniz.

•    İltihabi bağırsak hastalığınız (ülseratif kolit veya Crohn hastalığı) varsa veya daha
önce geçirmişseniz.

•    Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa

•    Epilepsi, Parkinson hastalığı veya psikiyatrik bozukluğunuz varsa.

•    Eğer kan sulandırıcı ilaç (anti-koagülan) alıyorsanız veya kan pıhtılaşması ile ilgili
sorununuz varsa

•    65 yaşın üzerindeyseniz veya vücudunuzu zayıf düşüren bir rahatsızlığınız varsa

•    Mide - barsak kanalında kanama, yara oluşumu (ülserleşme) veya delinme
(perforasyon)

•    Büyük ameliyatların hemen sonrasında

•    Astım atakları, Quincke ödemi, ürtiker şeklinde görülebilen alerjik reaksiyon geliştirme riski
yüksek olabileceği için saman nezlesi, nazal polip veya kronik tıkayıcı solunum rahatsızlığı
olan hastalarda

•    Daha önce mide barsak kanalı ile ilgili yan etki yaşadıysanız ve ileri yaşta bir
hastaysanız karın bölgesindeki alışılmadık belirtileri hissetmeniz durumunda (bu
durumda doktorunuza danışınız)

•    Yaşlı hastalarda NSAI kullanımından sonra özellikle mide ve barsakta belirli koşullar
altında hayatı tehdit edebilen kanama ve delinme daha sık görülmektedir, bu nedenle
yaşlı hastaların tedavilerinde tıbbi takibe özel önem verilmesi gerekmektedir.

•    Porfiri, sistemik lupus eritrematozus ve /veya mikst bağ dokusu hastalıklaınız varsa
risk/yarar oranı değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışın.

RANTUDİL RETARD’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

RANTUDİL RETARD’ı yiyeceklerle birlikte veya hemen yemekten sonra alınız. Bu

şekilde kullanıldığında mide rahatsızlığına neden olma ihtimali azalabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

RANTUDİL RETARD hamileliğin altıncı ayından sonra kullanılmaz. Bu dönemden önce
de doktorunuz kullanmanız gerektiğini belirtmedikçe RANTUDİL RETARD’ı
kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

RANTUDİL RETARD’ı emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

RANTUDİL RETARD özellikle tedavinizin başlangıç döneminde veya tedavi dozunuz
artırıldığında dikkat durumunuzu etkileyerek yorgunluk ve sersemliğe yol açabilir.

RANTUDİL RETARD alıyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

RANTUDİL RETARD’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında
önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz
söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

RANTUDİL RETARD’ı aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

•    Aspirin ve diğer NSAİ ilaçlar

RANTUDİL RETARD aşağıdaki ilaçlarla dikkatle kullanılmalıdır.

•    Anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (yüksek kan basıncı tedavisinde
kullanılırlar)

•    Furasemid ve diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar

•    Lityum (mani ve depresyon tedavisinde kullanılır)

•    Metotreksat (romatoid artrit ve bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılır)

•    Kanın pıhtılaşmasını engelleyen veya kanın sulandıran varfarin ve benzeri ilaçlar

•    Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)

•    Kortikosteroidler (inflamasyon, alerji veya organ transplantasyonu gibi oldukça geniş
yelpazede kullanılan bir ilaç grubu)

•    Penisilin türevi antibiyotikler

•    Potasyum tutucu idrar söktürücüler

• Sinir sistemiyle ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçlar ve alkol

• Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) (depresyon tedavisinde kullanılırlar)

•    Sülfonil üre (kan glukoz düzeylerini düşüren ilaç)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son
zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi
veriniz.

İLAÇ BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699546010530
Etkin Madde Asemetasin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

Eşdeğer İlaç Adı Barkodu İlaç Fiyatı
Eşdeğer bir ilaç bulunamadı