› › › Kullanmadan Önce

PROZAC 20 mg 24 kapsül Kullanmadan Önce

Fluoksetin Hcl }

Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme : 2 October  2015

2. PROZAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler PROZAC'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Fluoksetine ya da PROZAC'ın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa. Döküntü ya da başka alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, yüzde ya da dudaklarda şişme ya da nefes darlığı gibi) gelişirse, ilacınızı almayı hemen kesiniz ve derhal doktorunuza bildiriniz.

• Seçici olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri ya da geri dönüşümlü monoamin oksidaz inhibitörleri tip A (aynı zamanda depresyon tedavisinde de kullanılan MAOİ'ler olarak da bilinir) olarak bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, çünkü bu durumda ciddi, hatta ölümcül reaksiyonlar ortaya çıkabilir. MAOİ'lere örnek olarak nialamid, iproniazid, selegelin, moklobemid, fenelzin, tranilsipromin, izokarboksazid ve toloksaton verilebilir.

Fluoksetin tedavisi, ancak geri dönüşsüz MAOİ (örneğin tranilsipromin) tedavisi kesildikten 2 hafta sonra başlatılmalıdır. Bununla birlikte, fluoksetin tedavisi, MAOİ-A olarak adlandırılan bazı MAOİ'ler (örneğin moklobemid) kesildikten sonraki gün başlatılabilir.

PROZAC almayı bıraktıktan sonra en az beş hafta MAOİ'lerinden hiçbirini almayınız. Eğer PROZAC uzun bir dönem kullanılmak üzere ve/veya yüksek bir dozda verildiyse, doktorunuz bu arayı uzatmayı düşünmelidir.

• Eğer tiyoridazin içeren ilaçlar kullanıyorsanız PROZAC almayınız. PROZAC'ı bıraktıktan 5 gün içinde tiyoridazin içeren ilaçları almayınız. Tiyoridazin içeren ilaçlar ciddi kalp ritim problemlerine neden olarak ani ölümlere yol açar.

• Antipsikotik etkili pimozid içeren ilaçlar kullanıyorsanız PROZAC almayınız.

PROZAC'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Sara hastalığınız (epilepsiniz) varsa ya da geçmişte nöbet geçirdiyseniz, nöbet geçiriyorsanız ya da nöbet sıklığında artış varsa derhal doktorunuza bildiriniz; PROZAC kullanımının kesilmesi gerekebilir.

• Daha önce aşırı iyi hissetme ve hareketlilik hali (mani) geçirdiyseniz; manik atak geçiriyorsanız derhal doktorunuza bildiriniz; PROZAC kullanımının kesilmesi gerekebilir.

• Diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa (doktorunuzun insülinin ya da diğer antidiyabetik tedavinin dozunu ayarlaması gerekebilir).

• Karaciğerle ilgili sorunlarınız varsa (doktorunuzun ilacın dozunu ayarlaması gerekebilir).

• Kalple ilgili sorunlarınız varsa.

• İdrar söktürücü (diüretik) alıyorsanız, özellikle de yaşlıysanız.

• Elektrokonvülsif tedavi görüyorsanız.

• Kanama bozukluğu öykünüz varsa ya da morluklar veya olağandışı kanamalar ortaya çıkıyorsa.

• Kanın pıhtılaşmasını etkileyen tıbbi ürünler kullanıyorsanız (bkz. 'Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı').

• Ateş, kaslarda sertlik ya da titreme, zihinsel durumunuzda değişiklik (konfüzyon), aşırı hassasiyet ve aşırı huzursuzluk gibi değişiklikler varsa; serotonin sendromu ya da nöroleptik malign sendrom geçiriyor olabilirsiniz. Bu sendrom nadiren görülse de, yaşamı tehdit edebilecek durumlara neden olabilir, derhal doktorunuza bildiriniz, PROZAC kullanımının kesilmesi gerekebilir.

• İntihar düşünceleriniz varsa ya da kendinize zarar vermek istiyorsanız. Depresyonda intihar düşünceleri, kendine zarar verme ve intihar riski (intiharla ilgili olaylar) artar. Bu risk, antidepresanları ilk kullanmaya başladığınızda artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermesi genellikle 2 hafta bazen daha uzun sürer.

Bu durumda aşağıdaki gibi düşünebilirsiniz:

• Daha önce intihar ya da kendine zarar verme düşüncesi varsa

• Genç yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler antidepresanla tedavi edilmiş 24 yaşın altındaki psikiyatrik durumu olan yetişkinlerde intihar davranışında artma riskini göstermiştir.

Eğer her an kendine zarar verme ya da intihar etme düşünceleriniz varsa doktorunuzla irtibata geçiniz ya da hemen hastaneye gidiniz.

Herhangi bir yakınınıza depresyonunuz ya da anksiyete bozukluğunuz olduğunuzu söylemeniz yararlı olabilir. Onlardan bu talimatı okumalarını isteyiniz. Depresyonunuzun ya da anksiyetenizin daha kötüye gittiğini ya da davranışlarınızdaki değişikliklerden endişe duyduklarını size söylemelerini isteyebilirsiniz.

• 18 yaşın altındaki hastalar bu sınıftaki ilaçları aldığında intihara teşebbüs, intihar düşünceleri ve muhalefet (ağırlıklı olarak saldırganlık, karşı gelme ve öfke) gibi yan etkilerde artış riski bulunmaktadır. PROZAC'ın büyüme, ergenlik, ruhsal, duygusal ve davranış gelişimi üzerine uzun süreli güvenlilik bilgisi sınırlıdır. PROZAC'ın çocuklar ve ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PROZAC'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

PROZAC'ı tercihinize göre yemekle birlikte ya da ayrı olarak alabilirsiniz. Bu ilacı kullanırken alkol almaktan kaçınmalısınız.

Hamilelik

îlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Şu ana kadar toplanmış olan bilgiler, ilaç hamilelik sırasında kullanıldığında riskin arttığını göstermemektedir. Bununla birlikte, ilaç hamilelik sırasında, özellikle de hamileliğin son döneminde ya da doğumdan hemen önce kullanılırken dikkatli olunmalıdır, çünkü yeni doğan bebeklerde aşağıdaki etkiler bildirilmiştir: aşırı hassasiyet, titreme, kas güçsüzlüğü, sürekli ağlama, emme ya da uyuma güçlüğü ve yeni doğanın dirençli pulmoner hipertansiyonu.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

îlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fluoksetin anne sütüne geçer ve bebeklerde yan etkilere neden olabilir. Ancak kesinlikle gerekli olan durumlarda bebeğinizi emzirmelisiniz. Eğer emzirme devam ediyorsa doktorunuz fluoksetin dozunu azaltabilir.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilaç, karar verme yeteneğinizi ya da uyumunuzu etkileyebilir. Doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan araç ya da makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu ilaç diğer bazı ilaçların etki gösterme şeklini etkileyebilir (etkileşim). Aşağıdaki ilaçlarla etkileşim meydana gelebilir:

MAO-inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılır). Seçici olmayan MAO-inhibitörleri ve MAO-inhibitörleri tip A (moklobemid) PROZAC ile birlikte kullanılmamalıdır, çünkü ciddi, hatta ölümcül reaksiyonlar (serotonin sendromu) meydana gelebilir (bkz. "PROZAC'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ" başlıklı bölüm). MAO-inhibitörleri tip B (selegelin), doktorunuzun sizi yakından takip etmesi şartıyla PROZAC ile birlikte kullanılabilir.

Lityum, triptofan; bu ilaçlar PROZAC ile birlikte kullanıldığı takdirde serotonin sendromu riski artar. PROZAC lityum ile kombinasyon halinde kullanıldığı takdirde doktorunuz genel sağlık kontrollerinin sıklığını artıracaktır.

Fenitoin (sara için kullanılır); çünkü PROZAC bu ilacın kandaki düzeylerini etkileyebilir, PROZAC ile birlikte kullanılacaksa doktorunuzun fenitoin tedavisine daha dikkatli başlaması ve genel sağlık kontrolleri yapması gerekebilir.

Tramadol (ağrı kesici) ya da triptanlar (migren için); hipertansiyon riski artar.

Flekainid ya da enkainid (kalple ilgili sorunlar için), karbamazepin (sara için), trisiklik antidepresanlar (örneğin imipramin, desipramin ve amitriptilin); çünkü PROZAC bu ilaçların kandaki düzeylerini değiştirebilir, PROZAC ile birlikte kullanılıyorlarsa doktorunuz bu ilaçların dozunu azaltmaya gerek duyabilir.

Tamoksifen (göğüs kanseri tedavisi için); çünkü PROZAC bu ilaçların kandaki düzeylerini değiştirebilir. Doktorunuz farklı antidepresan tedavilerini değerlendirmeye gerek duyabilir.

Varfarin ya da kanı sulandırmak için kullanılan diğer ilaçlar (bazı ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan klozapin dahil); PROZAC bu ilaçların kan üzerindeki etkisini değiştirebilir. Siz varfarin kullanırken PROZAC tedavisinin başlatılması ya da durdurulması halinde doktorunuzun bazı testler yapması gerekecektir.

PROZAC ile tedavi görülürken sarı kantaron (St. John's wort) ile bitkisel tedaviye başlanmamalıdır, çünkü bu yapıldığı takdirde istenmeyen etkilerde artış görülebilir. PROZAC tedavisine başlandığında sarı kantaron (St. John's wort) bitkisi kullanmaktaysanız, bu ilacı kullanmayı kesmeli ve bir sonraki vizitte doktorunuza bildirmelisiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda (5 hafta öncesine kadar) kullandınız ise doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Parkinson  Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış. Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak
Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak
Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı
Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA06466
Satış Fiyatı10.58 TL [ 2 Oct 2015 ]
Önceki Satış Fiyatı10.58 TL [ 18 Sep 2015 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699673150116
Etkin Madde Fluoksetin Hcl
ATC Kodu N06AB03
Birim Miktar 20
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 24
Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Fluoksetin HCL
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb