› › › Kullanmadan Önce

PROTOPİC %0.1 30 gr pomad Kullanmadan Önce

Takrolimus }

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)

2.PROTOPİC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PROTOPİC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

2. PROTOPIC'I kullanmadan önce dikkut edilmesi gerekenler PROTOPIC1! aşağıdaki durumlarda Kl LLANMAY1M7.

l-ğcr takrolimusa ya da PKOTOPIC’in içeriğinde bulunan herhangi başk.< bir maddeye va da makrolid antibiyotiklere (om. azitromisin, klaritromisin, eritromisin) karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa

PROTOPIC1! aşandaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

PROTOPIC pomad 2 yaşından küçük çocukla: için uygun değildir. Bu nedenle bu yaş grubunda kullanılmamalıdır. Lütfen doktorunuza danışınız.

PROTOPICin uzun süreli kullanımının gUvenliüği bilinmemektedir PROTOPIC kullanan kişileıin çok az bir kısmında kötü huylu tümörler (Ör cilt ya da lenfbma) oluşmuştur.

Ancak PROTOPIC pomad tedavisi ile bağlantısı gösterilmemiştir.

Eğer enfekte olmuş lezyonlannız varsa. Pomadı enfekte olmuş lezvonlara uygulamaymjz.

Karaciğer yetmezliğini/ varsa PROTOPIC kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

• Eğer kötü huylu deri tümörleriniz varsa ya da sebebi ne olursa olsun zayıflatılmış bağışıklık 5 istem iniz (bağışıklık sistemi baskılanmış) varsa. PROTOP'C kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Netherton Sendromu gibi kalıtsal cilt bariyer hastalığınız vaısa ya da genelleşmiş entrodermadan (yangılı kızarma ve tüm derinin soyulması) şikayetçiyseniz. PROTOPIC kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

• Eğer şişmiş leııl nodfllleriniz varsa, tedavinin başlangıcında doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Eğer PROTOPIC tedavisi sırasında lenf nodülleriniz şiş<*^^. doktorunuza danışınız.

• Aşı olmadan önce doktorunuza PROTOPIC kullandığınızı söyleviniz. PROTOPIC teda\ısi ^ ^esi ce ve tedaviden sonra belli bir süre aşılama yapılmamalıdır Canlılığı azalnlmış aşı uygıuamast durumunda (öm kızamık kabakulak, kızamıkçık yu da ağızdan verilen çocuk Felci aşısı) bekleme süresi 28 gün. inaktif aşılamada (öm. tetanoz. difteri, boğmaca ya da grip) ise 14 gündür.

• Cildin uzun sûre güneş ışığı ya da solaryum gibi yapay güneş ışığına maruz kalmasından kaçınınız. Egcı PROTOPIC kullandıktan sonra dışarda zaman geçirecekseniz, güneş kremi kullanınız ya da cildi güneşten koruyacak bol giysiler giyiniz Ayrıca, doktorunuzdan diğer güneşten korunma yolları konusunda tavsiye isteyiniz. Eğer size ışık tedavisi reçete edildiyse, doktorunuza PROTOPIC kullandığınızı ve PROTOPIC ile ışık tedavisinin aym zamanda uygulanmamasının önerildiğini söyleyiniz

• Eğer doktorunuz nlopik dermatitinizin (egzama) temizlenmesi amacıyla haftada iki kez PROTOPIC kullanmanızı helirttiyse. durumunu/ kontrol altında olsa bile, doktorunuz tarafından en az 12 ayda bir değerlendirilmelidir. Çocuklarda devam!) tedaviye gerçekten ihtiyaç olduğunu belirleyebilmek amacıyla idame (devanı) tedavisine 12 aydan sonra ara verilmelidir.

Derinizin görünümünde herhangi hir değişiklik t ar kederseniz, doktorunuza haber veriniz

Bu uyarılar, seçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PROTOPİC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PROTOPIC kullanırken alkol alınması, derinin veya yüzün yanmasına veya kızarmasına ve sıcak hissedilmesine neden olabilir.

Hamilelik

Hacı kullanmada» önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

. Hamileyseniz PROTOPIC kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Kmzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya et zatınıza danışınız Emziriyorsanız PROTOPIC kullanmayım/.

Diğer ilnçlar ile birlikte kullanımı

i’RO rOPIC tedavisi süresince nemlendirici kremler ya da losyonlar kullanabilirsiniz ancak bu ürünler PROTOPIC uygulamasından sonraki ilk iki saat içerisinde uygulanmamalıdır

PROTOPIC kullanır en, deriye uygulanan diğer prepanıllann ya da ağız yoluyla alman kortıkosteroidlerin (fini kortizon) ya da barışıklık sistemini etkileyecek diğer ilaçlann eş zamanlı uygulanması ile ilgili biı çalışma yapılmamıştır.

Aşı yaptırmadan önce doktorunuza PROTOPIC? kullandığınızı söyleyiniz

PROTOPİC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

tğe* reçeldi ya da reçe/esiz herhangi hır

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699586380075
Etkin Madde Takrolimus
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları