› › › Kullanmadan Önce

JERBERA 21 draje Kullanmadan Önce

Levonorgestrel + Etinil Estradiol }

Keymen İlaç San. Ve Tıc. Ltd. Şti. | Güncelleme : 2 October  2015

2. JERBERA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

• Doğum kontrol yöntemi olarak kombine oral kontraseptifleri kullanmaya karar vermeden önce, bu ilaçları kullanmanın yarar ve riskleri kapsamlı bir biçimde değerlendirilmelidir. Bu nedenle JERBERA kullanmaya başlamadan önce yarar ve risklerinin diğer doğum kontrol yöntemleri ile karşılaştırılması gerekir. Bu kararı siz, eşiniz ve DOKTORUNUZ vermelidir.

• JERBERA kullanmaya başlamadan önce, üreme organlarınız, memeniz ve kan basıncınız doktorunuz tarafından kontrol edilmeli ve bu kontroller düzenli olarak tekrarlanmalıdır. Risk faktörleri (örn. ailede arteriyel ve venöz tromboz öyküsü) değerlendirilmelidir.

• Sigara kullanımı, oral kontraseptif kullanımına bağlı olarak gelişebilecek kardiyovasküler yan etki riskini önemli ölçüde artırır. Risk, yaş (35 yaş üstünde) ve sigara kullanım sıklığındaki artışa (günde 15 veya daha fazla sigara) paralel olarak artar. ORAL KONTRASEPTİF KULLANAN KADINLARIN SİGARA İÇMEMELERİ ŞİDDETLE TAVSİYE EDİLİR.

• Düzenli olarak kullandığınız başka ilaçlar varsa, ilacın kullanımına bağlı olarak istenmeyen etkileşimlere neden olabilir. Lütfen bu konuda tavsiye almak için doktorunuza veya eczacınıza danışın.

JERBERA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer aşağıdakilerden biri veya birkaçı sizin için geçerli ise JERBERA'yı kullanmayınız:

• Sizde ve ailenizde venöz veya arteriyel tromboembolik hastalık öyküsü (örn. toplar damar tıkanıklığı, akciğerde damar tıkacı oluşumu-pulmoner emboli, kalp krizi) veya beyin damarları ile ilgili bir olayın varlığı ya da öyküsü,

• Bir tromboz ilk belirtisi (prodrom) varlığı ya da öyküsü (örn.

beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç-geçici iskemik atak, kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı-angina pektoris),

• Sinirsel (nörolojik) belirtili migren öyküsü,

• Damar değişikliklerine sebep olabilecek ileri seviyede şeker hastalığı,

• Damar sertliği nedeniyle kalp damarlarının daralması (koroner arter hastalığı) veya doğuştan kan lipit değerlerinin yüksek olması,

• Pankreas iltihabı veya ağır kan trigliserid düzeylerinde yükselme ile bağlantılı pankreas iltihabı öyküsü,

• Ağır karaciğer hastalığı varlığı veya (karaciğer fonksiyon değerleri normale dönmedikçe) öyküsü,

• İyi veya kötü huylu karaciğer tümörü varlığı ya da öyküsü,

• Eğer seks steroidlerinden etkileniyorsa genital organların veya memenin bilinen ya da şüpheli kötü huylu hastalıkları,

• Tanı konmamış vajinal kanama,

• Gebelik şüphesi ya da gebelik,

• Etkin ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

JERBERA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Sizde veya ailenizde, şu anda ya da geçmişte yüksek kan basıncı öyküsü varsa,

• Şeker hastalığı veya öyküsü varsa,

• Safra kesesi hastalığı veya öyküsü varsa,

• Porfiri (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) hastası iseniz,

• Sara nöbeti veya öyküsü varsa,

• Astım hastalığı veya öyküsü varsa,

• Ruhsal çöküntü (depresyon) durumu var ise/mental olarak depresif hissediyorsanız.

• Ameliyat geçirecekseniz, ameliyat sonrası toplardamar tıkanıklığı olasılığını en aza indirmek için herhangi bir cerrahi girişim öncesinde ve/veya sonrasında 4 ay boyunca oral kontraseptiflerin kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Cerrahi girişim öncesi veya sonrasında oral kontraseptiflerin kullanımı durumunda hekime ve diş hekimine bilgi verilmelidir.

• Kusma ve ishal durumunuz olursa, bu süreç boyunca ve iyileşmeden sonraki 7 gün süresince ek bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekmektedir.

• Ampisilin, barbitüratlar, karbamazepin, griseofulvin, penisilin V, fenitoin, primidon, rifampin, ritonavir, tetrasiklinler, troglitazon kullanıyorsanız, bunların tüketimi sırasında ek bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız tavsiye edilmektedir. Bu ilaçlar, oral kontraseptiflerin etkisini azaltabilir.

• JERBERA kullanıyorsanız, herhangi bir laboratuvar testinden önce bu durumu doktorunuza söyleyiniz. Oral kontraseptif kullanımı, karaciğer, tiroid, adrenal ve renal fonksiyon testleri, kortikosteroid bağlayıcı protein ve lipid/lipoprotein fraksiyonları gibi taşıyıcı proteinlerin plazma düzeyleri ve karbonhidrat metabolizması, fibrinolizis ve kan pıhtılaşması parametreleri gibi bir grup laboratuvar test sonucunu etkileyebilir.

• Son zamanlarda molar gebelik (hidatidiform mol) aldırdıysanız bunu hekiminize bildiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

JERBERA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Herhangi bir sindirim problemi olasılığını ortadan kaldırmak için JERBERA'yı yiyecek veya süt ile almanız önerilmektedir.

Hamilelik

îlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kombine oral kontraseptifler hamilelik döneminde kullanıldığında ciddi doğum kusurlarına yol açmaktadır/yol açtığından şüphelenilmektedir.

JERBERA gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Ancak, hamilelik öncesinde oral kontraseptif kullanmayı kesen kadınlarda fetus üzerinde herhangi bir advers etki olmadığı ispatlanmıştır.

JERBERA kullanmaya başlamadan önce hamile olmadığınızdan kesin olarak emin olmalısınız. Ayrıca, JERBERA'yı kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmanıza rağmen, birbirini takip eden iki kesilme kanamasının gerçekleşmemesi (iki menstrüel siklusun atlanması) durumunda hamilelik olasılığını göz önünde bulundurmalısınız. Bu durumda JERBERA kullanmayı hemen bırakınız ve doktorunuza danışınız. Doktorunuzla görüşene kadar farklı bir korunma yöntemi kullanmalısınız. Gebe olmadığınız kesin olarak anlaşılmadan önce tekrar JERBERA kullanmaya başlamayınız.

JERBERA'yı kullanma talimatlarına uygun kullanmamanız (örn. bir veya birden fazla dozun atlanması veya bir sonraki medikasyon siklusuna geç başlanması) durumunda ilk gerçekleşmeyen kesilme kanamasında gebe olmanız muhtemeldir. JERBERA kullanımına devam etmeden önce hamilelik dışlanmalıdır.

Eğer çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, JERBERA kullanmayı bırakmalısınız ve hamile kalmayı denemeden önce en az 3 ay boyunca hormonal olmayan korunma yöntemlerinden birisini kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme

îlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kombine oral kontraseptifler anne sütünün miktarını azaltabilir. Bu nedenle doğumdan sonra en az 6 ay veya sütten kesilinceye kadar JERBERA kullanılmamalıdır. Çok düşük miktarlarda progesteron ve östrojen anne sütüne geçer.

Araç ve makine kullanımı

JERBERA'nın araç ve makine kullanım becerisini etkilediğini gösteren hiçbir veri yoktur.

JERBERA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz ve sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Oral kontraseptifler ve diğer ilaçlar arasındaki etkileşmeler kırılma kanamasına ve/veya korunma başarısızlığına yol açabilir.

Barbitüratlar, primidon, fenobarbiton, fenitoin, fenilbütazon, rifampisin, karbamazepin ve griseofulvin gibi karaciğer enzimlerini indükleyen ilaçlar JERBERA'nın etkisini azaltabilir. Karaciğer enzimlerini indükleyen ilaçlar ile uzun süre tedavi gören hastalar farklı bir korunma yöntemi kullanmalıdır. Ampisilin ve diğer antibiyotikler bağırsak ortamının değişmesine sebep olduğundan JERBERA'nın etkisini azaltabilir.

Yukarıda belirtilen ilaçlardan herhangi biri ile kısa süreli tedavi edilmekte iseniz, kombine oral kontraseptif dışında geçici olarak bir bariyer yöntemi kullanmalı ya da başka bir korunma yöntemi seçmelisiniz. Karaciğer enzim indüksiyonu yapan ilaçlar ile birlikte kullanımları süresince ve tedavinin kesilmesini takiben 28 gün boyunca bariyer yöntemi kullanmalısınız. Antibiyotik tedavisi (rifampisin ve griseofulvin dışında) alıyorsanız, ilacın sonlanmasını takiben 7 gün boyunca bariyer yöntemi kullanmalısınız. Eğer bariyer yöntemi kullanılan dönem kombine oral kontraseptif kutusundaki drajelerin bitiminden sonra devam ediyorsa, bir sonraki kutuya ara vermeden devam etmelisiniz.

Glukoz toleransı üzerindeki etkinin sonucu olarak oral antidiyabetikler veya insülin gereksinimi değişebilir.

St. John's wort (Hypericum perforatum), JERBERA ile birlikte kullanılmamalıdır. Koruyucu etkinin azalmasına yol açar.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır. HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Astım Astım
Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon
Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm
Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.