PANDEV 40 mg 28 enterik kaplı tablet Kullanmadan Önce

Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :21 Ağustos  2015

2. PANDEV’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
PANDEV’i a
şağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

-Pantoprazol veya PANDEV in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine karşı
alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

-AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan atazanavir adlı ilacı kullanıyorsanız, PANDEV
kullanmayınız.

PANDEV'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    Aşağıdakilerden birini fark ederseniz:

-İstenmeyen kilo kaybı,

-Tekrarlanan kusmalar,

-Yutma zorluğu,

-Kan kusma,

-Solgun görülme ve güçsüz hissetme (anemi/kansızlık)

-Dışkıda kan görülmesi

-Ağır ve sürekli diyare (ishal) durumlarında

DERHAL doktorunuza başvurunuz.

Doktorunuz başka bir hastalığınız olup olmadığını anlamak için bazı testler yaptırmanıza
karar verebilir, çünkü pantoprazol kanserin bazı belirtilerini baskılayıp, teşhisi geciktirebilir.
Eğer tedaviniz sırasında semptomlarınız devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.

Eğer;

•    Şiddetli karaciğer bozukluğunuz varsa. Karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz
olduysa doktorunuza bildiriniz. PANDEV ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli
kullanımda, karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak izletmelisiniz. Karaciğer enzimlerinin
yükselmesi durumunda PANDEV kullanımı kesilmelidir.

•    Vücudunuzdaki B12 vitamini depoları azalmış ya da B12 vitamini eksikliği açısından risk
faktörleri taşıyorsanız. Pantoprazol, tüm diğer asit bloke edici ilaçlar gibi, B12 vitamini
emilimini azaltabilir.

•    1 yıldan uzun süredir PANDEV kullanıyorsanız. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

•    PANDEV ile tedavi, kötü huylu hastalıklarla ilişkili belirtileri hafifletebilir ve sonuçta
teşhisi geciktirebilir. Bu nedenle tedaviden önce, hastalığınızın kötü huylu olmadığından emin
olunuz.

•    Dört haftalık tedavi sonrasında şikayetleriniz devam ediyorsa, doktorunuza söyleyiniz.

•    Osteoporoz (kemik erimesi) hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz, çünkü PANDEV
özellikle osteoporoz hastalığı olanlarda uzun süreli kullanıldığında, kalça, el bileği ve
omurgada kırılma riskini artırabilir. Bu durumda doktorunuz PANDEV’i daha düşük dozda
veya daha kısa süreli kullanmanızı önerecektir.

•    Daha önceden size hipomagnezami (kanınızdaki magnezyum düzeyinin düşüklüğü) teşhisi
konuldu ise doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda doktorunuz magnezyum takviyesi almanıza
ya da PANDEV tedavinizin kısa kesilmesine karar verebilir. PANDEV tedaviniz süresince
kalbinizin anormal derecede hızlı, yavaş veya düzensiz attığını hissederseniz veya kas spazmı
ya da nöbet geçirirseniz doktorunuza bildiriniz, çünkü bunlar hipomagnezami belirtileridir.
Ayrıca kullanmakta olduğunuz başka ilaçlar varsa bunları da doktorunuza söyleyiniz.
Doktorunuz gerekli görürse periyodik olarak kanınızdaki magnezyum düzeyinin takip
edilmesini isteyebilir.

•    Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptırıyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü PANDEV
bu testlerin sonucunu etkileyebilir.

•    PANDEV üst mide-bağırsak yolunda, vücutta normalde de var olan bazı bakterilerin
sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini arttırabilir.

•    PANDEV NSAI ilaçların (ağrı kesici bir ilaç grubu) tetiklediği ülserleri önlemek amacıyla

3

kullanılıyorsa kullanım, sürekli NSAI ilaç kullanımına ihtiyaç duyan, mide bağırsak
sisteminde istenmeyen olay gelişme riski yüksek olan hastalarla (örn; 65 yaş üstü, ülser veya
mide kanaması geçmişi olan) sınırlı olmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen
doktorunuza danışınız.

PANDEV’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

PANDEV yemekten önce su ile bütün olarak yutulmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde ilacın anneye yararının, henüz doğmamış bebeğe zarar verme riskinden fazla
olması halinde kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren annelerde ilacın anneye yararının, bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde
kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Baş dönmesi ve görsel bozukluklar gibi durumlar yaşıyorsanız, araç veya makine
kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

•    Pantoprazol, ketokonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik olan ve emilimi
midedeki asit düzeyine (pH’ya) bağlı ilaçların emilimini azaltabilir.

•    Proton pompası inhibitörleri atazanavir gibi HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçların
emilimini azaltırlar. Pantoprazol dahil proton pompası inhibitörleri, atazanavir ile birlikte
kullanılmamalıdır.

• Pantoprazol, karaciğerde metabolize olur. Aynı şekilde karaciğerde metabolize olan diğer
ilaçlarla pantoprazol arasında bir etkileşme olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki ilaçlar ile özel

4

testler yapılmış ve klinik önemi olan bir etkileşme gözlenmemiştir:

-Karbamazepin (epilepsi ve duygu durum değişiklikleri ilacı), fenitoin (sara/epilepsi
ilacı),

-Kafein,

-Diazepam, nifedipin, digoksin, metoprolol (kalp ilaçları),

-Etanol (alkol),

-Glibenklamid (kan şekeri düşürücü),

-Piroksikam, diklofenak, naproksen (bunlar non-steroid antiinflamatuar grubu
ilaçlardır) ,

-Teofilin (solunum ilacı),

-Doğum kontrol hapları.

•    Eğer kan pıhtılaşmasına etki eden bir ilaç kullanıyorsanız, pantoprazol tedavisi başladıktan
ve sonlandırıldıktan sonra ve düzensiz kullanımı sırasında kan pıhtılaşma değerlerinizi
izletmeniz önerilir.

• Antasitlerle birlikte kullanıldığında bir etkileşme görülmemiştir. Antasitler mide asidini
anında azaltmak için kullanılan, genellikle çiğneme tableti veya şurup şeklindeki ilaçlardır.

Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri
Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids
HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Astım Astım
Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Geri Ödeme KoduA09914
Satış Fiyatı23.53 TL [ 21 Ağustos 2015 ]
Önceki Satış Fiyatı23.53 TL [ 14 Ağustos 2015 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525043948
Etkin Madde Pantoprazol
ATC Kodu A02BC02
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Pantoprazol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

Eşdeğer İlaç Adı Barkodu İlaç Fiyatı
ACILIBRE 8680200275754 9.07TL
ARINNA 8699772040011 6.28TL
GASTBLOK 8699523040024 12.58TL
Diğer Eşdeğer İlaçlar